VIATA SUB SEMNE SI SIMBOLURI SATANICE (A treia parte: Confidente II)

Iosif fiul lui Iacov, a ajuns primul ministru al Egiptului, un imperiu puternic in acele îndepărtate vremuri. Purtarea sa dreapta, moralitatea lui ireproșabila și respectul înalt pentru Dumnezeu, l-au favorizat și i-au creat premisele pentru deschiderea unui canal de comunicare cu Dumnezeul sau. Iosif a fost acela care a dat corecta interpretare a visurilor amicilor încarcerați   iar ulterior faraonului, prin revelație directa de la Dumnezeu. După un timp faraonul ii dădu de nevasta pe Asnat, fiica lui Poti Fera, preotul lui On, adică Amon, cel mai mare dintre zeii Egiptului. Preotul acestui zeu, era un om puternic și cu multă influența in imperiu. Era un fel de „papa” a tuturor preoților și era fără doar și poate, un om politic. Căsătoria lui Iosif, omul de încredere al faraonului cu fiica „papei”, a fost o mișcare strategica de mare importantă. Faraonul era suveran pe situație mai ales ca fusese avertizat ca vor veni timpuri deosebit de grele pentru imperiu și nu numai. Efraim și Manase, cei doi copii pe care i-a avut cu Asnat, au venit sa întărească aceasta alianță. Femeile pot avea influenta nefasta asupra soților. In Biblie sunt câteva exemple grăitoare. Sa ne gândim la Samson, la Ahab, la Solomon și de ce nu, la Iov, care după cum știm, nu a cedat. Asnat, era fiica preotului lui Amon. Pana la vârsta măritișului a trăit in casa tatălui sau și s-a bucurat de toate avantajele poziției pe care o avea acel mare preot in societatea egipteană. In casa preotului lui Amon, existau mai mult de 300 de sclavi, avea o garda personală compusă din 50 de soldați, sigiliul sau avea putere de decret, toate cheltuielile ii erau plătite de la visteria publica, era membru permanent in consiliul faraonului și participa in toate chestiunile de stat. In particular, se ocupa de magie și de vrăjitorie. Clientela lui era din clasa înaltă a societății.  Era omul Satanei in toate aspectele pentru ca el era preotul templului sau. Fără îndoiala, Asnat era familiarizata cu toate acestea și cu siguranța dacă nu s-ar fi măritat cu un om potrivit rangului sau, ar fi fost dedicată ca preoteasa la templul zeiței Isis, o zeitate a morții. Pentru aceasta credem ca in viața de zi cu zi, ea practica vrăjitoria și ghicitul fapt care a avut o influența negativă asupra lui Iosif. Cu timpul, acesta s-a contaminat de practicile abominabile ale ocultismului femeii sale. Biblia spune ca Iosif avea un pahar de ghicit din argint, deci practica ori învața de la soția lui hidromantia, așa cum el însuși afirma: „…Nu știți ca un om ca mine are putere sa ghicească?” (Geneza 44:15).

Marele preot aducând ofranda lui Amon Ra

 Iosif a căzut sub influența soției sale, al timpului și ale obiceiurilor țării in care trăia. El însuși afirma ca paharul ii folosea atât pentru băut cât și la ghicit fiind de fapt paharul lui preferat. Era o afirmație revelatoare pentruca Iosif, nu era mincinos. Nu cred ca practica ghicitul cu mare convingere. Era doar o moda a vremii. Nu cred ca a primit vreun răspuns de la puterile întunericului, fiindcă legătura lui cu Dumnezeu, împiedica aceasta, dar „jocul” cu răul și influența societății idolatre și ezoterice au determinat acest gen de schimbare in caracterul sau. In sacul lui Beniamin, a fost asezat tocmai acest pahar preferat, nu unul de aur, nu o bijuterie valoroasa, ori o punga cu siclii de aur, ci acest pahar important pentru Iosif: paharul de ghicit! Dumnezeu, l-a inspirat pe Iósif, pentru a pune paharul ca nada fiind o simnificanta opțiune: un obiect folosit intr-un ritual mincinos pentru a determina o acuzație  mincinoasa!

Confirmarea istoriei biblice asupra lucrării lui Iosif in Egipt. Basorelief ilustrând egipteni încercând hambarele cu grâne, făcând provizii pentru viitorul timp de seceta.

. Societatea egipteana era randuita pe dreptul de viata și moarte a stăpânului asupra sclavului, a autohtonilor asupra intrușilor, a celui mai puternic asupra celui mai slab. Jocul „strategic” a lui Iosif se înscrie in acest    cerc al capriciilor guvernanților timpului. „Razbunarea” lui Iosif, a fost cruda și eficace. Lamentația lui Iuda, implorarea lui, târgul cu propria ființa pe care-l propune (încercarea lui de-a cumpara, sacrificându-se pe sine, in antiteza cu celălalt Iuda, care vinde pe arginți, măreață ipostaza!) reprezintă de fapt starea sufleteasca a tuturor fraților.Cu siguranța, întâmplarea rânduită de Iosif, a avut un rol  purificator asupra caracterelor de oameni de nimic pe care le aveau fratii săi. In decursul timpului prin viețuirea zi de zi, cu binefacerile hotărâte de fratele lor, s-au transformat, conduși de Duhul lui Dumnezeu, in venerabilii patriarhi ai poporului. Faptul ca au fost destinați sa trăiască, sa creasca și sa se înmulțească in tinutul Gosen, izolati de restul țării și al egiptenilor, a făcut sa-și păstreze vie credinta și nealterate obiceiurile peste veacuri. Iosif „a ghicit” cu ajutorul lui Dumnezeu, destinul unui mare popor și a extraordinarei lui istorii! Conchidem: un obiect straniu cu întrebuințare in ocultismul de atunci și acum, aflat in posesia și poate uzul unui om apropiat de Dumnezeu, a slujit la convertirea printr-o extraordinara lecție de morala aplicata unor oameni josnici, in ființe nobile, demne de tatăl și fratele lor.

Saul, fiul lui Chis, un israelit din seminția lui Beniamin, a fost primul rege peste toate triburile evreilor. A fost ales și numit de către Dumnezeu și uns de marele Samuel, judecătorul poporului. Saul a fost atunci, cel mai frumos om din națiunea sa și avea o înălțime impunătoare. Era un bun strateg și avea stofa de un mare guvernant. La început a lucrat după voia lui Dumnezeu.

Saul fiul lui Chis, regele Israelului in bătălia de la cetatea Iabes. Cei 330 de mii de soldați pe care-i conducea, împărțiți in trei coloane i-au atacat pe amoniti la revărsatul zorilor. Au învins după o lupta care a durat aproape zece ore o armata care numără 600 de mii de soldați.

Saúl a fost un mare razboinic. In doi ani de domnie a învins și supus toate popoarele din jurul regatului sau: pe filisteni, pe moabiti, pe edomiti, pe amaleciti. La Ghilgal, Saul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Era înaintea unei confruntări importante cu filistenii. Saul, in trufia lui a cutezat, sa aducă o ardere de tot împlinind slujba marelui preot. Neascultarea repetitivă a Cuvântului lui Dumnezeu, i-a adus căderea și lepădarea lui. Samuel l-a atenționat: neascultarea de Dumnezeu e la fel de urâta ca și ghicitul iar împotrivirea este tot una cu închinarea la idoli. (1Samuel 15:23) Fiindcă nesăbuința lui era din zi in zi mai groasa iar trufia îl făcea sa treacă orbit de sfaturile lui Samuel, un duh rău, pe care l-a îngăduit Dumnezeu, a venit sa-l necajeasca. Saul a început sa manifeste simptome nevrotice cu accese de furie spontane. Medicii timpului i-au recomandat meloterapia și se pare ca dădea anumite rezultate, cu efect temporar. După bătălia cu filistenii de la Efes-Damim, unde israeliții au obținut o stralucita victorie datorită vitejiei lui David, duhul cel rău a pus definitiv stăpânire pe el. In toată viața lui de atunci înainte Saul, a trăit sub impulsurile înșelătoare și ucigase pe care acest duh le imprima voinței sale. Astfel, orbit de furie printr-un fapt abominabil și fara precedent in Israel, ordona uciderea preotului Ahimelec și a tuturor preoților Domnului din casa aceea, la Ghibea. Un total de optzecisicinci de persoane purtătoare a efodului de in. Remarcabil in aceasta întâmplare cruda este faptul ca garda regelui refuza împlinirea ordinului. Călău a fost un edomit pe nume Doeg, un ciurdar din tagma lui Saul. In nebunia lui, Saul a măcelărit propriul popor: a trecut prin ascuțișul sabiei tot norodul care exista in cetatea Nob, cetate preoțească. Barbati, femei și copii, inclusiv dobitoace, au fost uciși intr-un atac de ura convulsiva. Saul, a fost luat in stăpânire deplina de către acel duh necurat și din acel moment viața lui a fost condusă de acel spirit. A fost un om temperamental, violent, exploziv. Nesăbuința l-a îndepărtat de Dumnezeu. Nebunia cauzată de acel spirit rău, l-a condus la prăpastia ocultismului, in En -Dor. Disperarea momentului, caracterul labil și conștiința încărcată de ucideri nevinovate, consecutiv cu lipsa comunicării cu Dumnezeu, l-au condamnat definitiv. Neascultarea de Dumnezeu, e mai rea decât  ghicitul spune Scriptura, iar Saul le-a avut pe amândouă. In bezna conștiinței sale, a crezut ca o ghicitoare ii poate rezolva dilema la care Dumnezeu, nu-i raspundea. Invocarea spiritului mort a lui Samuel, a fost relația directa pe care a cauzat-o duhul rău care-l stăpânea.

Saul, prosternat la picioarele unui spectru imitând pe Samuel, in peștera din En – Dor.

Atunci i s-a dictat sentința. Nu pentru ca spiritul mincinos a luí Samuel ar fi stiut viitorul, nu. Demonii nu cunosc nimic despre viitorul altora, cunosc doar viitorul lor adică condamnarea definitiva și asta pentru ca este o revelație biblica. Ceea ce pot face, este de-a anticipa evenimente in care ei sunt implicați direct, adică înșelăciuni, minciuni, agresiuni, distrugeri, boli, dezastre, moarte… Dumnezeu ingaduieste, aproba, hotărăște toate aceste neajunsuri ca o ultima soluție pentru aplicarea pedepsei divine și doar atunci când toate celelalte recursuri de corectare, au căzut in van. Dumnezeu dorește îndreptarea păcătosului, nu moartea lui. Moartea gresitului este o pierdere, căința și iertarea lui, un câștig! Saul, se sinucide pe câmpul de bătaie. Trei dintre fiii lui cad uciși. Mor ucisi in lupta toți oamenii săi de încredere. O tragedie! Un dezastru pe care și-l hotărâse Saul însuși in momentul in care nesocotise darurile lui Dumnezeu. Satana l-a folosit pe Saul in rebeldia lui continua cu Dumnezeu. Duhul cel rau l-a condus la necromanți, adică la cei ce cheamă morții, despre care Dumnezeu, a poruncit sa fie uciși. Aici, l-a amăgit făcându-l sa creadă ca acea fantasma venită din adâncurile negre, e Samuel. Saul a experimentat „cadoul” dintotdeauna al Satanei pentru cei ce fac pactul sufletului cu el: disperarea, panica și vidul spiritual iar la urma moartea prin sinucidere.

Simon, un samaritan prosper, avea parte de un negoț înfloritor de magie si vrăjitorie. Era bine văzut in cetate, respectat și cu mare faima pentru ca punea in uimire tot poporul cu ghicitul, semnele și minunile pe care le făcea. Lumea ignoranta credea ca lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Dar nu știau cât de echivocati erau…Sosirea lui Filip in cetate și propovăduirea Evangheliei lui Isus, harul tămăduitor cu care a fost incarcat, puterea cu care vestea Cuvântul, au făcut ca mulți bărbați și femei din cetatea Samariei, sa primească botezul. 

Simon, negustor de spiritualitate, mag și infiltrat in Biserica.

Simon, era un fenomen in negoțul spiritual. Faptul ca Filip a convertit pe mulți dintre foștii lui clienți l-a determinat sa asculte cu atenție mesajul apostolului, la îndemnul duhului necurat care-l conducea. A crezut ca exista o oportunitate unica in aceasta noua învățătura care i-ar putea aduce un venit suplimentar. Duhul rău însă avea alt plan: vroia sa infiltreze pe Simon in interiorul comunității creștine din Samaria și sa o contamineze cu învățături străine. Simon Magul primește botezul. Pentru a contracara planul nefast, Dumnezeu găsește de cuviință sa trimită in cetate pe Petru și Ioan pentru întărirea lucrării. Duhul lui Dumnezeu, ia in stăpânire credincioșii și darurile lui schimba esențial structura comunității. Printre beneficiari, nu era Simon. Pierderea unei oportunități atât de importante de-a fi vânzător de Duh și implicit mai faimos și mai bogat, îl face sa devină imprudent. Se apropie de apostoli și le oferă bani in schimbul puterii Duhului. Petru știe cu cine are de-a face. Vede in el demonul hlizindu-se. Simon, nu-i este frate de credinta. Este cu totul vândut Satanei: „Tu n-ai nici parte, nici sort in toată treaba asta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 8,21) Nu-i incalca însă dreptul la apărare ci ii oferă șansa rugăciunii și a căinței fiindca a nesocotit puterea lui Dumnezeu și darul credinței. Pe Simon, nu-l interesează nimic altceva decât câștigul și prefera sa facă ceea ce-l impulsionează spiritul malign sa facă, anume sa dea spatele iertării și sa apuce drumul morții veșnice. In limbajul modern, Simon Magul era un corupt, un impostor și un ipocrit. 

Simonia sau corupția spirituală este un cancer care ucide Biserica.

Am cunoscut un pastor acum 20 de ani. Ii dau parțial numele: Horea T. A fost trimis  sa conducă destinele unei comunități bogate in centrul Transilvaniei. Nu știu ce încărcătura spirituală avea acest predicator și nici nu -i treaba mea sa ma întreb. Cert este, ca imediat sosit, a început sa se dedice negoțului cu mașini de mana a doua aduse din Germania, apoi încropi o editura și „obliga” enoriașii sa-i cumpere cărțile iar când a explodat fenomenul „Caritas” in Cluj Napoca, a fost impreuna cu unul dintre diaconi Simion P., instigatorii unui câștig mârșav. Mulți dintre frați au pierdut sume importante in acest joc piramidal. Niciunul nu a câștigat. Banul in aceasta lume are multe „culori” iar cumpărarea unui post caldicel și confortabil poate fii făcută prin cunoștințe și relații, prin familie și interese, pe baza de reciprocitate,  prin proptele, prin promisiuni, prin „azi eu, mâine tu” și alte „monede”, la fel de murdare și spurcate. Prin așa ceva, acest ” levit” necurat s-a strecurat la Templu. Domnul nostru ne-a avertizat ca in turma vor intra „lupi răpitori îmbrăcați in piei de oaie”. Întrebarea e, cine sunt aceștia? Răspunsul e cât se poate mai simplu: cei chemați sa păstorească și care au fost introdusi in „turma” prin corupție. Aceasta este simonia, un păcat despre care Petru spunea ca-i tine pe acești oameni in „lanțurile fărădelegii”. Sunt impostori, corupți și ipocriți. Câți pastori buni zac pierduți și uitați de „nepăsarea” unor „magi” de tot felul, in timp ce comunitățile mor ucise de veninul corupției și a învățăturilor străine…?

VIAȚA SUB SEMNE ȘI SIMBOLURI SATANICE ( secunda parte: Confidente)

Așa cum s-a arătat in prima parte, autorul Roger Morneau, in cartea sa „O călătorie in lumea supranaturalului”, făcea referință la faptul ca prezenta in viața noastra cotidiană de obiecte de cult de origine satanica ori semne și simboluri de aceeași sorginte in diferite aplicări și forme, deschid o poarta și pun o punte între noi și lumea oculta. Pe asta, se bazează orice forma de ghicire, de vrăjitorie ori de ritualuri satanice: invocarea prezentelor demoniace prin intermediul unor obiecte de „cult”. De la banalul pachet de cărți de tarot, la globul de cristal și tabla ouija, pana la cruci negre întoarse, reprezentări satanice înfricoșătoare ori cadavre de animale si sacrificii umane. Invocarea spiritelor malefice e o îndeletnicire periculoasa. Trebuie sa fi dedicat acestei lucrări, sa ai o legătura „amiabila” cu spiritele, atitudine supusa și întotdeauna implinitor de ordine. In caz contrariu, dacă nu ești cunoscut in lumea lor, poți trece prin încercări grele așa cum s-a întâmplat in episodul descris in Faptele Apostolilor 19, 13 – 16: „Niște exorciști iudei, care umblau din loc in loc, au încercat sa cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Va jur pe Isus, pe care-L propovăduiește Pavel, sa ieșiți afara!” Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seama. Duhul cel rău le-a răspuns: ” Pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?” Și omul in care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit in așa fel ca au fugit goi și răniți din casa aceea.” Fără echivoc, feciorii lui Sceva erau niște imitatori jalnici ai unei lucrări importante pe care o făcea Pavel între victimele posedata de spirite demonice. Nu aveau nici credința și nici cunoașterea harului Domnului Isus, pentru a face o astfel de lucrare. Ei erau suficienți,  și prosti gândind ca fiind copiii unui mare preot aveau destula putere asupra chestiunilor întunericului. Au probat in propria carne ce echivocati erau!

Helena Blavatsky (1831 – 1891), a fost precursora satanistilor din epoca modernă. A înființat Societatea Teozofica, adică o școala ocultista. A fost medium, clarvăzătoare și a avut manifestări fenomenice certificate in mod oficial. A scris cărți de doctrina oculta și ezoterism. Cele trei persoane din spate sunt trei demoni intrupati. De este așa, ar fi prima data când aceștia se lasa fotografiati. Este interesant semnul pe care-l face personajul din dreapta imaginii cu mana sa stânga.

In aceasta fotografie o vedem acompaniata de trei personaje stranii, parca din alta lume, cu îmbrăcăminte mai mult decât ciudata și priviri halucinante. Blavatsky afirma despre aceștia ca sunt demoni intrupati, sfatuitori de taina, cei care i -au transmis toată „înțelepciunea” prin viu grai, necesară in dezvoltarea „științelor” oculte. După propriile afirmații „contactul direct” cu aceste întunecate personaje i-au cauzat o mulțime de probleme de sănătate in special anemie, migrene, probleme de ficat și probleme nevrotice. A murit singura, abandonată de toți adepții și chinuita de demoni. A ajuns sa afirme ca Baal (Satana) este adevăratul dumnezeu și ca Dumnezeu nu este altcineva decât Cain, un asasin. Cei trei demoni apăreau de îndată ce aceasta abjecta persoana lua in mana primul exemplar al revistei „Lucifer” ( de ea însăși editata).

Se afirma ca Albert Pike (1809 – 1891), parintele masoneriei moderne și șef Illuminati, desenator fidel al planului satanist de dominație mondiala, avea întâlniri frecvente cu Lucifer. In cartea sa „Morala și Dogma”, acest personaj malefic explica „necesitatea” celor doua războaie mondiale, apariția comunismului și a Uniunii Europene. De asemenea, descrie o serie de atrocitati care vor avea loc la Londra, produse de extremiști, apariția Statului Islamic, invrajbirea musulmanilor cu evreii și intervenția statelor puternice ceea ce va genera un conflict global distrugător. Toate aceste evenimente vor genera confuzie, lumea va cere un lider, acesta va fi Maytrea, adică Satana salvatorul și se va instaura o noua ordine mondiala.

Albert Pike (1809 – 1891), avocat și militar. A studiat la Harvard. A „prezis” cele doua războaie mondiale, terorismul Islamic și Noua Ordine Mondiala. Un vizionar? Nu. Avea dese întâlniri cu Lucifer.

Albert Pike a fost un geniu. Vorbea și scria in 16 limbi diferite. Se spune ca in casa lui din Boston avea o imensa statuie a lui Baphomet (Satan) de care râdea in hohote. Stăpânul sau era un tânăr de o rară frumusețe. Din  ochi adânci și negri izvora o privire ce părea îngrijorată, întotdeauna trista și de o cruzime ce cutremura. Prezenta lui provoca probleme de respirației și panica, Pike purta întotdeauna la încheietura mâinii drepte, o brățara de aur cu niște semne ciudate gravate. Afirma ca însuși Satan i-ar fi făcut-o cadou. Când atingea brățara intr-un anumit mod uneori se prezenta Lucifer in persoana. El i-a dictat toate evenimentele viitoare cuprinse in cartea „Morala și Dogma”. Astăzi, toți masonii, indiferent de loja la care apartin și de gradul pe care îl au in organizație împlinesc mot-a-mot  ordinele date de Pike cu privire la evenimentele care compun Noua Ordine Mondiala.

Baphomet sau Satan. Imagine înșelătoare și neadevărate. Oamenii și-au imaginat și inventat chipuri îngrozitoare ca sa-l ilustreze pe Lucifer. Poate ca numai urâțenia caracterului sa se potrivească cu acea îngrozitoare arătare. Elen G. White îi descrie înfățișarea fizica. Chiar și Biblia vorbește despre frumusetea lui strălucitoare. Dumnezeu l-a creat desăvârșit. După căderea in păcatul razvratirii lumina dumnezeirii care-l înconjura s-a pierdut pentru totdeauna dar înfățișarea lui fizica mai păstrează încă semnele perfectiunii.

 

De ce s-a străduit Satan, sa însele omenirea asupra înfățișări sale folosindu-se de doctrinele bisericilor apostate? Ca sa creeze confuzie. El, se va transforma intr-un înger de lumina la sfârșitul timpurilor pentru ca lumea sa i se închine și sa însele dacă e posibil chiar și pe aleșii Domnului. Pentru asta, se folosește de imagini „fabricate” creând un arhetip, un chip cu care lumea sa fie obișnuita. La polul opus este imaginea monstruoasa care nu are nimic de văzut cu realitatea fizica ci doar cu urâțenia caracterului. Planul Satanei este de-a anihila venirea lui Isus Hristos si de-a se salva pe sine însuși. Vrea ca toată omenirea prezenta sa se convertească la răzvrătire și sa poată spune in Adunarea Fiilor lui Dumnezeu: „Ați dat greș, eu sunt biruitorul! Dacă ești un Dumnezeu al viilor, aici unde Fiul Tău a murit, toți sunt morți. De ce, mai vrei sa vi când nimeni nu te așteaptă?”

Imagine speculativa asupra fizionomiei Domnului Isus. Cei mai mari editori de astfel de falsității sunt cei de la Turnul de Veghere. Sunt imagini create cu scopul de-a induce in mintea oamenilor un arhetip fabricat. Satana atunci când va veni ca un înger de lumina, așa cum spune Biblia, va lua un chip asemanator cu acesta. Intenția lui este de a înșela toată omenirea. Din păcate chiar și cei ce-și spun popor a lui Dumnezeu, au căzut in aceasta realitate esoterica: publicațiile sunt pline de astfel de imagini!

Așa cum am văzut din cele doua exemple anterioare, cel al Helenei Blavatsky și cel al lui Albert Pike, acești doi sataniști de frunte, aveau fiecare obiecte de legătura cu lumea oculta: un ziar și respectiv o brățara. Obiectele de cult satanic sunt necesare pentru comunicarea cu lumea demonilor. Sunt semne de recunoaștere, de colaborare și de supunere. Servindu-le cauza, ei te vor recompensa cu bani, faima, poziții înalte. Știu sa gâdile eurile omenești cu plăceri fără număr. Iar când nu mai servești cauzei, te vor ucide. Din acest joc, nu poți scapa! Se intra ușor dar ieșire liberă nu este. Doar dacă te agăți de puterea credinței  lui Isus și harul binefăcător a lui Dumnezeu. Lumea show bizz- ului de astăzi e plină de exemple de artiști care din dorința de-a ajunge și de-a rămâne in culmea gloriei și-au vândut sufletul Diavolului. Nu este numai o forma de-a vorbi ci efectiv, viața acestor nenorociți e controlată de puterile întunericului. In spatele fericirii aparente, a opulentei și a succesului viețuiește un suflet chinuit, o persoana controlată, dominata și subjugată in toate aspectele, de către forțele raului. Nu sunt doar presupuneri ori istorii bune de speriat; sunt experiente istorisite cu lacrimi in ochi de protagoniști cunoscuți lumii întregi. Aceasta nu se referă numai la artiști cunoscuți ci și la politicieni, oameni de afaceri, bancheri, sportivi etc. In schimbul faimei, bogăției, succesului pe care Satana le împarte cu mana larga, acești amagiti vor împlini partea lor marele plan general pe care acest arhitect al raului l-a desenat viitorului omenirii.

Roger J. Morneau (1925 – 1998) s-a născut in Quebec, Canada. A fost autorul best sellerului „Călătorie in lumea supranaturalului”. A făcut parte din elita satanista in tinerețea lui și a câștigat mari sume de bani in pariurile de pe hipodroame. Prin intermediul unui coleg l-a cunoscut pe Isus și acesta l-a smuls din marasmul in care intrase. De atunci și pana la moartea sa au rămas prieteni. După cum el singur mărturisește „extracția” din lumea întunericului a fost anevoioasă și dureroasa. Demonii îl vizitau noapte de noapte, de fiecare data mai agresivi. Prin rugăciune, Dumnezeu i-a revelat un secret: in biblioteca, păstra uitată o carte satanista. Era obiectul pe care duhurile necurate veneau sa viziteze, cauzandu-i toate acele neplăceri. Aruncând cartea, toate acele vizitate au dispărut.
John Michael Osbourne, cunoscut ca Ozzy Osbourne (3 Decembrie, Aston (Birmingham), Anglia. A fost solistul vocal al formației de muzica satanica Black Sabbath. Este considerat una dintre vocile de excepție ale rockului și probabil inventatorul genului heavy metal, prin anii ’60. Putina lume cunoaște ca Ozzy a fost botezat in Biserica Adventista, la vârsta de 18 ani. Toți membri acestei formații au fost studenți la Universitatea Loma Linda. Ozzy, marturisea intr-un interviu dat postului de televiziune Fox, ca a fost contactat de către o importantă entitate din lumea demonilor și i-a oferit sa urmeze un altfel de Hristos in schimbul succesului și a banilor. Astfel formația lui a ajuns sa încaseze sume colosale iar discurile lor atingeau vânzări impresionante. In schimb, trebuia sa ia in bășcălie nume ca „sabat” ori întreita solie etc. Datorită excesului de droguri și alcool ceilalți membri l-au dat afara din formație. Făcea lucruri incredibile pe scenariu și prin hoteluri. Ozzy și-a continuat cariera in solitariu ca solist si compozitor, întotdeauna cu succes. A ajuns sa fie cea mai bogata persoana din Anglia. Când a ajuns, marturisea Ozzy sa fie controlat cu totul de către duhurile rele și viața lui se petrecea între intrarea in clinici de dezintoxicare de droguri și alte intrări in clinici de dezalcoolizare, a încercat sa se smulgă din acel mediu blestemat. Intr-o noapte i-a luat foc casa și era sa-și piardă viața. Abandonarea societății oculte nu se putea face fără sa-și pună viața in pericol! La sfârșitul interviului, Ozzy a mărturisit ca este in căutarea prieteniei cu Domnul Sabatului și ca trebuie sa se „elibereze” de toată recuzita satanica pe care o avea in casa și ca trebuie sa învețe din nou sa se coboare la statul pe genunchi.

Pastorul Douglas Alvear, spune ca Ozzy i-a confesat ca demonii i-au produs schimbări importante in caracter și comportament. Ca  boala de care sufere (are tremuraturi in tot corpul dar nu i s-a putut diagnostica Parkinson), este o pedeapsa a lui Lucifer pentru intenția lui de „evadare” din regatul sau întunecat. După 40 de ani de cariera artistica și mai mult de 30 de excese cu toate felurile de droguri și alcool, sănătatea i s-a șubrezit. Spune ca a stat de multe ori de vorba cu Satana, fata in fata și ca titlul discului „Speak on The Devil” i-a fost inspirat de aceste conversații secrete iar unele acorduri i-au fos date de către Maestrul însuși. Spune ca simte rusine pentru ca a luat in derâdere in albumul „Tribute” (1987), întreita solie îngereasca și ca a folosit propriile cuvinte ale lui Satana in melodia de deschidere :” Ce, fac cei trei îngeri? Pai, nimic!”. Vizitele persoanelor din lumea întunericului se produceau întotdeauna in camerele unde își păstra recuzita pentru spectacole (costume, camesi, tricouri etc), unde își are colecția de discuri și cărțile cu „științele” oculte. Deși in ultimul timp, nu mai are conversații intime cu Diavolul, acesta fiind supărat pe el pentru intenția de scăpare, e vizitat periodic de demoni care îl alterează vizibil: are atacuri de furie ori panica, stări de voma, amețeli, creșteri bruște de tensiune, dureri puternice de cap etc. In casa pianul ii cânta singur, tobele ii bat, ușile se deschid și se închid singure, luminile se aprind și se sting, se aud ciocănituri in geamuri si pereți, voci îndepărtate, gemete și plânsete. Eliberarea de spiritele satanice, după ce le-ai făcut confidente și i-ai servit cu pioșenie zeci de ani, te-ai îmbogățit peste măsura fiindcă le-ai făcut lucrarea (milioane de tineri din anii ’70 – ’80, au receptionat mesajele oculte, rele din cale-afara, anticreștine, le-au asimilat mental și s-au transformat ei înșiși in dușmanii lui Isus Hristos), nu este ușoară și cu mare primejdie pentru viața. Posibil sa fie căința lui Ozzy Osbourne sinceră și ca impulsat de harul Domnului Isus, sa caute cu putere și rugăciune eliberarea și mântuirea sufletului dar atât timp cât nu va renunța la recuzita lui satanica, la discurile și toate obiectele de cult demonic care-l înconjoară, are putine șanse de scăpare fiindcă portalul rămâne deschis pentru vizite periculoase. Cum toate acelea costa o multime de bani ( numai colecția de haine de spectacol a fost evaluată de către casa Sotheby’s, la mai mult de 5 milioane de lire sterline), e puțin probabil ca Ozzy, sa renunțe la ea. Sa ne amintim ca era sa -și sugrume soția Sharon, in 1989 pentru ca i-a pătat cu vin roșu o cămașă pentru care a plătit 4.299 de dolari lui Karl Lagerfeld… Cantecele lui au produs mult rău. Conțin mesaje subliminale agresive ce incita la căutarea morții, renegare sperantei in Isus Hristos, la anarhie și violenta. In 1984 un tânăr din Canada, numit John McCollum, s-a sinucis cu o arma de foc. In casti ii suna melodia lui Ozzy, „Suicide Solution”. Tatăl tânărului l-a acționat in judecată pe Ozzy Osbourne, pentru ca a introdus in mintea lui John, care era un fanatic al cantautorului, ideea sinuciderii. Ozzy și-a dus singur la capăt apărarea și l-a asigurat pe judecător ca a compus melodia ca omagiu adus prietenului sau Bob Scott, de la alt grup satanic AC/DC, mort de o aspirație de voma in timp ce era beat, aproape in coma. Și aceasta tragica întâmplare nu este unica petrecuta! Acest om este vinovat de multe tragedii!

Bohemian Grove, locul secret din California unde puternicii lumii sacrifica copii in onoarea zeului Moloh (Satana).

Nimic din istoria contemporană a umanității nu a stârnit atâtea controverse și întrebări fără răspuns cum este locul secret al reuniunii anuale a celor mai puternici ai lumii, ca Bohemian Grove. Ascunsa între păduri uriașe de Sequoia, in condadul de Sonora (California), proprietatea de 1000 de hectare, găzduiește de mai bine de un secol, in luna Iulie, un campament de vara a celor mai puternice persoane din lume. Sunt aproximativ 150 de persoane, numai bărbați, șefi de state și guverne importante, magnați, proprietari de mas media cu acoperire pe toate continentele, bancheri importanți, militari de rangul cel mai înalt care-și dau întâlnire aici intr-o vacanța cu un scop bine definit: sa implore clementa sefului suprem pentru ca nu au fost destul de harnici in aplicarea planului de guvernare mondiala și pregătirea caii pentru venirea salvatorului Maytrea. Îmbunarea maestrului se face cu sacrificii umane și orgii homosexuale. Măsurile de securitate sunt cu adevarat „draconice”; practic este imposibila pătrunderea in teritoriu interzis.  Sunt multe cercuri de paza, atât publice cât și private. Sunt deviate zborurile comerciale care ar trece pe deasupra cât și traiectoria satelitilor de comunicații și militari care ar putea lua vreo fotografie ca „amintire”. Nu se cunoaște decât o singura pătrundere temporara a structurilor de securitate. A periodistului investigator Alex Jones. Imaginile luate, pot da o mică idee despre ceea ce se petrece acolo: un ritual profund pagan, un ritual satanic și sacrificiul unor copii pe altarul lui Moloh. Se afla acolo o statuie gigantica (are mai mult de 12 metri de înălțime), din beton, gri închis, urâta, chiar înfricoșătoare, reprezentând o cucuvea. Este simbolul zeului Moloh. Nu reprezentarea lui ( zeul canaanit era infatisat de o statuie înfricoșătoare, de om cu cap de taur cornut). Cucuveaua este in filosofia Illuminati, simbolul înțelepciunii, al luminii și al morții, a zeului Moloh. Se regăsește de asemenea in colțul din dreapta sus a bancnotei de un dolar. E minuscula și se poate vedea doar cu o lupa. De ce vor fi pus-o acolo? Scopul reuniunii anuale este de-a obține iertarea lui Satan prin ritualuri si sacrificii umane precum acela de-a invoca prezenta acestuia și obținerea de noi ordine pentru anul viitor. Nu a răzbătut niciodată vreo informație despre ceea ce s-a vorbit ori s-a făcut acolo. Bohemian Grove rămâne un loc atâta de secret încât pare din alta lume. Este locul unde Satana se întâlnește cu supușii săi, mai marii acestei lumi și le da ordine stricte. Acolo, s-au pus la punct toate strategiile guvernului mondial, toate conflictele, toate crizele financiare, toate epidemiile, marile atentate, noile religii, inveninarea și reducerea populației, decretul duminical și prigonirea pana la moarte a ultimilor creștini, poporul lui Dumnezeu. Pe patul de moarte președintele Ronald Reagan, se confesa soției Nancy: „Bohemian Grove, m-a făcut sa regret ca am ajuns președintele SUA!”. Cred ca a văzut acolo lucruri îngrozitoare.

(Va continua)

LA VIDA BAJO LA AGRESION DE LOS MENSAJES SUBLIMINALES.

Un mensaje subliminal se define como aquella información que entra en nuestro pensamiento por debajo de la percepción normal con el propósito de inducir con la ayuda de un estímulo, una imagen ajena de la real, en general agresiva y engañosa.Para la ilustración plástica, imaginanse un fresno parasitado por una yesca: el fresno es un árbol imponente y la yesca una seta, dos entidades sin parecido alguno pero después de un tiempo si nos encontramos, o nos recordamos del fresno lo asociamos enseguida y de manera inconsciente con la yesca. Es así como funciona el mensaje subliminal, un „parásito” que distorsiona la realidad, siendo de todo modo dañino y engañoso. Existen varios tipos de mensajes subliminales según la información oculta que lleva:

1. MENSAJES COMERCIALES (la propuesta es de impactar fuertemente en una persona, respecto a un producto). La mayoría de los mensajes comerciales ocultos tienen connotaciones sexuales por la sencilla razón freudiana: él libido cubre un 60% de las preocupaciones del cerebro humano (entre consciente e inconsciente) ósea cualquier cosa que se relaciona con la dicha actividad, tiene cubrimiento bastante en nuestro interés. Veamos dos exemplos más conocidos:

Dos marcas conocidas de la industria multinacional alimenticias y sus mensajes con carácter sexual un dos promociones recientes. En ambos casos los mensajes ocultos de índole „exótico”, son bastante soft.

En ambos casos se están involucrados unos elementos contrarios: calor – fresquito, excitacion placentera – satisfacer gastronómico, objetos – promiscuidad, libertad sexual. Es un método de feedback comunicativo que garantiza el éxito de la promocion por acercamiento positivo a una cierta clase de clientes. 

El logotipo de la conocida cadena de comida rápida Mc Donald’s, tiene una fuerte carga freudiana según el autor Eric Schlosser.

En su libro „Fast food: el lado oscuro de la comida rápida” Eric Schlosser, hace conocida la historia del logotipo de la conocida marca. En los principios de los ’60,  el símbolo original era formado por dos arcos dorados separados (en fondo, la representación artística de patatas fritas). El psicólogo Louis Cheskin, recomendó al consejo de administración, juntar los arcos y conseguir la imagen de unos pechos de tamaño considerables,  dignos de una auténtica chica sureña. El mensaje oculto es muy claro además del amor que resulta de la sigla. 

2. MENSAJES PORNOGRAFICOS PARA LOS NIÑOS. Son aquellos mensajes con carácter agresivo y pornografico que tienen como receptores a los niños. Son dañinos y con efectos devastadores a largo plazo sobre el desarrollo mental normal de los niños. Se asocian con programas de dibujos animados para los niños en cuál se introducen mensajes ocultos con carácter explícito pornografico.

La casa Disney a ocultado siempre en sus películas de dibujos animados cientos de mensajes con carácter pornografico. El autor, Walt Disney era un neurótico, tenía problemas graves con el alcohol, odiaba las mujeres y a los niños.
Tal como se conoce del libro biográfico de Marc Eliot, el verdadero nombre del artista era José Guirao hijo de una casquivana española y un marinero desconocido. Trabajo un tiempo para el FBI bajo el nombre de Walt Disney pero lo echaron pronto por tener problemas con el alcohol y serios problemas de salud mental.

En los ambos casos ilustrados (pero hay miles!), el mensaje oculto es agresivo y con impacto a largo plazo sobre la mente joven. Hoy en día especialistas psicólogos y dibujantes profesionales buscan descubrir todos los mensajes subliminales incluidos en estas películas, e intentar „tratarlos” o aniquilarlos.

Aquí está el logotipo oficial de la Compañía Disney que ofrece explícitamente la orientación enfermiza del gigante cinematográfico.

3. MENSAJES QUE INCITAN AL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS. Son mensajes agresivos e insistentes con gran poder de captación sobre las personas. No conllevan ningún argumento moral o de respeto a las personas y las leyes; se persigue solo él vicio, el consumo.

Clarísimo el mensaje oculto. La tristeza y la soledad del cubito de hielo y la gran alegría ( estilizada la máscara de la comedia griega) cuando se realizan el encuentro con el alcohol.
Promoción de la conocida marca de cigarrillos Marlboro y su mensaje oculto: deseo de vivir en libertad, libre de las preocupaciones diarias, paz y tranquilidad de la inmensidad de las praderas y todo asociado con la toma de un buen tabaco. Las ventas de la marca han subido unos 20% después de este anuncio que empiezo en los ’80.
Mensaje oculto que te identifica como persona con la droga: tu hierba! Aparentemente ingenuo, el mensaje lleva una gran carga agresiva. Lo que cuenta en tres imágenes sucesivas e que tu personalidad no sufren cambios utilizarla. La imagen de ternura del producto incita a probarlo.
4. MENSAJES QUE HACEN APOLOGÍA DE LA PROSTITUCION Y DE LA HOMOSEXUALIDAD

La distorsión moral de la sociedad hoy día, alejamiento de la educación sana y de las valores sembradas en el ser humano por la Ley eterna De Dios, han hecho que los individuos están preparados para recibir, aprobar, asimilar y probar cosas prohibidas por el sentido común. Hoy por hoy, ya no hay reprobación de hechos promiscuas. Y quien lo hace, tendrá su castigo. Estamos en los tiempos de la dictadura de la opinión fabricada. Si alguien, en lo alto de la cúspide mundial, cuece una idea moralmente sucia, porque le sirve en su planes de dominación y lo promueve por los medios de comunicación (que son suyos!), la sociedad a que le falta idealismo y buen sentido, la coge en adopción y lo aplica como algo inédito y obligatorio. Si a esto se añaden la opinión de los jefes de estados y gobiernos como la del máximo responsable religioso, la opinión se hace norma de obligado cumplimiento para toda la sociedad. Las excepciones están condenadas.

Mensaje oculto en un anuncio cínico: la asociación del trabajo con una actividad degradante, sucia y peligrosa y la semejanza con un trabajo deseado y satisfactorio (corazón rojo = deseo, satisfacción etc) en apariencia pero con algo escondido siendo dibujado de tal manera que sugiere un culo parcial de mujer. El rojo, es el color del acento y el poder. Trabajo está garantizado en una bolsa abierta y sin restricciones.
Carteles con percepción positiva. Mensaje oculto con mucha carga inversa. Lo que impacta el exotismo de las esclavas del sexo y no el cachondeo con la inseguridad, drogas o la …prostitucion. El „No” en este caso es nulo y el signo „+” consigue un valor doble. Además el mensaje es profundamente xenófobo e humillante por calificar a las extranjeras de putas directamente.
Anuncio con un mensaje subliminal potenciando la homosexualidad. Esta práctica anormal, amoral y perversa es tan necesaria y acostumbrada como el picoteo de los chips.
Mensaje anticristiano: la bandera sodomita pone en la sombra la cruz que aparece negra (negro = color del sufrimiento, de la opresión y de la muerte). Además de ser agresivo y desafiante el mensaje salta a la vista por la idea de libertar que sale de la bandera hundiendo en el viento y de la conquista sobre la religión y sus cerradas dogmas.
5. MENSAJES OCULTOS QUE INCITAN AL ODIO, ASESINATO Y ABORTO.

Son aquellos mensajes que salen de mentes enfermizas, animadas por el odio profundo hacia el ser humano, esquizofrénicos y pervertidos que se encuentran bajo el dominio demoniaco. Surgen a la luz del día desde las tinieblas del Deep Web y son los más dañinos de que existen porque atentan directamente y sin equivoco a la vida humana.

„Das Satán” es un misterioso juego virtual que se encuentra en Deep Web, con más de 50 mil seguidores en todo el mundo. En el juego se aprende matar sin ser descubierto. El crimen perfecto. Cada uno de los asesinados realizados te llevan a otro nivel superior. Finalmente conseguirás el título de maestro asesino. Luego recibirás una misión: de matar a alguien de tu ciudad, de tu pueblo. Si aceptas, recibirás un sobre con el nombre y la foto de la víctima. Si consigues asesinar a la persona en 13 días,recibirás un sobre con 100 mil. dolares (euros) y la promesa de recibir otra misión.
Hasta la fecha se conocen unos cuantos casos violentos relacionados con el „juego” Sad Satán. Uno ocurrió el año pasado en el norte de Alemania, cerca de la ciudad de Kiel cuando un joven punk Iulius D., secuestro y mato en un ritual satanico, a un director de correo jubilado Alcibiades Papadopoulos de 79 años. Aparentemente, el joven entró en la casa del jubilado con el pretexto de la revisión del gas y lo secuestro. Luego le administró somníferos y por la noche lo cargo en su furgoneta llevándolo en un bosque, a unos 50 kilómetros de distancia. Aquí lo mato, clavándole un cuchillo en el corazón. Luego, lo colocó en él interior de una pentagrama deseñada en el suelo con cal y cerrada en un círculo, grabando con el móvil la escena. Inserto la grabación en la misma red. A cabo de una semana recibió desde Suiza, un sobre con 100 mil euros. El remitente era un tal Mr. S.S. La policia lo descubrió gastando el dinero en clubes nocturnos y en un BMW de 50 mil. euros. Los psicólogos criminalistas que lo examinaron descubrieron que su mente era totalmente lavada, que vivía en un mundo paralelo, virtual y que no tenía entendimiento alguno del mal producido. Otro caso parecido pasó en Hungría, cuando el joven de 22 años, Janos Ferencz y su novia Anna, mataron en su domicilio a una profesora universitaria de 55 años. El modus operandi ha sido parecido con el de caso anterior con la excepción que el ritual se llevó a cabo en el comedor de la víctima. Grabaron la escena y la colgaron en la infra red. En una semana recibieron desde el mismo sitio y de la misma persona el sobre con los 100 mil euros. Han sido detenidos en Austria, en un casino. Los dos eran como en una transa. No realizaban la gravedad de los hechos.

El mensaje subliminal del videojuego es muy fuerte, adictivo y perturbador. Hace falta también un carácter labil, neurótico y agresivo. Se conocen más casos en grado de tentativas de asesinado. Uno en Francia y otro en Bélgica, este año. No tenemos datos sobre hechos similares de otros continentes.

Una de las falsedades ampliadas por el Movimiento feminista, es libertad de decisión en caso de un aborto. La solución no es el bien de la madre y sus libertades así como las mujeres torpes y manipuladas dan a entender, es la reducción de la población tal como lo quieren las élites!

El signo de la „libertad feminista”, es en fondo un omagio ofrecido a los inventadores del Movimiento, los caballeros oscuros, los sionistas de mentira, los que gobierna el mundo y han esclavisado la población: los Illuminatis. El símbolo de la pirámide es completamente masónico y representa la distribución del poder en la organización y la simpatía con la simbolistica y la mística oscurantista del antiguo Egipto, de cuál se inspiró tanto.

6. MENSAJES QUE INCITAN A LA ANARQUIA, SUICIDIO Y SATANISMO

En general, los mensajes de esta natura nos vienen cada día, difundidos por las emisoras de radio y aveces por las programas de televisión. Todos los grupos de rock ( e su multitud de variantes), de música dance, de música pop hacen apología, con máscara o sin, al satanismo, al suicidio o a la anarquia. Musica rock a inspirado, bajo mensajes ocultos, a la práctica de rituales satanicos.

El líder de la banda Kurt Cobain, era un neurótico bipolar, heroinómano y miembro de una secta afines a Satán. Murió pegándose un tiro en la cabeza.
Liam Howlett de la banda de rock alternativo y punk The Prodigy en una actitud que no necesita comentarios. Mensaje directo, agresivo de gran potencial contagioso.
Películas para niños y gente joven como la de Harry Potter, son totalmente cargados con mensajes subliminales que hacen la apología de la muerte, la brujería y del mal. Allí está presente, él serpiente antiguo, el que engaña a todo el mundo, el padre de la mentira: Satán! Para ver quién está detrás de la del guión…

En cada escena, en cada réplica y en cada escenario de esta maldita película observamos elementos ocultos que elogian a la muerte, al territorio de „más allá”, a la magia negra y toda una escuela de engañaos y mentiras que afectan el pensamiento del niño, lo marcan y lo dañan con gran poder. La brujería es algo malo. Es el paso obligatorio hacia el imperio de Satán. De esta película los niños aprenden lo contrario. Una perversidad extrema con consecuencias devastadoras a largo plazo sobre el valor del bien, en la mente de los niños.

Aquí tenemos a uno de los máximos responsables de la iglesia católica, durante una misa al Vaticano, en un gesto de invocar al Diablo. Es un mensaje muy claro sobre quién dirige esta iglesia.
7. MENSAJES SUBLIMINALES QUE GENERAN CONFUSIÓN SOBRE EL CRISTIANISMO AUTÉNTICO 

Los dardos venenosos de Satán han tenido de siempre un blanco enfilado: el remanente fiel y la Iglesia de Jesucristo en la Tierra. Su propósito ha sido destruir por completo la obra de Dios y hacer inútil el sacrificio de Jesus en la cruz. Desde principio ha engañado, mentido y luego matado a la gente ignorante. Una persona que ha muerto se queda donde está: en la tierra. Su alma ni no sube, ni no baja. Se muere con el cuerpo. Solo el soplo de la vida, regresa a Dios porque Dios es la Vida. Así nos enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. Cualquier otra enseñanza no viene de Dios y por lo tanto es rebeldía, mentira y engaño. Aclarando esto, una persona que ha muerto en su ignorancia no se puede disculpar del no saber. A lo largo de su vida Dios a intentado mil veces hacerse escuchado pero el hombre a rechazado la señal. Así lo leemos en la Biblia, palabra de Dios! A fin de los tiempos cada ser humano re suscitará y debería dar explicaciones sobre su comportamiento, bueno o malo. Después de la este juicio habrá recompensa o la condena. Todo que es contrario a esta enseñanza viene del mal, del diablo. Él te dice que el alma va en otro sitio, que los curas pueden salvarte, que si das dinero a la iglesia los pecados estarán perdonados y un montón de mentiras inventadas para crear confusión, orientarte la mirada en otra parte, apartada de la verdad. La Biblia dice que hay un solo bautizo, una sola fe y un solo Señor. No hay santos, ni vírgenes, ni papas, nada de todo esto. Solo tú, el remanente y Jesucristo el único mediador delante de Su Padre. Los demás son enseñanzas de origen oscuro, mentiras y bobadas. Veamos ahora algunos mensajes subliminales en las publicaciones de la Iglesia de Cristo, introducidos allí por personas encontradas como servientes de Satán, con el propósito de engañar y confundir si es posible al remanente fiel.

Imagen mentirosa, con un mensaje oculto de transmisión poderosa en una portada en portugués de una revista de la Iglesia ASD (abajo está imprimido el logotipo de la Iglesia)

En general, las editoras que crean estas portadas pertenecen a Watchtower Library (Los Testigos de Iehova) y son manipuladas sutil de tal manera  que pasan por delante de la nariz del departamento de comunicaciones de la Iglesia, sin que estos se percatan del engaño. Hay por lo menos tres elementos ocultos en la fotografía:

1) El movimiento caótico de los ángeles parecen que delimitan una parte del cielo realizando el contorno de un ojo. El ojo que todo lo vean representa al Satán. El quería ser como Dios, omnipresente.

2) La pupila tiene un contorno de medio arco iris. Se sabe que con este símbolo, los de la New Ege (la nueva religión mundial) enseña la „calle luminosa” por lo cual vendrá desde otro mundo Maytrea, el salvador de la humanidad. Este es el Satán, que se hará el mismo un ángel dé luz para engañar si puede, a los remanentes fieles a Jesus que quedarán entonces en la Tierra.

3) Lo que parece colocada encima de una montaña, en el centro de la imagen, no es una cruz, es una pentagrama, una estrella de luz, lo que indica al Satán.

La imagen de un falso Jesus. Aquí tenemos la cara del actor británico Robert Powell, el que protagonizó la película católica dirigida por Franco Zeffirelli llamada Jesus de Nazaret.
Está imagen engañosa de nuestro Señor Jesucristo, ha sido utilizada en todas las portadas de revistas y libros religiosos, incluido en diccionarios con imágenes, de los últimos 30 años. Ha sido también transformada en dibujos de Watchtower Library y otras editoras con el propósito de crear un arquetipo, una imagen estándar sobre la apariencia de Jesus. El Hijo de Dios, no se parece en nada, a este hombre. Pero Satán nos „obliga” a creer en esta imagen. Así engañara a todo el mundo, cuando imitara la venida de Cristo!

El egoísmo, la hipocresía, la falsedad del fervor religioso de cuál nos avisa el santo apóstol Pablo y la maldad con cuál nos maneja en nuestros corazones Satán, el enemigo de Jesus y de la humanidad, nos haces „inmunes” al sufrimiento de nuestros hermanos.  En esta imagen, el mensaje es muy directo y no tiene nada de oculto. Aquí se descubre la sin vergüenza nuestra. Por desgracia, es está la actitud de muchos de nosotros: sin piedad, sin compasión, sin sentido común. Pero hipócritas y miserables!

Mucho fervor, poco amor!

(CONTINUARÁ)

VIAȚA SUB SEMNE SI SIMBOLURI SATANICE (prima parte)

Spunea Roger Morneau (1925 -1998), in cartea sa „Călătorie in lumea supranaturalului”, ca spiritele demonice caută in viața oamenilor „puncte de sprijin”, ceva care sa facă legătura între lumea lor și lumea noastra, puncte de unde vor exercita influența nefasta, de la hachițele zilnice, la prezente fizice puternice ori posesiuni extreme. Astfel, uneori fără sa ne gândim, alteori cu proprie voința, prin utilizarea de expresii verbale, ascultarea muzicii rock ori a muzicii agresive, vizionarea de pelicule violente ori videojocuri cu teme din lumea oculta, deținerea de obiecte de cult satanic, ori pur și simplu purtând piese de îmbrăcăminte cu desene, cuvinte, ori imagini imprimate cu aluzii voalate, ori directe cu lumea ezoterică, spiritele demoniace vin și ne vizitează, ne tentează, ori molestesteaza in funcție de dispoziția fiecăruia. In sens invers, printr-o viața predata lui Hristos, prin studiul zilnic al Cuvântului și rugăciune, deschidem poarta sufletului nostru la vizita solilor cerești iar prezenta acestora impreuna cu colaborarea noastra îndepărtează aceste influente malefice de ființa noastra. Prezenta acestor spirite necurate aproape de noi, se pot traduce prin neplăceri in relațiile de familie (certuri, gânduri necurate, stare aprinsa, agitata), schimbare brusca a stării de sănătate numita impropriu „rău de ochi”(cefalee, grețuri, voma, diaree), insomnii, atacuri de panica, episoade de dementa violenta (posesiune demonica). Exterior, demonii provoacă infrigurarea brusca a încăperii in care ne aflam, zgomote ciudate (ciocănituri in pereți, scârțâituri, sunete inexplicabile), deschiderea ferestrelor și a ușilor, stingerea luminilor, miscarea și levitația obiectelor și a persoanelor, apariția de planete in miniatura plutind prin camera, comunicații verbale și apariția de spectre și fantasme. Sataniștii au avut întotdeauna colaborarea spiritelor demonice, uneori chiar „consilieri” in carne și oase.

In toate lucrurile, Satana a căutat sa însele, a îmbrăcat minciuna in adevăr și a servit-o pe tava de aur pentru ca nătângii s-o ia cu încredere și convingere. Acești nătângi sunt așa pentru ca s-au născut in ignoranta, alții pentru ca prefera sa rămână așa, iar unii pentru ca s-au crezut ei singuri înțelepți și au înnebunit. Apostolul Pavel ne îndeamnă sa cercetam tot și sa păstram ceea ce este bun, adică pentru zidirea noastra: duhovniceasca și intelectuala. Nimeni, ne spune Scriptura, n-o sa se poată dezvinovăți in ziua Judecății, ca nu a avut deplina cunoștința asupra faptelor. Dumnezeu, acorda cunoștința și revelația Sa, tuturor oamenilor. Și nu cere nimănui altceva in schimb decât sa te teama de El și sa-I respecte poruncile. Deci, orice om de pe fata pământului are oportunitate și dreptul de-al cunoaște pe Dumnezeu! Decizia de-a ne teme de El și de-ai păzi poruncile aparține fiecăruia dintre noi…De aceea, in viața noastra Satana, profitând de ignoranta noastra, de comoditatea intelectuala, ori pur și simplu pentru ca dorim aceasta, introduce lucruri pe care noi le primim de bune dar in ele conțin o otrava mortala. Pentru aceasta, simțim ca rugăciunile noastre nu sunt ascultate, ca nu-L avem alături pe Isus, ca treburile ne merg rău in familie, in adunare ori in negoturile ce le avem. Noi, am deschis poarta ocultului iar din aceasta lume căzută și blestemata, ne vin aceste neplăceri. Toate lucrurile ne sunt îngăduite dar nu toate ne sunt de folos, spune Apostolul Pavel, definind limitele libertății creștine. Nu toate lucrurile zidesc. 

Simbolistica rock: mana cornuta imaginând pe Baphomet, craniul descărnat reprezentând moartea, steaua cu cinci colturi, contur al țapului Azazel, trandafirul roșu (din grecescul trenda=treizeci, folion=foi, petale), omagiu adus celor 30 de arginți de sânge ca preț al vânzări Domnului etc.

Muzica rock and roll a fost inspirata de Lucifer cu scopul de-a turmenta mintea auditorilor cu ritmul sau îndrăcit și de-a induce mesaje subliminale de natura perversa care inspira la violenta și moarte. Inventat in anii ’60, rock-ul a fost legat întotdeauna de consumul de droguri și alcool fiind acompaniantul epocii psihodelice, a amorului liber si al miscarii hippie. Un creștin adevărat n-ar trebui sa asculte o astfel de muzica. Nici măcar cea asociata cu genul balada pentruca textul acestora, deși muzica e armonioasa și „dulce”, vorbește despre amoruri interzise, despre suferința și alinarea ei in droguri ori alcool, despre moarte ori despre tărâmuri negre invaluite in lumina palida.

Principalele simboluri satanice.

De la stânga la dreapta, începând cu primul rând:

1. Pentagrama răsturnată. Este cel mai puternic simbol satanic; fie simpla, fie in cerc, reprezintă Luceafărul, așa cum era o data Lucifer. In interior, reprezentarea lui Baphomet(Satan) sub forma capului țapului  Azazel ( o bătaie de joc la adresa Mielului, cel care a ridicat păcatul Lumii).

2. Hexagrama. Numita impropriu și Steaua lui David, asociata astăzi cu drapelul statului Israel (care nu are nimic de văzut cu regele David, fiind toată aceasta poveste o înșelăciune sionista!), este un important simbol in vrăjitorie și cel mai puternic simbol in ședințele de inițiere și sacrificii satanice.

3. Crucea răsturnată. Este simbolul de maxima batjocura a lui Satan, la adresa Domnului Isus. Tradiția bisericii catolice și nu numai, vorbește despre faptul ca Apostolul Petru, condamnat la moarte prin răstignire de către romani, ar fi cerut sa fie țintuit de lemn cu capul in jos, fiind nedemn de o moarte asemănătoare cu aceea a Domnului sau. O poveste frumoasa, aproape credibila, așa cum face întotdeauna Satana, dar e o minciuna sfruntată pentru a ascunde adevăratul simbol al crucii răsturnate: a dezonora Sacrificiul Suprem! Este foarte obișnuita ca podoaba între cântăreții de rock și alți sataniști precum cei de la Vatican.

4. Dublu fulger. E o forma stilizata a literei „S”. Adică Societatea Satanica. Apare in logotipul formației de rock Kiss (erau niște falși evrei din Queen’s) al cărui nume este o prescurtare a expresiei: The Kids of The Satanic Society. Apărea de asemenea pe petlitele uniformelor nazi de la SS ( uniforme care au fost create de către desenatorul austriac nazist Hugo Boss!)

5. Piramida și ochiul care vede tot. Piramida reprezintă imortalitatea și perfecțiunea lumii oculte. Ochiul din vârful piramidei, numit impropriu „ochiul care vede tot” reprezintă pe Satana care controlează totul in aceasta lume ( e o fanfaronada pentruca Satana, nu este omniprezent deci nu poate controla totul!). Este folosită in simbologia Illuminati, cei care controlează Guvernul Mondial.

6. Yin și Yang. In mitologia chineza reprezintă lupta dintre bine și rău. Se poate asocia cu șarpele care își mănâncă coada, adică nașterea din propria cenușă, ceea ce Satana crede ca a făcut. Simbolul este larg folosit de către adepții gnostici ai Noii Ere.

7. Mana cornuta. Un omagiu adus lui Baphomet și un semn de recunoaștere inte satanistii practicanți. E un semn de invocare a puterii oculte. Se vede uneori făcut de către șefii de state și guverne, papa, artiști cu nume, cantăreți, sportivi de elita etc.

8. 666 sau numărul fiarei. Este asociat cu Fiara din Apocalipsa 13:18, care afirma clar ca este un număr de „om”, adică de anticristul, adică de papa „vicarius Filii Dei”, precum afirma mincinos despre el.

9. Luna și steaua. Este un simbol vrajitoresc și reprezintă pe Diana (luna) și pe Satan ( pentagrama). Uneori in ședințele de spiritism și vrăjitorie apar plutind in aer aceste obiecte cosmice. Evoca drumul de la vrăjitorie la satanism și invers.

10. Pentagrama. Reprezintă pe Lucifer. Cele cinci colturi ar reprezenta cele 5 dorințe neîmplinite ale lui Satan, așa cum stau descrise in Isaia 14:14: „Ma voi sui in Cer…”, „Îmi voi ridica scaunul de domnie…”, „Voi ședea pe muntele adunării…”, „Ma voi sui pe vârful norilor…”, „Voi fi ca Cel Preaînalt.” In vrăjitoria gnostica a Noii Ere, vârfurile reprezintă Spiritul, Apa, Focul, Pământul și Aerul, cele cinci elemente ale puterii oculte de Maytrea (Satan).

11. Crucea întoarsă și franta. Simbolul libertății, al amorului liber, al miscarii hippie. In realitate, o denigrare puternica a jertfei Domnului Isus. O vedem, in medalioane, imprimată pe camesi și tricouri, pe cărți, discuri, afișe gen poster etc.

12. Crucea Satanica. O astfel de cruce cu conotatii falice precum mărturisește inventatorul ei Anton LeVay ( fundatorul bisericii sataniste), este o înjosire adusă jertfei Mântuitorului. Se întâlnește desenata in locurile de reuniune ale satanistilor precum in medalioane ori imprimări pe tricouri. Exista prosti care poarta așa ceva!

13. Zvastica ori crucea soarelui. Apare in cultura pagana budista. Tot ce urca, trebuie sa coboare, este semnificatia acestui semn. Utilizată ca simbol al celui de-al III-lea Reich, este satanica prin răul pe care aceștia l-au cauzat in lume. Mai este folosită astăzi de către tembelii grupurilor de extrema dreapta.

14. Scarabeul. Era in Egiptul antic si este astăzi in simbolistica Noii Ere, simbolul imortalității. Se întâlnește, sub forma de bijuterii ieftine, jucării, obiecte decorative etc. In vrăjitorie, este mesagerul care aduce vesti din lumea de dincolo. Este reprezentarea demonului musca Belial.

15. Anca. Simbol din Egiptul antic; reprezintă cheia care deschide poarta spre nemurire. Se întâlnește des la Vatican și ca obiect de rosariu.

16. Mana luna. Este un semn de recunoaștere între cei ce practica vrăjitoria. Îl vedem făcut de către unii artiști de renume ori sportivi de elita. Este un semn de invocare a puterii oculte a lui Baphomet.

17.  Anarchia. Un simbol puternic. Reprezintă lumea fără rigorile legilor și in special lumea fără Legea lui Dumnezeu, o lume in care domina spiritul „libertății” acordate de Satan. Fără morala, fără dogme religioase, o lume a sodomitilor, câinilor (a curvarilor, in acceptiunea biblica), a scarbosilor, acolo unde domina plânsul și scrâșnirea dinților! Sunt mulțime de tricouri imprimate cu acest simbol. Toți marii producători de moda sunt obligați sa o facă.

Acestea sunt câteva dintre simbolurile satanice cele mai frecvente întâlnite și pe care uneori, din ignoranta ori din prea multă trufie intelectuala, le acceptam in viața noastra omițând faptul ca aceste „puncte de sprijin” cu lumea supranaturalului ne pot cauza mai mult de o problema in viata. Este important de știut ca mai exista o seama de semne ocultate pe unele ambalaje de produse alimentare, in general din cele de genul ecologice și anume curcubeul care reprezintă pentru sataniști puntea de legătura și de comunicare (așa de colorata, de vesela și frumoasa!) între lumea demonilor și lumea pământeană. Nu degeaba s-au inspirat in el sodomiții atunci când și -au născocit un steag! Ei sunt o „creație” din alta lume!Un altul, este semnul stilizat al peștelui.

Imaginea peștelui „creștin”, un simbol ocult inventat de către un mason.

Mulți dintre așa numitii „carismatici” și evanghelisti își împodobesc exteriorul (mașini, ușile caselor) și interiorul (tatuaje), cu acest simbol pseudo-creștin. Puțini știu, ori poate niciunul, ca acest simbol, departe de-a fi o criptograma a numelui Isus, și legătura acestuia cu vremurile de prigoana a creștinismului arhaic din timpurile sceleratului împărat roman Nero, e un simbol ocult, astrologic. El a fost inventat de către scriitorul polonez, catolic și mason de rang înalt Henryk Sienkiewicz și perpetuat prin cartea sa „Quo Vadis?”, o ficțiune despre o mincinoasa călătorie a lui Petru la Roma și moartea sa ca martir aici. Nu exista dovezi ca Apostolul Petru ar fi propovăduit in Roma și nici ca ar fi murit in acel loc, răstignit cu capul in jos, așa cum vrea tradiția (înșelăciunea!) catolica sa credem! Scriitorul, catolicul și masonul Sienkiewicz, a inventat acest semnal de recunoaștere între creștinii prigoniți de atunci, cu scopul de-a induce in eroare omenirea, așa cum i-a dictat Satana sa facă. Moartea Mântuitorului nostru, coincide in calendarul astrologic (care a fost importat de către evreii eretici din Babilon, pe când erau captivi acolo și transportat in blestemata Kabala!), cu închiderea erei peștilor și intrarea in ultima era, aquarius (Dumnezeu va distruge Pământul prin foc, Satana spune ca va fi apa, multă apa; de aici și minciuna actuala a încălzirii globale și topirea Polilor!). In acest caz, scriitorul vrea sa demonstreze inutilitatea morții Domnului, prin perpetuarea esenței unei ere astrologice, in cealaltă, dându-i alta origine, una pseudocrestina. Deci cei ce poarta din ignoranta și cerbicie acest simbol, departe de-a omagia pe Mântuitorul , fac elogiul forțelor oculte. Căci Zodiacul nu exista, astrologia da, exista ca mijloc de înșelăciune și stoarcere de bani de la creduli și nătângi.

(Va continua)

FEMINISMUL LUCIFERIAN ȘI BISERICA LUI ISUS

Feminismul se traduce ca o mișcare socială și politica îndreptată împotriva religiilor și dogmelor acestora, interpretate retrograd și opresoar cu natura și nevoile femeii. Se accepta doua curente importante ale feminismului contemporan: liberal și radical, ambele inventate de către sionisti, sub inspirația lui Lucifer, cu dublu scop și anume, de a fărâmița societate și a o pune la dispoziția și interesele lor (elitelor), iar celălalt, de-a anula a doua instituție definita de către Dumnezeu, la începuturi, și anume sfânta unire între bărbat și femeie. Miscarea feminista contemporană, a fost finanțată integral de către David Rockefeller, un evreu ashkenazi, unealta a Satanei in multe  razvratiri și urâciuni împotriva lui Dumnezeu. Scopul declarat al susținerii Mișcării (așa cum el însuși o marturisea altui fals evreu, jurnalist de renume) era creșterea numărului de impozitati prin agregarea femeilor in activități productive (deviza egalității) și manipularea psihică a copiilor lăsați singuri acasă, prin intermediul televizorului, preparându-i pentru o societate sclavizata și fără idealuri. Dar scopul nemărturisit a acestui pirat satanist era de-a distruge valorile morale ale Bisericii lui Isus, prin introducerea ideilor liberale și radicale din societate in Biserica și anume homosexualitatea ca nivel superior de evoluție umană, egalitatea între bărbat și femeie, adică denaturarea relațiilor de familie.

Simbolul Mișcării Feministe (se observa mesajul subliminal al crucii răsturnate – un puternic simbol satanic)

Biblic, prima femeie care a manifestat năravuri feministe, a fost Mical fiica lui Saul, soția regelui David, aceea care disprețuia pe soțul sau (2 Samuel 6:16,20), despre care putem afirma ca era precursoarea curentului liberal pe când Izabela, femeia împăratului de nimic Ahab, a fost exponenta laturii celei mai violente și mai radicale a miscarii din acele timpuri. Fără îndoiala, cel care a avut de luptat împotriva Mișcării feministe in Biserica creștina timpurie, a fost Apostolul Pavel, cel care a semnalat pentru prima data pe autorul din spatele acestei activități, adică pe satana. Astfel, in 1Timotei 2: 9-12, Apostolul se confrunta cu o situatie generală rea a Bisericii și pe care dorește ca ucenicul sau, sa o remedieze rând pe rând, in fiecare comunitate unde va duce solia Mântuirii: „Vreau, de asemenea, ca femeile sa se roage îmbrăcate in chip cuviincios, cu rusine și sfială; nu cu împletituri de par, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun ca sunt evlavioase. Femeia sa învețe in tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie sa învețe pe alții, nici sa se ridice mai presus de bărbat ci sa stea in tacere.” Apostolul asimileaza o realitate dura a timpului: temeliile Bisericii încep sa se clatine, peste doctrina sănătoasă  începe sa se suprapuna învățături nesanatoase și de aici, necesitatea unu aviz important: „…ca sa poruncești unora sa nu învețe pe alții alta învățătura…” Acei invatatori stricați aveau și nume: Alexandru și Imeneu. După nume, erau greci. Chiar destinatarul scrisorii Timotei, era grec. După tata. Acest „manual al comunității” , rânduielile și administrarea bisericilor era indreptat in primul rând Bisericii din Efes, apoi tuturor bisericilor creștine din Asia Minor. Marea majoritate a creștinilor din acele locuri erau greci, un popor civilizat, emancipat și rafinat, care numeau pe romanii barbari; erau comercianți bogați și navigatori pricepuți. Citind in „negativ” scrierea lui Pavel, rezulta ca femeile veneau in adunări îmbrăcate sumar, lejer, lumesc putem spune, ca aveau un aer straniu și nerusinat, provocativ am putea conchide, cu aranjamente capilare sofisticate, după ultima moda, și purtând cu ostentație scule de aur și scumpeturi din mărgăritare. Apostolul Pavel arată cu claritate înspre o anumită clasa dintre membri bisericilor, aceea a grecilor bogați, trufași și ostentativi. Desigur, nu toți erau așa de depravați. Grupul era restrâns. Doar doua persoane. Dar filosofia lor era stricata și mirosea urat. Nu corespundea cu simplitatea învățăturilor Mântuitorului. Contaminarea cu elementele toxice ale lumescului „a prins”, in special la femeile cu clasa, la cele bogate. Pretindeau impunerea. Vroiau întâietatea și  pretenția de-a fi învățătoarele celor umili. S-au constituit intr-o mișcare feminista liberală propovăduind o învățătura stranie, eretica, un amestec de sacru și păgân adică învățătura dracilor: ca Dumnezeu e in toate lucrurile, ca faptele trupului (de exemplu curvia împrumutată de la orgiile sexuale și practicile lesbiene de la templele păgâne), nu intervin in mântuirea sufletului. Este ceea ce in Apocalipsa 2: 3,6 citim: „… ca ai pus la încercare pe cei ce zic ca sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși… Ai însă lucrul acesta bun: ca urăști faptele nicolaitor, pe care și Eu le urăsc”, referindu-se la Biserica din Efes. Atitudinea recomandata de Pavel lui Timotei, este deosebit de dura: „femeii nu-i dau voie!”. Nici o concesie și nici un echivoc. Feminismul, aducător de păcate, nu poate intra in Biserica. Compatibilitate zero.

Simbolul libertății feministe (important mesaj subliminal: alb-negru, culori masonice, torsul despuiat simbolul amorului liber, cercul rupt adică ieșirea din normele sexuale normale, crucea întoarsă satanica)
Un alt curent al feminismului cu care s-a confruntat Biserica timpurie, a fost feminismul radical. Îl găsim descris in cartea Apocalipsei 2:20,21 „Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Izabela, femeia care se zice proorocita, sa învețe și sa amăgească pe robii Mei sa se dedea la curvie și sa mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme sa se pocăiască dar nu vrea sa se pocăiască de curvia ei!” scria Apostolul Ioan, despre Biserica din Tiatira, una dintre cele șapte biserici din Asia Minor. Aceasta Izabela, care-și zicea proorocita și nu era, avea o mare influența in Biserica. Posibil ca era o fosta sacerdota a templului lui Artemis, zeitate pagana, asociata de grecii de atunci cu Afrodita zeița procreării, sexului și al desfrâului, care s-a convertit doar pe jumătate la creștinism și a fost folosită de satana pentru a împunge Biserica. Obișnuita cu actele de desfrâu, incita la curvie pe convertitii nepredati, practicau orgii asemănătoare păgânilor și se dedau la fapte de o inimaginabila scârboșenie, in adunări. Izabela, de asemenea învața o învățătura stricata, un amestec de creștinism, gnosticism și satanism și amagea adunarea cu prostitutia ei, ca viciu de cult. Dumnezeu a pedepsit-o exemplar! 

Simbol feminist lesbic (cu triunghiul negru se marcau lesbienele, antisocialele și cele acuzate de vrăjitorie in lagărele de exterminare naziste)

Astăzi,  la Sediul ONU exista un organism mondial dedicat Mișcării feministe și care este coordonat de către o evreica falsa, actrița fracasata care a jucat intr-un serial satanic, lesbiana declarată, numita Emma Watson. Acest personaj cu titlu pompos de ambasador de bun voluntariat, este cea care incita femeile bezmetice din lumea întreaga sa se revolte împotriva „tiraniei”masculine, sa-si abandoneze copiii in centre de minorí si barbatii in pușcării,  utilizand mărturii false de violente conjugale și sa cultive relații homosexuale intr-o lume liberă de constrângeri și dogme. Este o mare apărătoare a avortului si o impotrivitoare declarată a oricărei dogme religioase. Face parte dintr-o grupare Wicca, de vrăjitorie modernă și influente păgâne adică o satanista de sânge pur. Atât feminismul liberal (mai blând sa zicem) ca și cel radical, propovăduiesc și încurajează relațiile homosexuale, renega familia clasica și militează pentru căsătoriile între persoane de același sex, aproba toate tipurile de deviati sexuali (inclusiv pedofilii), doresc castrarea chimica a unei părți din populația masculină și sterilizarea unei părți a populației feminine. Ceea ce mai rămâne dintre cuplurile heterosexuale vor face copii pentru „familiile” homosexuale. Aceste aberații grețoase se pot întâlni in parte scrise pe „pietrele din Georgia”, care este un monument Illuminati   „sădit” acolo in 1980, in secret.

Pietrele din Georgia (Un monument misterios, ocult. Un monument Illuminati sau despre ce înseamnă Noua Ordine Mondiala)

Acest „monument” satanic, conține gravate in granitul monolitic „zece porunci” despre ceea ce va fi Noua Era a Rațiunii. Sunt scrise in opt limbi planetare și conțin ideile principale despre cum va arată lumea viitorului: populație redusă, control al natalității, sclavizarea fizica și spirituală, guvern unic, limba unica, religie unica. Parte din aceste idei abundă Miscarea feminista mondiala. 

Influența pe care aceasta Mișcare o are in societate e deosebita și galopanta. Exista legi care protejează și chiar acorda privilegii „familiilor” cu parteneri de același sex (de exemplu, in Spania, o familie tradiționala, normala care dorește sa ia in adopție un copil, întâlnește dificultăți birocratice care pot dura și 2 ani, dar in cazul familiilor homosexuale acestea se reduc la câteva luni. Acesta este un privilegiu!). In centrele unde se adăpostesc femeile care au suferit violente masculine exista psihologi care „orientează” aceste persoane spre relații lesbice. De asemenea, femeile sunt sfătuite și orientate spre practica însămânțărilor artificiale făcând excepție de la căsătorie. Și dacă o fac prin ONG-uri de orientare feminista aceasta intervenție  este gratis. Unele dintre aceste idei, așa cum am văzut, de origine satanica, au pătruns și in Biserica Domnului de astăzi. Din păcate, vedem in comunitățile noastre, apărând tot mai multe femei „prezbiteri” deși Apostolul Pavel, lasa foarte clar in evidentă cine poate avea aceasta responsabilitate in prima Epistola către Timotei 3. De asemenea, folosind un text din Galateni 3:27, greu de inteles și interpretat după interesul urmărit, s-au numit femei ca pastori creând disensiuni și nemulțumiri in Biserica. Apostolul Pavel, trage un semnal de alarma și in 1Timotei 4:1, scrie: ” Dar Duhul spune lamurit ca, in vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor,” deci o avertizare serioasă asupra ” interpretărilor” unor texte grele din Biblie. Toți știm ca Sfânta Scriptura, se ” traduce” prin ea însăși si astfel in opoziția textului din Galateni, sta versetul din 1Corinteni 11:11: „Totuși, in Domnul, femeia nu este fără bărbat, și nici bărbatul fără femeie”. In Domnul. Fără discuție, ” interpretarea” acestui verset este ca pastorul trebuie sa fie căsătorit, prezbiterul trebuie sa fie căsătorit, diaconul trebuie sa fie căsătorit… In Coloseni 3:18, găsim și corolarul celor afirmate și sfârșitul feminismului in Biserica: „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine in Domnul.” Biserica Domnului va continua sa existe, in ciuda presiunilor exterioare și a loviturilor interne. Va exista in ciuda „interpretărilor” unor texte grele din Sfânta Scriptura de către unii: „abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu in însuși cugetul lor.” Faptul ca sunt însemnați cu fierul roșu in cugetul lor, înseamnă ca sunt niște tâlhari intelectuali, falși dialecticieni, rătăciți dogmatic. Biserica lui Hristos, intr-o forma ori alta, va exista pana la Sfârșit!

„SFINTELE” NEGOTURI (Episodul 2)

Centru de Sănătate in România.

Fără îndoiala religia și biserica au fost, așa cum ne arată evenimentele istorice, un câmp ideal pentru a cultiva mari negoturi. Religioșii au fost inventivi și pragmatici; descoperind ca prostimea plătea pentru iertarea „cerului” de relele făcute, au dezvoltat un sistem matematic simplu, dar eficace de taxare: un păcat, doi dinari, doua păcate, opt dinari și așa, prin creștere exponențială, nenorociții își vindeau proprietățile, afacerile și chiar pe ei pentru ca sufletul sa le fie izbăvit de chinurile iadului, iar șederea in purgatoriu sa le fie cât mai scurta. Martin Luther, a încercat sa reformeze biserica, sa curețe mizeria simoniei, sa introducă conceptul Sola Scriptura, îndepărtând invataturile omenesti ori drăcești. A reușit. Pana anul trecut. O Reforma care a durat 500 de ani s-a sfârșit printr-o inițiativa fără precedent din partea papei. După aceasta va veni dezastrul. 

Așa cum s-a arătat, „cele sfinte” au fost obiect de negoț dintotdeauna. Astăzi Vaticanul, reprezintă o mare putere mondiala. Politica și financiară. Afacerile sale sunt colosale. Este un mare comerciant de arme și echipament militar, de petrol și produse rafinate, de medicamente, de imobile, de diamante, de transformat bani murdari in bani „legali” și chiar de…indulgente pentru „cer”. Așa descrie Sfânta Scriptura, bogăția și puterea Vaticanului din zilele noastre: „Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpura și stacojiu, era împodobita cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare…pentru ca toate neamurile au băut din vinul curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătări ei.” (Apocalipsa 17:4, 18:3) O instituție puternica, deosebit de bogata, putreda moral și corupta. 

In 1992, Biserica AZS din România,trecea printr-o uriașă metamorfoza. Căderea blocului comunist și obținerea libertăților democratice,  au impulsat transformări importante: îndepărtarea din comitete a fraților „cantăreți” la Securitatea lui Ceaușescu, ai amicilor Departamentului Cultelor, expresia liberă și necondiționată a credinței, apariția editurilor și a publicatiilor fără cenzura, evanghelizari și misionarism, apariția ADRA, investiții in clădiri noi pentru cult, învățământ și sănătate. O parte importantă din finanțarea  noilor obiective s-a făcut cu participare directa de la Trezoreria Conferinței Generale sau din donații particulare, in special din USA. Cum Biserica a avut întotdeauna oportuniștii săi, acest fenomen de „ploaie” de bani din America, a făcut ca aceștia sa rodească și sa înflorească. Aceasta combinație monstruoasa de sacru și profan a dat naștere la istorii nefiresti ca aceea pe care o voi nara mai jos. Voi trece sub tăcere acele nume și locuri care au relevantă in faptele menționate din dorința de-a prezerva onorabilitatea celor implicați.

Centru de Sănătate in Transilvania

Primăvara lui ’92, a fost ploioasa. Mureșul era pe punctul de-a da peste maluri și in multe părți ale Ardealului s-au produs inundații. Construcțiile au fost oprite. Nici nu prea erau. Inflația făcea imposibila orice previziune. Incepeau astăzi o fundatie, mâine prețul era dublu. Prin scumpirea materialelor mulți întreprinzători au ajuns la faliment. Unii cu credite importante pe la bănci. Majoritatea adventistilor erau patroni. Fie prin desprinderea din cooperativele unde lucrau in vremea comuniștilor, fie ca s-au făcut după Revoluție, considerând aceasta ca o oportunitate pentru bunăstarea familiilor lor. Adevarul e ca foarte mulți și-au căutat singuri probleme. Inflația ca și nesiguranța piețelor, au făcut ca mulți sa intre in incapacitate de plata și tot bagajul de neajunsuri o data cu aceasta. Eu, in acele vremuri, eram comerciant de alimente cu amănuntul. Cum miscarea banilor in acest sector era relativ rapida, efectele inflației se simțeau mai puțin. De aceea fratii ma căutau pentru credite, atât pentru plata salariilor cât pentru achitarea facturilor scadente. Dădeam cu bucurie. Printre ei se aflau și fratii B., constructori fără prea mult succes, in acele timpuri. Nu eram membru al Bisericii încă, mergeam la adunare, încercam sa sfintim Sabatul eu și casa mea, de aceea fratii ma considerau, ca unul de-al lor. Astfel ca atunci când s-a anunțat de la Conferința, sosirea a doi frați din SUA, in cautare de o locație pentru amplasarea unui Centru de Sănătate, m-au invitat și pe mine ca sa-i cunosc. Desigur, fratii B. au văzut oportunitatea de aur a vieții lor in aceasta vizita neașteptata și au încercat sa o fructifice la maximum. Americanii veneau din Chattanooga, Tennessee și erau reprezentanții unui om a lui Dumnezeu, care vroia sa finanțeze in totalitate un sanatoriu in Transilvania. Aveau câteva ordine precise, nu multe, adevărat: sa nu fie probleme cu cumpărarea terenului, locația sa fie intr-un cadru natural și de acces facil și sa aibă apa naturală (izvor, fântâna) cu suficient debit pentru nevoile Centrului și sa nu se știe numele finanțatorului. Unul dintre fratii americani, al cărui nume nu mi-l amintesc, era un fel de notar ori om al legilor iar celălalt numit Alexander Cleveland, era omul de casa al finanțatorului. Cum fratii B. erau dintr-o localitate apropiată, nu le-a fost greu sa tenteze pe vreun țaran, sa le vândă un teren de vreo trei hectare, înconjurat de pădure de foioase, bine poziționat, cu fata la soare, nu cu foarte bun acces, dar care se putea corecta. Americanii, vizitaseră cu vreo săptămâna înainte o locație in județul Cluj, foarte frumoasa, pe malul unui lac natural, cu un izvor cu apa termala, fântâni naturale (ne-au arătat fotografii și diapozitive). Unica problema era ca erau doi proprietari pe terenul respectiv și unul vroia un preț, celălalt altul, dar nimic straniu, oamenii urmând sa se pună de acord. Aceasta veste, i-a emoționat pe fratii B. Erau multe interese in joc. Au capacitat pe noul pastor al comunității, fratele T., și fruntasi ai Conferinței pentru a face front comun in favoarea locație alese de ei. Cand americanii au întrebat despre apa, li s-a spus ca n-ar fi o problema racordarea la rețeaua orașului. Obiecția a fost mai mult decât clară: nimic de apa tratată, doar apa naturală! Cum apa naturala, nu era pe vârful dealului, m-a pus șarpele sa spun ceva despre apa de zăcământ, apa pura fără  elemente poluante și care se putea exploata practicând puțuri de foraj urmând sa prezint a doua zi hărți geologice și diagrame de foraj. Cum eram prieten cu geologul șef de la Compania de foraje sonde de gaz-metan, acesta mi-a facilitat materialul dar cu vestea rea, ca apa de zăcământ acolo exista, dar in foarte mică cantitate și in plus  sarata, improprie consumului sau uzului uman. A fost o lovitura de gratie pentru fratii B. Realmente i-am văzut plângând. Ne-am reunit in camera comitetului comunității pastorul T., fratii B. si eu, cu vreo ora înainte de ședința definitiva cu fratii americani. Atunci mi-au spus, ca trebuie sa fac tot posibilul cu hărțile geologice și diagramele de foraj in fata, ca fratii din Chattanooga sa creadă ca exista apa de zăcământ, in cantitate suficientă, apta pentru consumul și nevoile umane, exploatabila prin puțuri de foraj și cu presiune ridicată. Am rămas surprins! Am baiguit ceva despre falsitatea informației și îmi aduc aminte ca pastorul T., mi -a spus ceva despre o „justificare sfânta” sau „minciuna sfânta” și despre lipsa de păcat in aceasta. Cred ca atunci l-am crezut. La ședința de comitet cu fratii americani, am prezentat minciuna sfânta a apei de zăcământ, arătând convingător spre hărțile geologice. Apoi ne-am rugat. Când fratele Alexander i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru „raportul cu apa”, m-a apucat frica. Centrul de Sănătate urma sa se construiască pe locația aleasa de fratii B. De atunci au trecut iată, 25 de ani și tot simt in oase groaza lui Dumnezeu. Minciuna sfânta, mi-a marcat conștiința!

Bloc de locuințe cu marca fraților B.

Acela a fost un balon de oxigen, mare cât toată atmosfera pentru negotul muribund al fraților B. Nu cunosc cât a costat construcția. Ceea ce știu e ca cei 10 km de drum asfaltat necesari și plătiți, pentru ajungerea in condiții normale la Centrul de Sănătate, nu s-au mai făcut. Cert este ca s-au facut doua încercări de găsire a apei prin puțuri forate însă rezultatele au fost negative. Pana la urma s-au conectat la rețeaua urbană. Au înșelat pe omul lui Dumnezeu, iar primul care a făcut-o, am fost eu. După aceea, am primit botezul eu și soția și in decursul timpului am încercat sa-mi ușurez sufletul însă atât pastorul T., cât și comitetul mi-au fost potrivnici. Fratii B., au devenit prea puternici, acaparatori și dictatori. Injecția de capital venită din SUA, a fost mana din cer pentru firma fraților. Aceea constructie, le-a permis o creștere prolifică și la capătul unor ani, au ajuns sa domine piața construcțiilor in județ și nu numai. Nu cred ca acea inaltare spectaculoasa in domeniul afacerilor imobiliare le-a adus multă fericire fraților B. Acum câțiva ani, a murit bolnav cel mai mare dintre ei. Nici celălalt nu o duce mai bine. Citesc prin jurnalele din țara ca imperiul B., s-a șubrezit, ca au ajuns in imposibilitate de-a plăti salariații și ca in curând, vor intra in faliment. Nu-i o bucurie. Iar peste toate necazurile, moștenitorul negoțurilor acelui holding s-a făcut mason! Nu cred in cauzalitate. Toate lucrurile, mari și mici sunt controlate de către Dumnezeu. Și toate lucrurile bune ori rele vor fi aduse la judecată. Nu spun despre mine ca sunt un ingenuu. Am greselile mele ca orice ființa muritoare. Desăvârșirea nu este a noastra. Noi doar tindem spre ea. Domnul nostru, ne-a arătat drumul de urmat și ne-a spus ca ușor nu este. Dar vai de cel prin care vine prilejul de pacatuire! Nu, știu ce s-a făcut pastorul T., cel ce a fabricat conceptul machiavelic al minciunii „sfinte”; o vreme a fost pastorul de „serviciu” al fraților B., ba chiar și-a făcut un negoț „sfânt” in interiorul Bisericii. Cred ca ii merge bine, judecând după fata fericita din fotografiile postate prin Facebook. Sa-i meargă, dar Domnul sa-l mustre!

In localitatea apropiată de Cluj Napoca, unde ar fi trebuit sa fie amplasat inițial Centrul de Sănătate , nu s-a mai făcut nimic deși am auzit atunci, cum unii reprezentanți  ai Uniunii se angajau in demersuri viitoare pentru a obține finanțarea. S-au făcut astfel de centre in alte părți ale țării, dar acolo nu. Politica de marketing. Ar fi fost, doua centre prea apropiate! Cei ce au pus mana pe conducerea Centrului, erau persoane cu simt practic. Aveau multe interese in joc și mulți familiari „introdusi” frățește in posturi. Salariile trebuiau menținute și nu era loc pentru concurenta. Am fost de curând sa vizitez acest Centru. Un drum de calvar cel ce unește sanatoriul cu șoseaua principala. O rusine! Împrejurimile sunt frumoase, ca peste tot in Ardeal. Centrul are sere, sunt flori peste tot,  pare aproape opulent. Totuși menține un aer trist. Ma întreb, de ce? 

FREAKYS ȘI BISERICA

Cele doua ciume ale modernismului social ale secolului XX și începutul secolului XXI, sunt mișcarea feminista și miscarea  colectivului lgbt, amândouă de inspirație satanica. Scopul promovării in societate a acestor mizerii, a fost de-a fragmenta ethosul tradiționalist biblic și de-a impune învățături și obiceiuri drăcești. Apostolul Pavel, in 1Timotei 4:1, afirma: „Duhul spune lămurit ca, in vremurile din urma, unii se vor lepăda de credință, ca sa se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor…”, cu care vor aduce in Biserica năravuri blestemate: tatuaje, frizuri ciudate, culori de par stridente, piercing-uri, limbaj libertin și ieftin, îmbrăcăminte papagaliceasca, comportament lipsit de rusine, fără educatie in relațiile frățești, fără solemnitate in actele de cult. Nu numai tineretul adopta extravagantele vremurilor ci și cei care sunt de câtva timp prin Biserica, pentru ca gustul dulce, amăgitor al dorinței de-a fi unici și speciali atrage și cucerește. 

„Și Domnul hotărî un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi sa nu- l omoare.” Geneza 4,  15. După ce Cain, ajuns asasin de frate, a ieșit de la Fata Domnului și s-a ascuns departe, strălucirea trupului s-a pierdut pentru totdeauna. Semnul pe care Domnul i l-a dat, era doar pentru el. Urmașii lui n-au mai avut, nici un semn de arătat. Teama de moarte i-au determinat sa-și confecționeze semne identificative, la vedere, pentru ca intalnirile întâmplătoare, sa nu fie cu primejdie. Astfel acele semne sau desene, au trecut de-a fi de pe o zi pe alta, la permanente,  identificând individul cu o anumită familie, trib sau popor. Se nastea astfel tatuajul. Fiii lui Dumnezeu, nu aveau nevoie de semne. Ei purtau încă o parte din lumina învăluitoare a Cerului și nu se temeau de nici un fel de răzbunător al sângelui. Tatuajul, așa cum se mai întâlnește astăzi, la unele popoare ascunse și izolate, este înainte de toate, un semn de identificare ori comunicare. In trecut, in antichitate, tatuajele pe frunte ori pe mâna dreapta determinau ca omul era sclavul unei case ori a unui stăpân. Legionarii romani aveau tatuat pe umărul drept numărul legiunii, al cohortei și al centuriei căreia aparțineau, ca un fel de plăcută identificativa. Obiceiul se mai păstrează încă in unele unități militare de elita, din zilele noastre. Astăzi, tatuajele sunt fie o forma de manifestare a unei personalități oprimate și dorința de-a ieși in evidentă, fie o forma de a epata a unor personaje publice. In ambele cazuri exista o certa concordanța între aceasta clasa de „arta”, mediul de unde provine individul, educația și nivelul intelectual.  Exista o infinitate de desene și reprezentări reale ori imaginative, texte, aforisme, poezii, obiecte, fotografii, peisaje, reprezentări religioase, semne oculte, semne astrologice, portative muzicale, simbologie satanica, imagini relaționate cu sportul, cu anumite profesiuni, obscenități, unele absurde, altele obraznice, pe arii extinse ori porțiuni milimetrice din geografia dermica, in alb și negru ori colorate. Dumnezeu ne-a avizat, concomitent cu darea decalogului și a legilor sanitare sa nu ne facem scrijelituri pe piele, cu nici un prilej. Din păcate, aceasta moda găsește adepți și in Biserica. Oameni fără pricepere, femei și bărbați, cad prada acestui morb și in mod inconștient, din ignoranta, uneori prin tatuajul pe care și l-au făcut, atrag spirite demonice. Așa cum arată Roger Morneau, in cartea sa „Călătorie in lumea supranaturalului”, orice obiect, orice imagine, orice înscris relaționate cu lumea spiritelor, atrag pe acești vizitanti periculoși. Nu sunt visite de curtoazie. Ei vin cu scopul de-a rămâne! 

In Deuteronom  15:17, Dumnezeu stabileste o regula pentru robii de buna-voie și anume un „piercing” in lobul urechii. Alături de tăierea împrejur, aceasta stigma a fost unica pe care a impus-o Dumnezeu poporului Sau. Nici o alta flagelare nu era permisă, nici atunci și nici acum. Popoarele păgâne din jurul iudeilor practicau autoflagelarea, incluzind montarea a tot felul de obiecte ascuțite in părțile extreme ale corpului, fie ca o expresie a adoratiei fata de vreunul dintre zeii panteonului propriu, fie din dorința de-a impresiona. In general, aceste obiecte erau de aur sau argint și arătau, prin număr și greutate, gradul de bogăție și lăudăroșenie al purtătorului. Astăzi, vedem anumite categorii de persoane, epatant cu piercing-uri scumpe, de aur și diamante, arătând clar spre o anumită „clasa”, dar mai ales spre plinătate trufiei purtătorului. S-a făcut un calcul și s-a determinat ca cerceii cu diamante ai lui Cristiano Ronaldo, acel  fotbalist născut in mizerie, fără tata, in cel mai mizerabil cartier din insula Madeira, ar putea satura zi de zi, mai mult de 200 copii înfometați din Eritreea, pentru aproximativ cinci ani. Același mizerabil cheltuise pentru serbarea zilei sale de naștere mai bine de 400.000 de euro! Astăzi,  unele popoare primitive din Papua Noua Guinee, triburi izolate din jungla Amazonului ori prin adâncul Africii, oamenii își străpung extremitățile cu obiecte insolite (colți de animale, oase provenind de diferite animale inclusiv umane, bețișoare, pietre etc) cu scopul de-a impresiona adversarii, mistic ori pentru „înfrumusețare”. Din păcate, in aceste timpuri, vedem intrând in Biserica tineri și tinere, adventiști „de-a șaptea zi”, la care se pot vedea gaurelele „vinovate”, in diferitele părți ale fiziologiei capului. Cel puțin au făcut efortul de-a scoate obiectul torturii, in Casa Domnului! Dar va veni vremea și cred ca este pe aici, pe aproape când, așa cum avertizează Pavel, „…in zilele de pe urma… oamenii vor fi obraznici”; atunci vor intra in Biserica, cu nerușinare și cu toată panoplia la vedere: fie ca sunt piercing-uri, fie etalând bijuterii ori in mod ostentativ arătând veștminte scumpe. Aceștia vor fi cei care vor aduce dezbinări și frământări în biserica Domnului.

Sodomiții, lesbienele, transexuali și bisexualii sunt o categorii de oameni anormali. Cazuri patologice, dar tratabile uneori. Descoperitorii ADN-ului molecular, Francis Crick și James Watson au demonstrat ca sodomiții și celelalte categorii de deviați sexuali sunt persoane cu codul genetic alterat, o mutație cu diferite grade de „profunditate” și care afectează atât fenotipul cât și psihicul. Între cauzele probabile ale acestei denaturări genetice ar fi alimentatia defectuoasa. Ingerarea de cantități variabile de mercur și cadmiu (se găsesc in toate tipurile de scoici, de exemplu), pot provoca mutații ale cromozomilor sexuali X și Y și apariția de descendenta homosexuală. Procesul poate fi reversibil intr-o oarecare măsura dacă se tratează hormonal, in clinici specializate. Sodomiții au existat de când a căzut omul in păcat și s-a îndepărtat de Fata lui Dumnezeu și vor exista pana la sfârșitul timpului. In epistola către Romani, apostolul Pavel, da o descriere cum nu se poate mai plastica a acestor indivizi alterați și tarați: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat in voia unor patimi scarboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea fireasca a lor intr-una care este împotriva firii; tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea fireasca a femeii, s-au aprins in poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scarboase și au primit in ei înșiși plata cuvenita pentru rătăcirea lor.” (Romani 1, 26:27). Problema este ca aceasta categorie de oameni contaminează societatea și ce e mai rău, Biserica. Exista cinci trepte de manifestare persuasiva a sodomitului, in societate:

1.Victimizarea. Real, dar de cele mai multe ori închipuită, sodomitul – victima a unei societăți „nedrepte” și „neînțelegătoare”, caută sentimentul de mila și toleranta a guvernanților.

2. Recunoasterea. Societatea trebuie sa recunoască existența acestui colectiv, sa-l accepte și sa-l protejeze fiind „fragil” și „debil”.

3. Dreptul. Societatea trebuie sa acorde drepturi egale colectivului lgtb fără sa mai insiste asupra patologiei stării lor. Orice opinie contrara va fi repede combătută.

4. Privilegiul. Sodomiții, acum cu drepturi recunoscute in societate, cer și impun acordarea de privilegii speciale. Opozanții sunt pedepsiți de către justiție și expuși oprobriului public.

5. Dominatia. Sodomiții apasă greu asupra societății. Sunt scutiți de taxe și impozite. Se considera o rasa superioară, o treapta noua pe scara evoluției. Restul omenirii trebuie sa se supună noilor stăpâni și sa procreeze pentru ei.

Fiind o categorie cu probleme patologice și uneori psihice, aduc in societate obiceiuri care tind sa contamineze. Acestea ar fi următoarele, după cum le descrie apostolul Pavel: „Astfel au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizma, de ucidere, de cearta, de înșelăciune,de porniri răutăcioase; sunt șoptitor, barfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, laudarosi, nascocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste fireasca, neînduplecați, fără mila.” (Romani 1, 29:31). Pentru aceste motive, sodomiții nevindecati nu pot face parte din poporul lui Dumnezeu. Din păcate însă, oameni însemnați in cugetul lor cu fierul înroșit in foc și care fac parte dintre fruntașii poporului au permis intrarea acestora in Biserica sfânta a lui Dumnezeu. Consecințele sunt dezastruoase. Nu numai prin impactul pe care aceste persoane stranii, îl genereaza in imaginea exterioara a Bisericii, cât prin obiceiurile blestemate cu care contaminează tineretul. Aici, sunt câteva mostre de practici insolite:

– parul capului vopsit in culori contrastante;

– felurite frizuri, cu codite și împletituri;

– unghiile vopsite la mâini și picioare;

– îmbrăcăminte ajustata excesiv și in culori papagalicești; 

– bărbați fără șosete in pantofi;

– pantaloni căzuți pe fese ca sa arate tuturor categoria sexuală aparținătoare.

– piercing-uri și podoabe;

– comportament și limbaj lejer. 

Acestea așa cum s-a arătat, sunt persoane toxice și deosebit de contaminante. Sunt comunități europene AZS, unde sodomiti și lesbiene sunt numiți prezbiteri deși Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestei probleme: „…și sa nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel.” (Deuteronom 23:17). In Statele Unite, exista comunități care au pastori homosexuali. Așa cum am arătat, fruntasi ai Bisericii, cu putere de hotărâre și decizie, in loc sa se arate tranșanți și sa ia măsuri dure, in spiritul Cuvântului, se arată  condescendenti și toleranți cu răul strecurat între noi arătând parca cu degetul versetul potrivit lor: „Și, măcar ca știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai ca le fac, dar găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1: 32). 

Freaky (de la englezescul Freak : straniu, extravagant), sunt acele persoane care au un comportament, un limbaj și o inbracaminte ieșită din comun și poate fi denumită ca o forma de ” cultura” urbană. Provine de la grupurile de sodomiti, lesbiene și alte categorii de tarați sexuali. Din păcate, in aceste timpuri finale, aceasta forma de „cultura” intra in Biserica o data cu deschiderea și acceptarea homosexualilor netratați. Nu este de mirare sa vedem in comunitățile noastre, intrând la Serviciul Divin, indivizi îmbrăcați ciudat, mai colorați ca curcubeul, cu frizuri care pot stârni rasul, cu piercing-uri și tot felul de podoabe, mirosind a „iarba”. Aceștia trebuie sa fie. Bucurați-va și veseliți-va căci sunt semnele sfârșitului iminent si ca ultima criza a început. Sa luam aminte sa nu cădem!

FABRICA DE ZOMBIS

Ritual Illuminatis

Între 11 și 14 Iunie, undeva prin munții Tirolului, in Austria, in superluxosul Hotel Interalpen, anul de gratie 2015, membri unui exclusiv Club numit Bilderberg, s-au reunit pentru a fixa strategia socio-politica și economică pentru viitorul an. Reuniunile acestui Club sunt întotdeauna de rău augur pentru plebe: de aici ies epidemii, conflicte, crize financiare…In anul acela au fost prezenți vreo 150 de invitați speciali între care și doamna Regina E. Dugan, vicepreședinta de Tehnologie Avansată de la Google pana nu demult directoarea Agenției de Proiecte de Investigație Avansată de la Departamentul Apărării de U.S.A. (DARPA). Aceasta doamna, cu aspect fragil și privire rece, a prezentat in fata elitelor lumii doua proiecte halucinante și terorifice totodata. Primul proiect, cu posibilitate de a fi aplicat începând cu anul 2017,  este așa numitul „biocip de urmărire ingerabil”, un cip asemanator cu cele existente in circuitele integrate din computere cu diferența ca este compus din mici fragmente de ADN in loc de clasicii semiconductori. Acest biocip o data ingerat, așa cum a explicat Regina Dugan, va permite analiza biochimica completa a individului precum și identificarea personală. Al doilea proiect care fost prezentat, nu mai puțin interesant ca primul, a fost așa numitul „tatuaj electronic”. Se tratează de un mic circuit de conductori de siliciu, nu mai mare ca o moneda de o centima, care se fixează pe piele cu un lipici potent. Reprezintă o tehnologie de avangarda din așa numita „electronica flexibila”. De asemenea aceasta inventie permite citirea rapida a tuturor parametrilor biochimici ai organismului, necesitatea de medicamentații la ore fixe, control individual, identificator personal etc. Regina Dugan a prezentat o lista întreaga de personalități din domeniul cinematografiei, sportului și industriei muzicale care s-au oferit voluntari pentru aplicare. S-au efectuat testele necesare iar cele doua proiecte sunt gata a fi introduse in circuitul global începând din acest an, 2017. Între artiștii impulsuri de la noua tehnologie de identificare au fost cântărețele Lady Gaga, KatyPerry și Taylor Swift, actorii John Travolta și Tom Cruise iar dintre sportivi Tiger Woods. Peste putine zile ermeticul club, se va reuni in Chantilly (Virginia, USA) și va decide impunerea pe scara globală a biocipului ori a tatuajului electronic.

„…Ea a zis locuitorilor pământului sa facă o icoana fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere sa dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei sa vorbească și sa facă sa fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” Apocalipsa 13, 14-15

Fără dubiu, acum sunt vremurile profetizate. Statele Unite lucrează din răsputeri pentru ca aceasta „icoana a fiarei”, aceasta reprezentare socio-politica a Vaticanului sa înceapă „sa vorbească”, sa se impună și sa pedepsească pana la exterminare pe cei ce vor ieși din sablonul impus. In toamna acestui an va finaliza anul de gratie oferit de către papa Francisco „oilor rătăcite”, după ce a anunțat anul trecut, încheierea Reformei si a protestantismului. Toți cei care nu vor intra in mișcarea ecumenică de unificare universala a bisericilor vor fi declarați proscriși, eretici și rătăciți. Pentru ca acești nonconformiști sa devină paria și obiect de reprobare a societății si implicit receptori de pedeapsa, e nevoie de un impuls negativ, posibil tragic și global. Mașinăria invențiilor dogmatice, a minciunilor celor mai abjecte și a incitarilor perverse este in mers. Umberto Eco, vorbea despre o ” mașinărie a mizeriilor”. Toate neajunsurile ultimilor cincizeci de ani (epidemii, conflicte locale și regionale, schimbări politice violente, asasinate, accidente, atentate etc), au fost experimente pe care elitele le-au aplicat in societate cu scopul de-a afla modul optim prin care pot cauza maximum de teroare și a obtine maximul răspuns din partea societății la adresa ” vinovaților”. Aceasta „icoana vorbitoare” care reprezintă interesele meschine ale Vaticanului, este structurata pe doua direcții distincte: dogmatica și seculara. Iezuiții sunt brațul secret „religios”, canalul prin care se transmit informațiile între cele doua instituții: fiara (Vaticanul) și icoana sa (puterea socială, politica și economică). De asemenea, iezuiții sunt organizatorii inchiziției moderne, a tribunalelor ecleziastice și autorii treburilor murdare dictate direct de către generalul comandant (asasinarea președintelui J.F. Kennedy, a fost ordonata  intr-un alcov secret și dusa la capăt de către iezuiți, de exemplu!). Organizarea pe structura militară conferă ordinului disciplina, rigurozitate și precizie in executie. Puterea seculara sau „icoana vorbitoare”, este un amalgam de organizatii și societăți, majoritatea dintre ele secrete, care au ca scop impunerea prin intermediul constrângerii, in societatea civilă, a ordinelor și legilor care vor aduce omenirea in stadiul de sclavizare totala traind intr-o Zombilandia. Structura icoanei fiarei este piramidala. In vârf, așa cum ne arată Biblia, este Satana. El se dirijează direct unui Consiliu de Coordonare Mondial, format din 13 persoane secrete (nimeni nu știe cine sunt pentru ca nimeni nu i-a văzut vreodată) aparținând familiilor celor mai bogate ale lumii: Rothschild, Rockefeller, Morgan, Astor, Carnegie, Du Pont, Windsor, Cavendish, Warburg, St. Clair, Lazard, Moses Israel și Goldman. Toți sunt iudei sefarditi ori askenaziti niciunul evreu adevărat. Sunt familiile care dețin 70 la suta din bogăția lumii, clanuri care se bucura de ” binecuvantarile” Satanei. Sunt cei care se numesc Ordinul Illuminatis. Adică cei iluminati de lumina Luceafarului, Marele Arhitect al Universului, adică Satana. Aceștia au reuniuni anuale. In ultimul timp, șeful lor „fiindcă știe ca are putina vreme”, prezidează in persoana și trup, ședințele. Un invitat special la aceste reuniuni diavolesti este papa. Pentru asta, papa are la Vatican, o fantosa, o dublura. Se practica câte un sacrificiu uman. Un copil de pana la 8 ani și de parte bărbătească.De aici, ies ordine pentru eșalonul  următor: Clubul Bilderberg, un grup semisecret compus din ceva mai mult de o suta de puternici ai lumii, in general, proprietari ori presedintiai companiilor multinaționale, reprezentanți ai caselor regale importante europene, arabe și asiatice, bancheri și oameni de afaceri. Pe lângă aceștia sunt invitațe personalități ale culturii, proprietari de mari ziare, oameni de știință, medici de renume, oameni din industria muzicală, actori cu influența etc. Vreo suta cincizeci de persoane. Reuniunile grupului sunt secrete. Ziariștii nu au acces la ședințe. Nici invitații. Chestiunile importante se discuta doar între membri permanenți. Măsurile de securitate sunt atât de bine organizate încât nu exista posibilitatea obținerii unei cât de mici informații. Uneori vreun ziarist abil, mai scoate câte o fotografie distorsionată de câte un participant. Partea proporțională a problemelor dispuse in discuțiile secrete ale membrilor permanenți ai Clubului, adică cele ce se referă la economie și finanțe, se transmit pentru aplicare globală eșalonului inferior adică Grupului G 20 (oare e întâmplătoare litera G in logotipul grupului, aceeași care apare pe mantilul mason?). Reuniunile Grupului G 20, sunt anuale și in general fixate la aproximativ o luna după cele ale Grupului Bilderberg. Anul acesta vor avea loc la data de 7 Iulie in  Hamburg, Germania. Aici se desenează strategia economica, financiară si socială a lumii pentru anul viitor, adică ce fel de impozite mai trebuie aplicate in lume, cum trebuie gestionata criza financiară ca sa fie cât mai apăsătoare pentru omenire, ce fel de gripe și molime mai trebuie sa apăra și unde, ce conflicte mai trebuie pe Terra, câta populație mai trebuie redusă, cum mai trebuie favorizați sodomiții etc. Anul acesta, pe agenda de lucru a Grupului, va figura ca punct cu maxima importantă, lupta împotriva încălzirii globale și necesitatea  „unei zile anume pentru odihna planetei. Este de înțeles ca aceasta zi sa fie duminica. Aceasta decizie trebuie înțeleasă ca o necesitate vitala și aplicată cu toată puterea și fără excepție!” Nu este aceasta oare tema principala pe care papa o lansa in cuvântarea lui in fata Națiunilor Unite din Septembrie 2015? Iată, cum se pregătește calea pentru Decretul Duminical! Aparentul dezacord instituțional și antipatia existenta între Donald Trump și papa Francisco, se înscrie in ceea ce numim  dialectica hegeliana aplicată. Aparitia sintezei adică a Chinei ca apărător și impulsator al Duminicii ca zi de odihna planetară , nu este întâmplătoare! Va dați seama de ce a trebuit sa existe acest dezacord cu USA? Pentru ca cea mai mare țara a planetei sa adopte duminica ca zi de odihna! Țările membre ale G 20, vor impulsa ca o parte dintre prevederile adoptate sa fie înscrise pe agenda de lucru din aceasta toamna, in Adunarea ONU iar de aici, pe mesele tuturor guvernelor și parlamentelor țărilor. Așa funcționează pe verticala „icoana fiarei”. Exista și o difuziune orizontala de ordine pe care Ordinul Illuminatis, le dau acoliților lor, masonii. Masoneria este controlată de către iezuiți. Aici, in aceste societăți secrete este așezată ” mașinăria mizeriilor” in care se fabrica neadevarurile care vor produce ultimilor creștini autentici ai planetei mult rău. Vom fi acuzați de „terorism dogmatic”, de „sabotori ai Noii Ordini Mondiale”, de ” inamici ai planetei”  și de „eretici ai religiei adevărate”. Vom fi prigoniți, terorizați, marcați și poate uciși. Este așa cum descrie Scriptura vremurile sfârșitului. Acele timpuri nu sunt departe. Pana atunci, sa ne pregătim pentru apariția acestei blestemate inventii: biocipul sau marca bestiei. Desigur , elitele ne vor prezenta aceasta găselnița ca pe ceva foarte bun și potrivit timpurilor in care trăim, necesar sănătății, necesar in relațiile de serviciu  și comerciale, in relațiile cu banca ori cu instituțiile statului dar ne vor ascunde realitatea dura și anume ca micile impulsuri electromagnetice generate de acest biocip ori tatuaj electronic, produc modificări importante in gândirea oamenilor. Voința lor va fi zi de zi, mai puțin acută. Oamenii se vor opune tot mai puțin la modificările esențiale ale libertăților și drepturilor civile, vor asculta și aproba neadevăruri sociale, se vor supune fără sa crâcnească la pedepsele impuse, vor aproba ordine absurde adică se vor transforma in indivizi fără personalitate, manevrabili, sclavi intelectuali, zombis. E o perspectiva crunta și dureroasa pentru omenirea fără Dumnezeu! Alegerea ne aparține…

„SFINTELE” NEGOTURI

Astăzi, in zorii Secolului XXI, despre care André
Malraux in a sa „Condiția umană”, afirma ca „va fi religios ori nu va fi deloc”, vedem cu claritate ca acest scriitor mediocru, filosof ateu de buzunar și mincinos cu licența, nu s-a înșelat prea tare. Asta dacă luam in considerare ca celebrul aforism i-ar aparține! Secolul in care am intrat se caracterizează printr-o crescânda reticenta la ceea ce numim crestinism și un interes cu creștere exponențială pentru ceea ce înseamnă credinte filosofico-meditative ori exerciții spirituale loyoliene necrestine, fiind in general, gândiri teozofice, practici obscurantiste, un amalgam de religii antice si noi, de sorginte satanica. Dacă e sa analizam așa numitul creștinism apostat: catolicismul, ortodoxismul, protestantismul ecumenic și alte denominatiuni minore de un creștinism îndoielnic, vom descoperi ca esența numita Christos, nu mai exista fiind înlocuit cu un concept difuz, un fel de cult matriarhal al Mariei, sub toate formele, mărimile, aspectele și manifestările: de la Ishtar, la Freyre, de la Isis la Ashtarot, de la Arthemis, la Diana, tot felul de „virgine” și „mame de dumnezei”. Includerea in conceptul teologic al treimii a acestui element ancestral contaminant, a făcut ca religia sa intre intr-o forma de decadenta ireversibila care a culminat cu recenta declarație a papei Francisco care ” avea serioase îndoieli asupra existentei lui Dumnezeu” și ca „evoluția este motorul creatiunii”! In centrul acestei noi religii se regaseste Lucifer, marele arhitect masonic al Universului si care primeste fel de fel de nume, in functie de curent, opinie sau conceptie, fiind insa aceeasi persoana. Tot acest misticism obscur are ca punct principal si de referinta o „revenire” in glorie si marire a acestui personaj, cu scopul  „salvarii”  omenirii aflata in colaps si pe punctul de-a se distruge. Este o idee nu lipsita de temei. Biblia avertizeaza ca va exista, in perioada finala a lumii, o imitatie a revenirii Domnului. Pana atunci, adica pana la transformarea mincinoasa a lui Lucifer, intr.-un „inger de lumina”, in diferite parti ale lumii, vor apare tot felul de „mesias”, adica demoni cu infatisare umana, facand semne si minuni incredibile, in special vindecari in masa miraculoase ori preziceri importante cu indepliniri precise in asa fel incat lumea va asimila tot ce aceștia vor predica asupra viitorului omenirii, adică minciuni și înșelăciuni. Aceasta este religia secolului XXI, un secol bolnav și muribund. Din păcate, aceasta ciuma va contamina Biserica adevarata. Vedem astăzi, lucruri incredibile care s-au introdus in Biserica de catre iezuiții infiltrati, acești viermi ai descompunerii creștinismului autentic, lucruri care au ca scop slăbirea și anihilarea focului credinței lui Isus Hristos. Invenții blestemate ca miscarea feministă, mișcarea l.g.b.t. ori mercantilismul „sacru”, fac atât rău Bisericii, încât in multe comunități, nu se mai predica despre Isus și iminenta Lui venire, ci despre beneficiile exercițiilor spirituale ori despre „normalitatea” socială a sodomitilor sau negoturi personale cu obiecte de cult. Nu demult, am putut constata in propria comunitate o astfel de mizerie disimulată intr-un ambalaj pios și vândută de la anvon ca bombonică sacra, demnă de zidire și întărire. O familie intineranta, in excursie de plăcere ori cu treburi, poposind in comunitatea mea, bucurându-se de darul Duhului, prin niște voci depline, ne-au încântat auzul diminetii de Sabat cu o cântare sublima intr-un duet excepțional. Bucurie de scurta durata căci act imediat următor prezbiterul, un zabavnic la gandire, ne vindea de la anvon, cu 10 euro bucata CD-ul cuplului, pentru incantarea clipelor noastre de călătorie cu mașina, spunea! In Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetele 15 – 17, sta scris: ” Au ajuns in Ierusalim și Isus a intrat in Templu. A început sa scoată afara pe cei ce vindeau și cumpărau in Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lasa pe nimeni sa poarte vreun vas prin Templu. Și-i învață  și zicea: ‘Oare nu este scris: Casa Mea se va chema o casa de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peștera de tâlhari.” Exista unii in Biserica Domnului, vanatori de oportunitati. N-ar reprezenta nimic, daca nu s-ar sluji de altii, saraci cu duhul, unelte bune de prostit pentru a face doi gologani in plus. Cand Pavel, in 1 Timotei 3:2, expune trasaturile de carácter si intelectuale necesare unui prezbiter, printre care intelepciunea si capacitatea de-a invata pe altii, cred ca a avut in vedere si faptul ca atunci, ca si acum Biserica avea smecherii ei. E o meteahna veche, asa cum s-a aratat negotul „sfant”, cel care a declansat nemultumirea Domnului si razvratirea lui Martin Luther…Daca o fac catolicii si altii de ce nu s-ar face si la noi in casa! Si spre linistitea mea, am vazut ceva similar in Jesús Market, in zi de Sabat in direct, inaitea nasucului habotnicului Niculaita Butoi! Pai,cum nu! Doar de aceea e „market”! In aceeasi categorie, mai putin impactant dar la fel de daunator este obiceiul de-a introduce in Biserica, expresii si vorbiri necurate, nefolositoare si ofensive. Nu demult, ascultam obisnuitele anunturi de la anvon, inaintea serviciului divin. Pe aici, pe aceste meleaguri, in data de 23 Aprilie lumea sărbătorește Sant Jordi, o sărbătoare pagana, solară, relaționată cu primăvara, renașterea naturii, fertilitatea etc. , nu are nimic „sfânt” ori religios, ba din contra. O sărbătoare catolica prin excelenta. Tradiția incumba obiceiul de-a dărui o carte și un trandafir, fiecare cu semnificatia sa profana. Comunitatea a decis, sa folosească prilejul pentru a distribui literatura adventista. In esența, un lucru bun și meritoriu. Problema a intervenit atunci când prezbiterul a anunțat acțiunea folosind repetitiv locutiunea Sant Jordi, pana la saturare. Chestiune de principii: ori suntem cu Isus, ori cu diavolul. Nu putem servi la doi stăpâni! „Vorbirea voastră sa fie totdeauna cu har, dreasa cu sare, ca sa știți cum trebuie sa răspundeți fiecăruia” Coloseni 4: 6. O alta mărgică ( … nici măcar perla!), spusa de la anvon, de către aceeași fruntasi corigenți la capitolul înțelepciune este aceea dedicată pastelor (catolice bineînțeles !) și care aici se numesc „semana santa”, adică săptămâna dinaintea crucificării Domnului. Am trăit in propriul suflet suferinta de-a asculta de la anvon, luând aceasta data ca punct de referință ” înainte ori după semana santa vom face cutare ori cutare lucru”. Acești nepricepuți și netaiati împrejur cu inima și mintea nu știu, ca data așa numitei semana santa, nu are nimic de văzut cu realitatea istorică ci  cu un cult păgân al morților pe care biserica romană printr-un fenomen osmotic general valabil, l-a contopit cu evenimentul universal al rastignirii Domnului nostru. Asa ca atunci când acești tonti vorbesc pios despre semana santa, vorbesc de fapt despre Osiris, zeul morții, cel ucis de fratele sau Seth și reinviat de Isis, adică despre Lucifer însuși. Lui Dumnezeu, nu-i cad bine prostii, e clar! Iar acum știm bine, de ce. Sa ia aminte cei vizați: „Învățați-va minte proștilor și înțelepțiti-va, nebunilor.” (Proverbe).

SINGURĂTATEA LUI IOV

IOVFara indoiala Cartea lui Iov, este cartea cea mai poética din Vechiul Testament si poate cea mai profunda prin continutul sau umanist, evidentiind puritatea sufleteasca, nobletea si increderea fara margini in Creatorul, a acestui om in fata vicisitudinilor crunte ale vietii in care l-a cufundat vechiul dușman al omenirii: satan. Cunosc trei ocazii, asa cum le relateaza Biblia, in care acesta a intervenit personal in scena, fara intermediari, pentru asigurarea acțiunii: prima data, atunci cand a amagit-o pe Eva in Eden, a doua oara atunci cand a cerut permisiunea lui Dumnezeu de-a se atinge de Iov, iar a treia este pe punctul de-a se produce, atunci cand va imita venirea Domnului Isus, cautand sa insele chiar si pe cei alesi daca va fi cu putinta. Ispitirea Domnului Isus, a fost o acțiune directa a diavolului avand însă o alta dimensiune. „Atingerea” de Iov, a fost totala. La limita suportabilului uman. Suferinta acestui om ramane undeva in zona imaginatiei, a terorii, a spaimelor infinite si a pesimismului cel mai ravasit pentru oricare muritor. Trebuie sa fi existat in viata acestui om deosebit, o identificare absoluta cu gratia divina, o incredere nemasurata in Tatal Ceresc, o contopire totala cu prezenta divina pentru a avea acea tarie, acea forta interioara si fizica necesara, nu numai de-a rezista incercarilor, cat mai ales de-a acepta  fără răzvrătire pedeapsa stiindu-se „fara prihana si curat la suflet” (Iov 1:1). Este fara indoiala simbolul suferitei supreme, dupa cum este fara doar si poate, un mit in  singuratatea luptei sale interioare. Sa ne amintim ca aceasta drama (scrisa in cea mai mare parte in versuri), a fost compusa de Moise, undeva prin pustiul Madian, cu vreo mie cincisute de ani inaite ca Domnul Isus, sa-si inceapa lucrarea pamanteasca si se apreciaza ca faptele narate s-au petrecut prin rasaritul Peninsulei Arabe, cu vreo doua mii de ani inaite ca ele sa fie imortalizate in aceasta colosala opera. Pentru aceasta lui Iov, i-a lipsit cu desavarsire sprijinul, lumina si sfatul Scripturilor, ceea ce il face atat de singular si spectacular in lupta cu durerea lui. Multi medici, au cautat sa puna un diagnostic al boli lui Iov, bazandu-se in simptomele descrise de catre autor. Nu au reusit. A fost o boala, pe care satana a inventat-o special pentru Iov! O boala a carui aspect exterior, a impactat pana la nauceala pe cei trei vizitatori si cu atata putere incat au ramas fara expresie timp de  „sapte zile si sapte nopti…caci vedeau cat de mare ii este durerea” (Iov 2:13). In aceasta drama, ceea ce putem identifica cu certitudine este ca satana acuza pe Dumnezeu de favoritisme importante la adresa lui Iov. Bun cunoscător a lașității naturii umane, satana încearcă strategia ramasagului injust și afirma ca o data închis izvorul binecuvantarile divine, omul revine la starea de nemulțumire, de iresponsabilitate și de frivolitate ordinara. Intr-un cuvânt, omul iubește pe Creatorul sau doar din interes! Dumnezeu, in acelas timp Stapan si Judecator, accepta provocarea satanei inaitea Juratilor Universului adica a tuturor Fiilor Sai si lasa in mana acuzatorului pe martorul Sau credincios Iov.  Este aici dovada cea mai clara a dreptatii absolute: Dumnezeu, nu accepta nici măcar o umbra de îndoiala asupra circumstanței slujirii devotate a robului Sau și aproba încercările dramatice la care-l va supune acuzatorul. Scena capătă atunci conotatii universale. O judecată apriga in care rând pe rând, dar la intervale minime de timp, căci mesagerii veștilor practic se călcau pe călcâie înaintea lui, nenorocirile îl lovesc pe acest om cu sălbăticie. „O, de-ar fi cu putința sa mi se cântărească durerea și sa mi se pună toate nenorocirile in cumpăna, ar fi mai grele ca nisipul marii…” (Iov 6: 2-3) spune Scriptura și nu este nici o exagerare in aceasta. Scrierea afirma ca nici un moment in timpul asimilarii tragediilor „Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.” (Iov 1:22). După ce toate nenorocirile au trecut și primele dureri au început sa se estompeze, tradarea soției a fost o lovitura neașteptat de grea: „Nevasta-sa i-a zis: „-Tu rămâi neclintit in neprihănirea ta! Blestema pe Dumnezeu și mori!” (Iov 2: 3). Este strigatul unui suflet chinuit, un suflet mutilat, depășit de durere, un suflet neputincios și nepredat lui Dumnezeu. Este aici, rabufnirea de ura a satanei când își da seama ca rămășagul lui începe sa dea semne de labilitate in fata neclintirii lui Iov. Nu cunoaștem dacă soția lui Iov s-a căit vreodată pentru aceste cuvinte. Cert este ca Iov, a iertat-o. A certat-o aspru, dar a iertat-o. „Sfatul” femeii i-a venit ca sarea peste rana. Credea ca situația complicata in care se afla era împărtășita cu ea in toate aspectele. Iov, rămâne singur. Boala îl macină. E dureroasa și repugnanta. Incertitudinea ii secatuieste sufletul. E apăsătoare și sfredelitoare. Se știe nevinovat in fata Cerului și a oamenilor… Sosirea celor trei „prieteni”, intempestiva și suspecta, vine sa-i accentueze senzația de vina neștiuta. Nu simte alinare. Nu se așteapta la nimic condescendent din partea lor. Rând pe rând Elifaz, Bildad și Tofar după zile de meditație personală in care au asimilat starea deplorabila a lui Iov, cu mult mai mizerabila decât si-ar fi putut imagina fiecare dintre ei, au început sa-i prezinte debilitățile morale pe care, in acceptiunea lor, bietul om, s-ar fi făcut vinovat. Nu este aceasta o reuniune amiabila. Cei trei „prieteni” sunt acuzatori de principii. Găsesc ca ceea ce e general valabil pentru om, se poate aplica in cazul lui Iov. Este aceasta ideea unuia care-l inspira pe Elifaz și pentru care da mărturie: „Un duh a trecut pe lângă mine…Tot parul mi s-a zbârlit ca ariciul…Un chip cu o înfățișare necunoscuta era înaintea ochilor mei. Și am auzit un glas care șoptea încetișor: „Fiva omul fără vina înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea Celui ce la făcut?” (Iov 4: 15-17). Nimic mai clar! Îndoiala este semănată. Prejudecata exista și se aplica. Iov se apăra. Ba mai mult, are tăria de-a le arunca in fata: „Căci voi sunteți  niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic” (Iov 13: 4). Reuniunea devine tensionata. Cei trei n- au venit pentru o buna cauza, e evident. Provoacă, incita și defăimează. Pescari in ape tulburi! După tradarea femeii, apăsarea  „prietenilor” e o provocare la o lupta disperata pentru apărarea integrității morale. Iov, rămâne singur in încercarea lui: „Numai pentru el simte durere in trupul lui, numai pentru el simte întristare in sufletul lui.” (Iov 14: 22). Iov își întemeiază apărarea pe încrederea nemăsurata in Atotputernicul consecutiv cu  lupta dialectica cu potrivnicii („prietenii”) săi. In aceasta confruntare, Iov puțin câte puțin distruge argumentarea celor trei și își etalează puritatea sufleteasca. El e singur. Dumnezeu privește, Fiii Săi privesc, satana spumega. Viermii ii mișuna pe sub piele. Il doare trupul. Ii sângerează sufletul. Își dorește moartea și ea nu vine…Suferința insuportabila îl epuizează. Vrea odihna nopții dar patul ii da spaime. Caută siguranța zilei dar răul îl copleșește! Este invinuit de lucruri îngrozitoare. „Prietenii”, îl chinuiesc cu sadism. Nici o vorba de imbărbătare. Numai acuze. Iov, argumentează și susține nevinovația sa cu multă înțelepciune: ” Pentru ce dar îmi dați mângâieri deșarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?” (Iov 21:34). Din nou Elifaz din Teman, se face ecoul stăpânului îndoielilor și seamănă sămânță vinei: „Dacă ești fără prihana, are Cel Atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vina, ce câștiga El?” (Iov 22:3). Acest pesimism bolnavicios e contrariu nazuintei lui Iov. El stie, ca dreptatea lui își va straluci neprihanirea inaintea Atotputernicului. Continua susținându-și nevinovația. Faptul ca Dumnezeu își aduce aminte, in opinia lui, de greșeli pe care le-a făcut fără voie in tinerețe, îl nelinișteste nespus de mult. Ar vrea sa se dezvinovățească, sa intre in „judecată” cu Atotputernicul. Aici intervine Elihu, tânăr și impetuos. Reparate reproșuri celor trei „prieteni” ai lui Iov, pentru putinatatea înțelepciunii și pentru faptul ca au încercat sa găsească greșeli acolo unde nu erau.  Elihu este o persoana aparte care se introduce in scena. Este un înger. Un mesager al Cerului, apărătorul lui Iov și a dreptății divine: „…Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.” (Iov 36, 2:3) Dumnezeu, intervine. Se descrie pe sine ca maxim cunoscător a tuturor tainelor, maxim ziditor și maxim judecător. Neprihănirea și dreptatea Lui sunt absolute. Omul nu poate cuprinde infinitul si perfecțiunea Sa. Dumnezeu, iubește omul cu pasiunea Părintelui. Deși ii spune lui Elifaz: „…Mania Mea S-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tai pentru ca n-ați vorbit așa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.”, in dragostea Sa pentru om, pregătește poarta de ieșire din pedeapsa. Dumnezeu, mustra și pedepsește dar iubește și iartă! Aici, e măreția și plinătatea dumnezeirii! Iov, devine mediator pentru „prietenii” săi și le salvează viața. Iov a suferit, a plâns, a îndurat fără murmur, a trecut singur prin valea umbrei morții intr-un extraordinar timp de strâmtorare, s-a încrezut in Salvatorul Sau și Dumnezeu l-a sfintit. Iov reprezintă tot ceea ce vrem noi sa fim, mai puțin suferintele lui. Iov, este credinciosul de rasa pura, cuceritor al Cerului, fiu a lui Dumnezeu.