Letras.ro – Sergentul Vasile, roman, eBook, format ePub, 700 de pagini Autor: Sorin Bubău, Editura Letras, 2020 Promovăm autorii români https://letras.ro/product/sergentul-vasile-ebook-epub/ Copil fiind, am ascultat povestea extraordinară a unui om simplu, plecat dintr-un mic sat transilvănean, situat în Câmpia Mureșului, să se confrunte cu ororile unui război care a dus la prăbușirea unui imperiu. Deosebit de inteligent și temerar, dar fără să facă acte nebunești, a știut să strălucească prin cinste, altruism și un înalt simț al datoriei. Toată viața mi-am dorit să aștern pe hârtie istoria acestui om și a celor cinci ani de abominabile întâmplări. Istoria, așa crudă cum este, l-a uitat și l-a acoperit sub colbul vremii. Eu am suflat peste praful timpului și am scos la iveală tulburătoarea lui poveste. Sergentul acesta a trecut prin mari primejdii, a fost rănit grav, decorat de două ori cu cea mai înaltă distincție militară imperială, a iubit și chiar a murit. Dar Dumnezeu l-a adus din nou la viață și l-a pus deoparte pentru o lucrare deosebită. A fost primul român ardelean care a adus pe meleagurile sale neoprotestantismul născut în America. De la flăcăul care pescuia dibaci în apele Mureșului sau păștea oile pe Dealul Mierlei, învățând singur limba germană, la „tânărul meu prieten”, cum îl numea mareșalul Conrad von Hötzendorf, șeful Armatei Imperiale, au trecut doar doi ani. Ce calități speciale erau oare în acest om de l-au făcut să strălucească atât de tare? A salvat din prizonierat un nesemnificativ (pe atunci!) ofițer german. Peste ani și ani, acesta avea să fie cunoscut ca „Vulpea Deșertului” sau Erwin Rommel, pe numele său adevărat… Deși a stat la masă cu cei mai puternici oameni ai momentului, valahul a rămas modest, cumpătat, prietenos și retras: un om al lui Dumnezeu! Aceasta este adevărata lui poveste. În memoria bunicului meu. – Sorin Bubău https://letras.ro/product/sergentul-vasile-ebook-epub/ | Facebook

Letras.ro, Otopeni. 350 de aprecieri · 377 discută despre asta. Editura Letras oferă servicii de publicare carte, tipar carte și distribuție de carte, la…
— Leer en m.facebook.com/2314709658608488/photos/a.2315322928547161/2757327207680062/

RUGA

w1240-p16x9-AUSTRALIA PORTADA

Doamne, mä cutremur
De nenorocirile ce vin!
Pämântul tot îi tremur
De plâns, jale si de chin.

S-au aprins si ard päduri,
Munti se clatinä din loc.
Valuri care fac präpäduri,
Vânt ce sufere de amoc.

Popoarele îsi fac räzboi,
Vestile ce ne îngrozesc:
Sângele curgând siroi,
Lesuri pe cale putrezesc!

Boli grele, vin si pleacä.
Din Adânc räsar strigoi…
Necazuri vin si ne îneacä,
Dar rämânem orbi si goi!

Despre toate ne-ai vorbit.
Doamne, când ai prorocit,
Ai dat Cuvântul nestirbit
Dar noi îndatä l-am tocit!

Mä întreb, ce suntem noi,
De-ai murit pe cruce pus?
Nimica nobil… doar noroi,
Dar ai venit la om, de Sus!

Acum Doamne, te îndurä
De niste fäcätori de rele…
Spalä-n noi urâta zgurä,
Smulge-ne din vine grele!

Escatrón – Villa Crizantema (Zaragoza)

Enero, 2020

ERRANTES

untitled

Frunze galbene si moarte
Îmi curg pe umerii truditi.
Parcul acesta-i de departe,
Spital de arbori schiloditi.

Trupuri negre si fúnebre
Rämân din arborii goliti…
Ploaia îi cuprinde-n febre
Sunt an de an mai ramoliti.

Trec pe alei pustii si triste,
Cu burnita venind din fatä.
Timp de gânduri nihiliste,
Mä tine înconjurat de ceatä.

Îmi vine sä o iau la goanä,
Sä ies din parcul ästa mort…
Mi se pare cä o lighioanä,
Vrea sä-mi cearä bani de ort!

Dar väd, aleea-i nesfârsitä…
Iar eu sunt încärcat de ani.
Doamne, calea este räväsitä:
De orbi, de seci si de särmani!

Nu mä läsa, sä rătăcesc,
Între pomii ăștia fără nume.
Pämântul ästa-i loc dräcesc
Si din päcate-i plin de lume!

Ia-mä te rog la Tine-n casä,
Sä mä încälzesc la focul Täu!
Sunt prea singur si mä apasä,
Cä-s ticälos, nenorocit si räu!

Barcelona,
Decembrie 2019

MINCIUNA IEZUITA A ÎNCALZIRII GLOBALE

Laudato-04

În data de 24 Mai 2015, papa Francisco I fäcea cunoscutä lumii crestine si necrestine prima sa enciclicä ( cea din 2013, numitä Lumen fidei, a fost scrisä în cea mai mare parte de cätre abdicatul papä Benedicto XVI!), numitä Laudato Si, adicä Slävit sä fii!
Titlul este un fragment dintr-un vers poetic apartinând lui Francisco de Assisi, poezie intitulatä Cântecelul creaturilor, transformat cu timpul într-un cântec religios catolic:
„Slävit sa fii, Dumnezeul meu, pentru sora noasträ, mamä Tiera!
Ea ne sustine viata si ne-o conservä,
Hränindu-ne cu fructele sale minunat colorate
Dându-ne flori parfumate si ierburi înmiresmate!”
(Traducerea autorului)
Acest text naiv, a fost folosit de cätre iezuitul papä Francisco I, ca bazä pentru o mistificare perversä numitä „încälzirea globalä” care vine sä completeze alte minciuni blasfemice, ca de exemplu acelea în care „misiunea lui Isus Hristos, pe pämânt a fracasat” ori „Biblia este o carte periculoasä, anticä si care trebuie rescrisă”
Ce vrea iezuitul acesta, sä impună lumii? Un neadevăr la fel de mare ca și existenta Fecioarei Maria în Cerurile Dumnezeului Înalt!
Dumnezeu dä un verdict asupra acestui deziderat prin  care desfiinteazä orice altä viziune asupra lumii noastre, în care încape de asemenea si sugestia mincinoasä a papei asupra viitorului planetei noastre:
„Cât va fi pämântul, nu vor înceta semänatul si seceratul, frigul si cäldura, vara si iarna, ziua si noaptea!” (Geneza 8,22)
Aceastä frazä simplä, contine atâtea adeväruri încât toti acei zeci de mii de „stiintifici” care lucreazä (plätiti bine desigur!) sä demonstreze cä planeta se autodistruge dacä nu intervine… activista Greta Thunberg (!), ar trebui sä le umple fata de rusine.
Deci iezuitul Francisco I, cautä sä ne atragä într-o capcanä abätâdu-ne ochii în altä parte decât la iminenta venire a Domnului Isus, pe care personal îl desconsiderä numindu-l… fracasat! Astfel, el vrea ca noi sä credem cä planeta noasträ va däinui vesnic, cä activitatea noasträ îi däuneazä în asa mäsurä încât trebuie sä renuntäm la multe dintre comoditätile cotidiene ca de exemplu la combustibilii fosili poluanti, dar nu si la aerul conditionat care este si mai poluant!
I-as întreba pe toti acei stiintifici plätiti gras ca sä mintä dacä stiu cât oxid de carbón emit vulcanii în eruptie… Nu vor räspunde! Vä spun, eu: enorm! Dar planeta are capacitatea sä se regenereze pentru cä asa a fost creatä!
Ciclurile climatice, nu vor dispare, asa cum ne minte iezuitul! El vrea însä ca Dumnezeu, sä parä mincinos în ochii omenirii… Pämântul îsi va da resursele pânä la capät, îsi va da recoltele an dupä an, soarele si luna vor rämâne unde sunt pânä când Domnul, nu le va porunci altceva… În istoria climaticä a Terrei, au existat fluxuri si refluxuri dictate de activitatea solarä. Ani mai seci, ani mai ploiosi. Timp mai cald si timp mai friguros… Dumnezeu a dictat aceastä miscare cosmicä pentru ca pämântul sä se „reseteze” si sä ne mai rabde putin pânä când Cel ce trebuie sä vinä va veni…!
Tineretul este marea masä de manevrä a iezuitului „ecologist” în aceastä enormä înselätorie. Un tineret care habar nu are cum sä deosebeascä stânga de dreapta, care fiind atât de „digitalizat” nu mai stie cine este Dumnezeu iar dacä-i întrebi despre Isus din Nazaret, îti vor räspunde cä probabil este o stea de muzicä rock! Acestor oi bete, le-a fost datä o „activista” pe mäsurä, o oligofrenä care nici nu stie unde-i Vaticanul pe hartä (!), care sä-i anime si sä-i capaciteze la miscäri sociale care sä determine lumea sä „sprijine” creatia lui Dumnezeu! Nici frumoasä, nici desteaptä ea întruchipeazä media multimii tineretului planetei (a lumii civilizate, desigur cäci ceilalti, nu intereseazä pe nimeni!). Luatä dintr-o familie medie, dintr-un colegiu mediu, cu niste note medii, de înältime medie etc,, spälatä la creier de cätre Illuminatii lumii si propulsatä în frunte de cätre o propagandä mass-media färä precedent, aceastä fiintä instabilä psihic este unealta papei în promovarea politicii sale mincinoase.
Ulterior s-au folosit de un alt personaj. De un ardei umplut numit Al Gore, fostul vicepresedinte american. Dar n-a folosit prea mult! Fost student într-o universitate iezuitä, Al Gore nu avea carismä, nu era tânär si era lipsit de convingere. L-au împins înainte pe vicleanul Francisco, devenit papä prin uzurpare apoi au gäsit-o pe matracuca numitä Greta Thunberg, pe care au fäcut-o „vocea tineretului”, mostenitorii planetei!

untitled

Greta Thunberg, activista Vaticanului, pentru sustinerea miscärii verzilor. Vi se pare normalä aceastä fiintä? Mie, nu! De curând, revista Times, a dezumflat aceastä besicä plinä de venin si minciunä: activista e plätitä bine de cätre mai-marii companiilor automobilistice actionate electric printre contribuientii cei mai importanti fiind si miliardarul Elon Musk (Tesla Motors)! Nu se întreabä nimeni unde ajung si cât polueazä bateriile masinii electrice a activistei, telefonul säu mobil uzat, electrodomesticele vechi din casa ei si a milioanelor sau miliardelor ca ea? Vä spun eu! În Africa, lada de gunoi a bogatilor si ipocritilor lumii! Dar pe cine intereseazä Africa, continentul muritorilor de foame?

De plâns, nu este numai  faptul cä ne läsäm înselati de o mânä smecheri räzvrätiti împotriva lui Dumnezeu, urmasi a lui Nimrod fiul lui Cus, dar mai vedem printre sustinätoriI bazaconiilor si manipulati de cätre o parte din mass-media, crestini cu state îndelungate pe bäncile bisericilor. Ba, de curând am ascultat chiar o predicä inspiratä de aceeasi minciunä! Acestora le spun cä „îngerul de luminä” în care se ascunde Satana, le-a dat putin în ochi cu strälucirea lui, le-a întunecat vederea si le-a tulburat mintile!
„Laudato Si”, rämâne asa cum unii pot vedea lämurit, un instrument  prin care papa iezuit si-a controlat capacitatea de a lidera lumea iar Illuminatii puterea de-a manipula opinia publicä. Au reusit? Da!
Dumnezeu, ne cheamä pe toti sä-i respectäm Creatia! Asa cum în gradina Eden, primii oameni trebuiau sä „lucreze, sä îngrijeascä si sä päzeascä” aceastä extraordinarä întocmire, asa si noi trebuie sä facem la fel cu planeta noasträ. Dar de la acest principiu si pânä la negarea Cuvântului Säu este un pas enorm de mare iar acesta se numeste blasfemie! Atentie, sä nu ne facem pärtasi la aceasta!

Barcelona,
22/12/2019

NEVOIA DE IDOLI

idol1

Dumnezeu a asezat în sufletul oricärei fiinte umane un spatiu în care sä se regäseascä iubirea Sa pentru noi si un loc în mintea noasträ în care a pus näzuinta pentru viata vesnicä, aläturi de Creatorul säu.
Indiferent de epoca istoricä în care omul a träit, de educatia sa, de cultura sa, de locul unde si-a desfäsurat viata, el a avut înscris în genomul säu Legea lui Dumnezeu si chiar dacä nu a numit-o astfel, a fäcut din pornirea inimii faptele ei bune.
Alterarea moralä a omului, a condus la alienarea lui fatä de Tatäl Ceresc. Nu Dumnezeu, l-a päräsit pe om, ci omul s-a ascuns de Dumnezeu! (Geneza 3,8)
De când Creatorul se plimba în räcoarea diminetii prin grädina Eden, povestind lucruri nemaipomenite cu primul uman, au trecut vremuri multe în care o lume, s-a dus înecatä de un Diluviu, iar aceasta, a noasträ, este pe punctul de-a dispare mistuitä de foc! Toate aceste rele din cauza omului si a idolilor säi…
Eva, s-a lasat fascinatä de catre arätosul, siretul si limbutul sarpe, l-a idolatrizat si l-a ascultat cälcând porunca Domnului… Adam, inventatorul feminismului luciferian, si-a ascultat perechea cäzând vräjit în neascultare si moarte. N-ar fi fost mare lucru, dacä fapta lui nefastä ar fi avut influentä doar asupra lui si a femeii sale, dar el ne-a condamnat pe toti la moarte, inclusiv pe Fiul Omului!
Istoria biblica e plină de acte de trădare din partea omului în relația sa cu Dumnezeu. De la vițelul turnat, la câteva zile după plecarea lui Moise, pe munte, pânä la uciderea lui Isus si vremurile prezente, când lumea nici măcar nu mai știe cine este Dumnezeu, oamenii l-au vândut pe adevăratul Creator, pentru lucruri ordinare ori iluzii precare. De ce asta? Pentru cä omul în momentul în care s-a atins de Satana, a ajuns robul näravului universal: răzvrătirea! Aceasta este moștenirea lăsată de primii noștri părinți…
Nefericirea noasträ este constantä fiindcă îndepărtându-ne de Creatorul nostru, împotrivitorul cautä sä pună stăpânire pe locul desțelenit din sufletul nostru și astfel ajungem sä iubim, nu pe Dumnezeu, ci niște închipuiri, erezii și falsitati iar prin asta îl iubim pe Satana însusi.
Pe Domnul, înșelăciunile noastre nu-l iau pe nepregatite în nici un moment și pentru asta, El ne-a dat porunca:

“Sa nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfätisare a lucrurilor care sunt sus, ìn ceruri, sau jos, pe pämânt, sau în ape sub pämânt.”

 

Când închinarea la idoli devine obicei ori tradiție, ecleziasticä atunci stäm in fata unei razvratiri organizate împotriva poruncii Domnului, având tacticä și strategie, menită sa convertească mințile a milioane și milioane de enoriași, de fideli, spre orizonturi sträine. Primul in istoria de după Potop, care a organizat in mod deliberat, cu strategie, împotrivirea la adresa lui Dumnezeu, a fost Nimrod, fiul lui Cus, cel care s-a dat pe sine și ideea sa drept idol, ajungând sa inducă mesajul sau la întreaga rasa omeneasca din acele timpuri. Dumnezeu, nu îngăduie mult timp răzvrătirea. O distruge. Singura excepție a fost Adam și Eva, dar cu ce consecințe dureroase pentru El!
Civilizația dinaintea potopului, a dispărut probabil datorită faptului cä răutatea oamenilor a ajuns atât de sus încât a gadilit norii și a scurmat în adâncurile pamantului, dezlănțuind furia zagazurilor acestora care i-a luat și inecat. Din tot neamul acela de oameni care a trăit atunci, aplicând cresterea exponentialä ar rezulta câteva zeci de milioane de oameni, doar unul, unul singur a fost gäsit cu temere de Dumnezeu: Noe! Restul, au fost niște împotrivitori, răzvrătiți și trădători ai Dumnezeului cel Înalt. S-au iubit pe sine, mai mult decât pe Făcătorul lor!

Nevoia de idoli in viața omului este, așa cum am arătat mai înainte o necesitate fiziologică: eliminându-L pe Dumnezeu, din viața sa, spațiul rezervat Lui, în străfundul sufletului, trebuie umplut cu ceva care sä-i compenseze aceasta imensa pierdere. Pentru asta avem în panoplia eresurilor miliarde de idoli: la alegere pentru fiecare!
Fie ca sunt dumnezei închipuiți, fie “sfinți”, prooroci, mesageri, obiecte, oase, statui, picturi, locuri, arbori, pietre, peșteri, stânci, apariții, persoane, cărți, idei, proiecte, obiceiuri etc., idolii sunt prezenți in viața oamenilor producând eroziunea spiritualä necesarä ca omul sä cadä în desuet și nenorocire.

Inventiile acestea satanice ating paroxismul când oamenii devin atât de stăpâniți de fixismul lor încât sunt capabili sa-și facă rău lor însuși ori celor din jurul lor pentru “apărarea” idolului de influente pe care ei le considera nefaste și denigratoare. Aceasta stare de alienare psihică poarta numele de fanatism religios sau misticism. In spatele unei astfel de psihoze, locuiește Satana. Un fanatic, nu aparä nimic ci doar stricä, distruge și degenerează adevăruri. Ei sunt prädätorii care nimicesc sufletele! Uneori pot fi chiar lupi vegetarieni îmbräcati cu frunze de soia…

Cä sunt dumnezei de duminicä, de sâmbăta, de vinerea ori din ani în paști, de fotbalisti imbecili sau muzicanti scârnavi, idolii sunt stăpânii minții noastre. Coabitarea lui Dumnezeu, cu astfel de imagini este imposibilä iar cel care încearcä o astfel de uniune aduce un afront naturii divine sävârsind un sacrilegiu. Omul rămâne un abandonat înecat în propria mizerie spirituala și chiar dacă dacä într-un moment al vietii va cheama numele Domnului, acesta îl va lepăda ca pe un necunoscut.
„Dar El, drept räspuns, le-a zis: Adevärat vä spun cä nu vä cunosc!” (Matei 25,12)
Dintre toate relele și viciile, închinarea și slujirea la idoli este păcatul care degradeazä sufletul cel mai tare. Te face sä crezi si sä nädäjduiesti în ceva care nu existä. Dezamägirea aceasta va fi uriasä!
Iar dintre toate formele de idolatrie pe care ni le-a inventat Satana, una este cea mai înselätoare: aceea care vine în spatele credintei, se instaleazä în mintea credinciosului ghidându-i crezul dar întunecând prezenta adeväratului Dumnezeu! Acest credincios va avea întotdeauna alte prioritäti în inima sa si în mod paradoxal slujeste altui stäpân decât Dumnezeului adevärat. Aceastä axiomä poartä denumirea de înseläciune finalä, fiind aceea întruchipatä de Satan transformat într-un înger de luminä…
Pare incredibil dar este adevärat! Subtilitatea sarpelui este atât de perfectionatä încât poate însela chiar si pe cei alesi…
Vedem astäzi mii de credinciosi „vräjiti” de câte un pastor carismatic, alte zeci de mii cuceriti de vreun evanghelist a cärui retoricä iese din tiparele limbii de lemn cu care ne-au biciuit întelepciunea din generatie în generatie, cei pusi acolo sä ne îndobitoceascä, sä ne adoarmä si sä ne umble în voie prin buzunare, ba chiar milioane de enoriasi fascinati de mesageri, profeti sau reformatori de toate celea si care au uitat sä deschidä Scriptura cu anii dar cunosc citate întregi din „lumina cea micä” a unor scrieri cel mult devotionale.
Fanaticii reformei sanitare sunt obsesionati cu bolile animalelor din aceste timpuri finale, consumul de alimente vegetale transgenice sau procesate devenind fetisul lor zilnic, färä sä accepte faptul cä acestea sunt la fel de toxice pentru organism ca si produsele din carne industrializate! Optiunea hranei vegetale negätite, în stare crudä, cu adevärat beneficä pentru sänätate, nu este o alternativä pentru acestia, obsesia lor fiind doar scrierea „inspiratä” gen Divina Vindecare si alte compilatii asemänätoare ca de exemplu Dietä si Hranä. Prin fanatizare, astfel de lucräri au devenit „reforme sanitare” si asezate prin un se stie ce fel de „viziune” ca „brat al îngerului Al Treilea”, idiferenti la succesiunea temporalä a soliilor Apocalipsei. Acest fel de idolatrie se reflectä excelent de bine în asa-zisele Centre de Sänätate AZS, care sunt de fapt surse de negoturi pentru smecherii de pe treptele superioare ale piramidei si nicidecum un mod de tratament alternativ. Ca este așa, priviți prețurile de internare comparativ cu salariul mediu din Romania!
Sä vedeti, pânä unde le ajunge ipocrizia! În fatä, te îndrumä sä te tratezi cu fierturä de orez în Centrele de Sänätate si sä împlinesti „reforma sanitarä” dar pe la spate, te trag de mânecä sä cauti chimioterapicele, radioterapiile si alte veninuri în Spitalul Oncologic, prin care pretind sä „continue misiunea vindecätoare a lui Isus”… Acesti nenorociti fätarnici, n-au alt dumnezeu decât banul si trufia lor nemäsuratä!

Zecimea în bani a fost o inventie prin care s-a consfintit existenta unei tagme de smecheri ecleziastici numitä a pästorilor. Ellen White, a „vizionat” zecimea prin ochii unui vândut iezuit, Dudley Canright si astfel a transformat miscarea adventä într-un holding cu o structurä piramidalä, putred si corupt. Astăzi, am ajuns unul dintre membri de frunte al Consiliului Ecumenic Mondial și sub umbrela aceasta purtată de Vatican, biserica adventista și-a făcut din papa o icoana la care i se închina cu plăcere primind în schimb bune afaceri în domeniul sanitar și militar…
Ellen White este de mult timp idolul bisericii adventiste. Mulți dintre credinciosii cultului nici nu mai deschid coperțile Scripturii ci unica sursa devotionala sunt scrierile acestei “lumini mici”. Dacă ai lua in maini un Curier Adventist, de acum treizeci de ani, vei rămâne perplex de uriașă cantitate de citate, “eseuri”, lucräri, tratate care fac referința la scrierile acesteia și din care din nenorocire, strălucește … prin absentä, Sfânta Scriptura!
Generații și generații de credinciosi s-au educat sub scrierile acestea și li s-a inoculat ideea infailibilității acestei autoare încât astăzi este cu neputintä ca aceștia sa vadă mai departe de lungimea undei “luminii mici”. Vehementa lor, chiar violenta limbajului in “apărarea” scrierilor “profetice”, nu cunoaște limite și asta se vede cel mai bine în locurile virtuale de socializare ca Facebook, de exemplu, in care am întâlnit extreme blasfemice gen : “Slävitä sä fie Ellen White!” ori blesteme și sentințe infernale pentru orice muritor de rând care poate avea o opinie diferită!

Între evanghelistul panicard Andrei Oräsanu și pastorul paranoic Iacob Coman, Adevärul lui Dumnezeu suferä transformările necesare pentru ca acești protagoniști aflați la extreme, sä ajungă sa fie venerați și sa aibă fiecare partea sa de admiratori. Credinciosul admirator sau fanul mistic se desconecteaza de la izvorul Scripturii și se transpune în adularea persoanei, indiferent la mesajul transmis. Aceastä manipulare transcedentalä dä naștere la paradoxuri aberante: ca sä nu-și piardă sursa de câștig vulgar (zecimea) a acestor prosternați, șefii conferințelor și uniunii, acceptä orice bazaconie venită din gura răzvrătiților numiți și originali, inclusiv aceea de-a le spune de la obraz ca sunt niște mincinoși patentați!

 Gura nebunului adevăr graieste! Credeti oare ca afirmația aceasta incendiarä, a deranjat pe cineva? Nu!
Stiti, de ce? Pentru cä cei de la Conferintä si de la Uniune sunt ticälosii, nenorocitii si orbii cultului! N-o spun eu, ci Sfânta Scripturä… Si chiar dacä s-ar gäsi vreunul dintre ei sä fie onest, tot nu-l poate trage de mânecä pe limbutul acesta närävas pentru cä amenintä cä pleacä si-si face singur bisericä! Îl vor urma vreo câteva sute de idolatrii iar biserica nu-si poate permite sä piarda atâta amar de zecime!

Cum am scris initial idolatria este päcatul care afecteazä psihicul. Este viciul ecleziastic transformator prin excelentä. Credinciosul, nu mai este copil a lui Dumnezeu, ci un orfan de Tatä rätäcind prin bisericä bätut de vântul îndoielii si înecat de furtunile trädärilor. Sä fim dar, împlinitori ai Cuvântului si nu amägiti ai cuvintelor! Asa sä ne ajute Dumnezeu!

 

Palau Solita i Plegamans (Bcn)
EScatrón (Zar)
Barcelona.
Nov.2019

IREPETABILUL POTOP

Potop

Plouä iar. Siroaiele se-adunä…
Curg apele rupând din maluri.
Mi-e teamä si din nou detunä,
Ecoul piere înecat pe dealuri.

Doamne, curcubeul unde este?
Cel pus în cer ca nou legämânt…
Cä nu vor mai veni tempeste,
Sä înece bietul nost’ pämânt!?

Poate nu-l väd, de negrul nor,
Ori poate cä ai uitat, sä-l pui…
Mulți îmi dau sfaturi sä ignor,
Iluzia aceasta în care încäpui!

O lume înainte, toatä înecatä,
Pierita-a prin ape tulburate!
De vina era viața lor spurcatä:
Năravuri rele, urâte, necurate…

Nimic n-a mai rămas în urmä,
Doar amintirea vagä, o nälucä.
Cronica ce în vechime scurmä,
Zice cä suntem iaräsi pe ducä…!

Cä astäzi suntem la fel de räi,
Citim Doamne în Cuvântul Täu.
Ticalosi, nenorociți și nätäräi,
Orbi suntem, făcând doar rău!

De aceea, Doamne îmi e teamä,
Cä deschis-ai din nou zăgazuri!
Vin apele, mä iau… mä cheamă,
Presimt dureri și mari necazuri!

Ploua nestăpânit, plouä teribil.
Cad ape duium, potop început…
Scenariul acesta îmi pare oribil,
Cu epilog, de mine conceput!

As vrea sä stiu cä sunt în barcä,
Sä am loc când chepengu-i pus!
Si atuncea plouä, sä ude leoarcä!
Protejat mä simt si nu expus!

Plouä iar, torentele se adunä.
Curg ape tari iesind din maluri…
Mi-e teamä si din nou detunä,
Ecoul piere rätäcind pe valuri…

Palau Solitá i Plegamans (Barcelona)
Octubre,2019

NEBUNUL, BUFONUL SI MASONUL

Bufonul
Iacob Coman este înainte de toate un personaj controversat. Nu vrea sä fie original, el este original prin genomul säu în care genele psihicului i-au fost atinse de nu se stie ce fel de mutatie grea care i-a cauzat în viata de zi cu zi, manifestäri ciudate vecine cu nebunia paranoicä. Diferenta între el si Nabal e cä acela era un prost grämadä pe când Coman desi diliu, e smecher. Dar mai ales, oportunist. E unul dintre aceia care are în sine înäscutä combinatia toxicä de venal si mistic. În limbaj popular s-ar numi „omul dracului, îmbrăcat în sutana șifonată a popii”! Färä doar si poate, în comunitatea AZS Nazna (Mures), unde este pastor de curte boiereasca, orice român hâtru ar putea spune, cä „sacul si-a întâlnit petecul”! Imaginea aceasta vorbeste de la sine: bufonul, vorbind adunärii sub cenzura atentä a „bulibasei” Remus Benta. În spate se vede stilizatä buha masonä, reprezentând întelepciunea întunerecului, adicä a Marelui Arhitect al Universului, dumnezeul lor Lucifer! Mai sunt prezente si alte simboluri masone însä aceasta am descris-o si explicat-o în alte materiale.

În vremurile când era tânär si nelinistit, Coman oportunistul voia sä intre în tagma smecherilor profesionisti, adicä a pastorilor, simtul säu de täran särac dar viclean, orientându-l spre banul nemuncit si foloasele necuvenite venite din mâna celor cu capul sec si mâna largä. Se sträduia sä ajungä unul dintre cei care cu nerusinare se înfruptä din cei doi bänuti ai väduvei!
Smecherii mai mari de la Conferintä, nu-l doreau printre ei pentru simplul motiv cä era un smucit. Dar filozofia de viața a acestui farsor rebel, poltron si cabotin, incluia și un fel de ambiție numita datul din coate, motiv pentru care îl vedem aprinzând un foc strain pe altarul Domnului, scolindu-se la filisteni și pupându-le moastele ori vorbind în limbi drăcești pe la charismaticii mistici. Dacă tot avea impulsul învățării, mä întreb eu ca un neștiutor, de ce nu s-a făcut dascăl, ori medic sau arhitect!? Și tot eu îmi răspund: în oricare dintre profesiile acestea, cei din jur și-ar fi dat seama de afecțiunea care-l chinuie, paranoia. Dar ca pastor, i se permite sa spună orice! E un original, zic cei care dorm în adunări, chiar și atunci când le spune cu accentul sau de cläcas în șomaj: „Bai, sunteți niște prostaläi!” și îl aplaudä și-i dau pălmuțe pe spinare… Chiar titlul predicilor sale vorbesc despre gradul de alienare psihică netratată la care a ajuns: „Câți șoareci ai în cap?”, „Ești om sau ești porc?”, „Mai lasä-mä Doamne, sä îți zic un banc!”, „Smecheras sau pocäit”, „Mor broaștele-n extaz” și multe, multe astfel de probe de alterare intelectualä pe care „adventistnazna” cel care promovează elucubrațiile acestui „maestru al minciunii” cum îl numea cineva de curând, „populează” YouTube cu osârdie. E și acesta un trepăduș de la curtea boiereasca a „nasului” Benta, masonul Clubului de la Roma, delincventul care a inițiat mega- afacerea Spitalului Oncologic Adventist din Tg. Mures, pentru folosul propriu și care-i țepuiește pe fraieri cu promisiuni mincinoase.

Cert este ca „nasul” Benta, a pus vorba unde trebuie și l-a scos pe ghidusul Coman dintre icoanele ortodoxe și rugăciunile de la vecernie, vorbitul ìn limbi sub influența unui clonc de doftorie numita palinka, punându-l pastor bufon în feudul personal de la Nazna.

Mi-am luat timp sä citesc unele dintre poeziile lui Coman. Același limbaj fără noimä ca acela din predicile sale, fără sensibilitate și fără vreo transfigurare a sentimentelor, rece, aproape sec, nesărat. Cine-l numește pe Coman, poet, artist ori bard, e ori un semidoct ori e un ipocrit!

As fi nedrept sä afirm cä predicile lui nu conțin și mesaje educative. Spun educative iar nu de zidire căci zidirea, nu vine din gura nebunilor dar cele câteva sfaturi aproape frățești care se regăsesc uneori în strania logoree de la anvon, pălesc sub grozăvia unuia pe care l-am ascultat de la invitatul Coman în emisiunea altui ciudat numit Edmund Constantinescu. Aici, vorbea năstrușnicul Coman despre libertatea perversiunilor sexuale în cuplurile de religioși, ca o forma de manifestare a libertății acordate de către Dumnezeu, omului („cä doar El a făcut și gura și…!”). Mai mult ca sigur cä individului îi lipsește mai mult de o doagä, ba chiar cred cä nu i-au mai rămas decât cercurile bietului ins cu formä de putinä!

In căutarea protagonismului pierdut Iacob Coman, deplângând moartea fostului suveran al României. Imbräcat în ținuta de contopist în cancelariile ungurești de prin Evul Mediu, tembelul ästa se lamentează pentru pierderea a ceva ce nu a avut niciodată: un rege! Credeti oare cä pentru moarte Domnului, Regele regilor, s-a arătat vreodată atât de mișcat „monarhistul” de paie? Nu! Transformarea lui sufleteasca s-a produs, dar in sens invers: din rău în foarte rău! Ca dovadä, cele prezentate mai jos!

Am primit zilele trecute o scrisoare din partea fratelui mai mare a lui Iacob, Alex. Acest om, cu sufletul greu de prea multă tristete, relatează niște fapte incredibile, demne mai degrabä de o șaträ de cocälari decât de o Casä de Rugăciuni. De fapt, comunitatea AZS Nazna, nu mai este demult o adunare de crediciosi ci o clicä de lepädäturi masone! Citiți vä rog și minunați-vä:

Scrisoare 1Scrisoare 2Raspuns

Acesta este adevăratul Iacob Coman, cel care în criza paroxisticä a paranoiei de care suferä fără nici un fel de dubiu, a fost capabil sä cheme poliția în Casa Domnului! Desigur, nu a fäcut-o singur ci sub obläduirea masonului Benta! Și pentru ce? Pentru o disputä pe care o are cu propriul frate! Acesta este pastorul chemat sä conducă turma credinciosilor de la Nazna? Päi, nu bine spune Scriptura, despre cäläuzirea nebunului?

Iacob Coman, într-un recital grotesc despre nici el nu știa bine ce, numai religios nu! Pentru el sărbătorirea Crăciunului ortodox este același lucru cu misionarismul. O fi! Dar ecumenic…

Cei doi imbecili care l-au reținut pe bietul om într-un loc în care el nu voia sa fie, făcându-se vinovați de lipsire de libertate, un delict grav după Codul Penal, îmi sunt cunoscuți de când umblau cu mucii-n gurä și cu cheia spânzurată la gat. Sunt nepoții lui Benta și au acționat la porunca lui. Cu unul dintre ei m-am întâlnit virtual, acum câteva luni când scriam despre matrapazlâcurile unchiului Bulibașa mason Remus. M-am convins atunci din ce fel de „material” e făcut, judecând după vocabularul buruienos și infect pe care mi l-a aruncat în fatä! Nu-i decât o potaie, o cotarlä maidanezä, päduchios și râios! Celălalt frate, poate fi diferit? Nu cred!

Fraților, trăim vremurile sfârșitului! Comunitati întregi, pastori, conferinte și uniuni se duc în împărăția Satanei… Luați aminte la ce vi se vorbește de la anvon dar mai ales cine vä vorbește! Nu va lăsați înșelați! De la unii, precum Iacob Coman, nu puteți primi decât deșertăciuni!

PS: Mai däunäzi am primit un fel de pledoarie de apärare pentru Coman, din partea unui manelist mistic apostat numit Cristi Predunä. Curvarul ästa, unul care furase nevasta unui om cumsecade îsi permite sä-mi trimitä reprosuri? Nu pot decât sä spun cä prietenii se fac dupä afinitäti asa cä „precum turcul si pistolul”! Aferim, curvarule!

Escatrón (Zaragoza), Vila Crizantema.

07/09/2019

LICHELE, TINICHELE SI ALTE RELE!

Vremurile pe care le träim sunt vremuri grele și rele. Unii le vedem si le simtim, atii le träiesc cu suferinta durerii în propria carne iar ceilalti, probabil cei mai multi deocamdatä, numai le anticipeazä, le väd de departe si se bucurä în sine pentru cä pe ei nu-i atinge…
Cei care conduc destinele lumii în mod vremelnic, au o strategie numitä divide et impera, un fel de joc de marionete prin care societatea se înfruntä cu sine, färä sä stie de ce ori pentru ce. Aceastä tacticä diabolicä are origini oculte fiind aceeasi prin care Lucifer a fragmentat „stelele” Cerului, îngerii lui Dumnezeu, înversunându-i unii împotriva altora el însusi näzuind la pozitia înaltä a dumnezeirii. Desi aparent, unii lideri mondiali fac lucruri bune si pe placul societätii, în realitate ei cântä aceeasi partiturä în marea Conspiratie Universalä.
Sä întelegem bine. În gradina Edenului, când Sarpele o însela pe Eva, el nädäjduia ca Dumnezeu, în mânia Sa împotriva neascultärii sä-l nimiceascä pe om, putând aräta Universului cä prin neparticiparea sa în marea operä a Creatiei, aceasta are sincope, inperfectiuni. Când si-a dat însä seama cä Fiul lui Dumnezeu va muri pentru salvarea omului, a înteles cä sentinta lui capitalä era deja semnatä. Ultima lui carte în jocul marii Conspiratii ar fi punerea în ridicol a venirii Domnului Isus. De aceea va încerca sä imite acest magnific eveniment fäcându-se el însusi lumina, târând in acest farol toată omenirea inclusiv pe fiii lui Dumnezeu. Dar înainte de asta, va face ca vremurile sä-și plângă de milä, omenirea toatä va fi cuprinsä de o disperare de moarte, o crizä färä precedent în istorie va face ca lumea sä dea buluc sä-si punä pe mânä ori pe frunte semnul care le va permite sä supravietuiascä într-o lume demoniacä.

descarga (1)

Într-o lume cuprinsä de o panicä globalizatä, în aparentä färä remediu, omenirea se va läsa târâtä în cea mai mare înseläciune a tuturor timpurilor: pacea si siguranta relativä din spatele semnului fiarei! Credeti cä intereseazä pe cei care gestioneazä acest artefact cä tu esti pästrätor al Sabatului, al duminecii ori al vinerii de vreme ce tu însuti vei cere aplicarea lui ca sä träiesti? În momentul în care tu, bun crestin si împlinitor al Cuvântului divin, silit de împrejuräri groaznice, te vei duce sä ceri sä fi „inoculat”, deja mintea ta începe sä fie manipulatä, condusä si controlatä. Ai dobândit posibilitatea sä-ti cumperi cele necesare subzistentei, copiii au ce le trebuie, bolnavii casei au medicamente, ai cäldurä, te poti lumina, träiesti! Dar pretul? Vei merge în continuare Sabat dupä Sabat, în comunitatea ta si vei spune cu enfazä cä esti „bogat, nu duci lipsä de nimic” dar nu stii cä te-ai transformat în Iuda, un trädätor… Unii asa zisi profeti, ori mesageri cum s-au autodenumit, au scris despre semnul fiarei ca fiind duminica. O zi. Prima zi a säptämânii. Eu citesc Apocalipsa si nu mä dumiresc! Scrie cä semnul fiarei va fi pus (asezat, implantat, inoculat etc) pe mâna dreaptä ori pe frunte. Firesc, te întrebi cum poate fi pusä duminica pe mânä ori pe frunte? Imposibil, nu? Sau mä întreb cum marii bärbati ai credintei, reformatori si martiri pästrätori ai duminecii care au trecut la odihna vremelnicä cu marca fiarei pe „mânä ori pe frunte”, la înviere vor fi gäsiti întinati în vreme ce o lichea clontoasä, dus la bisericä sâmbäta, va lua coroana mântuirii? Acum, întreb: cine esti tu, cel care te numesti mesager al Domnului, sä te faci judecätorul credintei cuiva? Cum poti spune, cä într-o „viziune” ai väzut în Cer pe cutare si cutare în vreme ce altii, la care te asteptai sä fie acolo, nu erau? Nu crezi cä esti prea mic (ä) pentru ca Domnul sä-ti fi fäcut cunoscute aceste adeväruri pe care nici Avraam, nici Moise, nici Daniel, nici Petru, nici Pavel si nici chiar Ioan, ucenicul iubit, nu le-au cunoscut!?

Satana ne-a divizat. Societatea noasträ este împartitä. Aceia care gäsesc de buni pe cei care sunt sodomiti îi condamna pe ceilalți care mai păstrează valorile morale, Vedem planul Kalergi în plină desfășurare, violentele islamice înflorind în chiar inima Europei iar cei care ar trebui sä vegheze la integritatea și siguranța noasträ ne vorbesc și ne amețesc cu povesti despre confluența civilizatiilor. Feminismul, fanteziile despre schimbările climatice, politicile neoliberale aduc învrăjbirea societății. O societate împărțită este o prada usoarä pentru potentatii Noii Ordini Mondiale. Ne manipuleazä si ne controleazä. Practic, nu mai avem nici identitate si nici intimitate. Suntem numere între miliarde iar viata noasträ, o carte deschisä pe care o poate citi oricine. Chestiuni precum „protectia datelor personale” sunt minciuni gogonate. Asa ceva nu existä. Ochiul care toate le vede, de acolo din vârful piramidei, ne vigileazä orice spunem, scriem ori citim. Chiar si gândurile ne sunt spionate. În aceastä lume digitalizatä, când satelitii citesc fiecare palmä de pämânt, era GPS-ului si a dronelor, nu-i asa cä e ridicol sä-ti imaginezi fugi, ascunderi si prigoane despre care atât ne-au ametit „scrierile profetice”?

drones

În anumite scrieri „profetice” suntem îndemnati sä ne facem bocceaua si sä ne cäutäm refugiul prin päduri atunci când va începe prigoana împotriva poporului lui Dumnezeu. Citesc si recitesc istoria crestinismului si descopär de fiecare datä cä au existat vremuri crude pentru copiii credintei: în Imperiul Roman, perioada albigenzilor, Inchizitia, politicile interbelice, în timpurile tortionarilor comunisti sau tärile închise din vremurile noastre precum China, Coreea de Nord, tärile arabe etc. Dar citesc Sfânta Scripturä si nu gäsesc nici o aluzie asupra constrângerilor fizice din timpurile sfârsitului. Toate acele tinichele tehnologice capabile sä-ti citeascä din spatiu ora de la ceasul de pe mâna fac imposibilä orice nädejde de evadare din închisoarea Noii Ordini Mondiale… Basmele nu fac räu la nimeni atâta vreme cât nu cad pe mâna habotnicilor sau a… manipulatorilor! Aici se transformä în otravä duhovniceascä!

Dar lichelele manipulatoare îsi au locul lor în bisericä fäcând parte din marea masä a cozilor de topor pe care stäpânii lumii le au peste tot. Cu ajutorul lor Vaticanul a terminat cu Reforma si prin intermediul lichelelor îi controleazä pe neoprotestanti fäcând ca lumea bisericilor sä fie împärtitä, divizatä si evident, manipulatä. Iezuitii, vârful de lance a tuturor relelor pämântului, maestri incontestabili ai mânäriilor cele mai blestemate, au racolati multi pastori, colaboratori necesari în procesul miscärii ecumenice. Aici trebuie arätat cä Augustin Bea, cardinalul care este socotit pärintele acestei miscäri sataniste, s-a arätat tolerant cu sodomitii si cu feministii. douä rele pe care le vedem înflorind astäzi în bisericä.
Subtilitatea finä a înselätoriilor ecleziastice au dus la introducerea treptatä a traditiilor pägâne în bisericä. Pe cine mai deranjeazä dacä Ted Wilson, imitat îndatä de lichelele de pe la Uniuni si Conferinte, transmit mesaje de Cräciun si Paste (evident catolice!), din decoruri fals crestine? Pe foarte putini! Am devenit parte din marea familie ecumenicä. Între traditiile bisericii se încadreazä si basmele „profetice”. Despre un popor puternic, antrenat în ale supravietuirii în conditii extreme potrivite vremurilor marii strâmtoräri. Am fost martorul ocular al unei enorme erori mistice. Am cunoscut pe cineva fäcând mari acumuläri de coji de pâine uscatä, în saci, ca rezervä pentru vremurile de prigoanä luând de bune anumite texte din „profetii” de doi bani! Vedeti unde poate duce manipularea? Oare nu Domnul îngrijeste de nevoile copiilor Säi?

untitled

Decorul pägân din biroul lui Ted Wilson, cu ocazia transmiterii mesajului Cräciunului catolic. Lumânäri si lumânärele, globuri si globulete, minciuni si minciunele. Aceasta este manipularea iezuitä a lichelelor care au vândut biserica ecumenismului mundial.

maxresdefault

Cu aceeasi ocazie, consoarta lui Ted, transmitând si ea mesajul säu având acelasi decor, ba încä aici se vede în mod deslusit, peste umärul säu stâng diorama pur catolicä, a nasterii Domnului, realizatä cu päpusi din ceramicä. Pe aceastä femeie, cine a ales-o ceva si ce reprezintä ea în bisericä? Oare ei nu-i porunceste Apostolul Pavel sä tacä? Aici se vede influenta feminista în bisericä care a început cu Ellen White si se va sfârsi cu lesbiene la anvon. Aceastä fiintä are un salariu de o sutä de mii de dolari anual dar nu se stie pentru ce! La asa sumä, mie mi se pare normalä fata de fericire pe care o are…

Tot lichelele au fäcut posibilä aparitia organizatiei cercetäsiei care nu este altceva decât o imitatie a celei de Boys Scouts, o inventie fäcutä la sugestia iezuitilor de cätre un militar catolic cu scopul de-a recruta vârfuri pentru scolile Ordinului. Toti aceia care sunt angrenati în aceastä uriasä si mincinoasä manipulare pseudocrestinä, se bucurä de salarii grase, plätite din zecimea înselätoare pe care gasca smecherilor ecleziastici o pretind poporului. Atârnarea de cravate si de tinichele în piept, se face imitând aceiasi Boys Scouts.
Tineretul este învätat aici despre orice alt lucru decât Scriptura. Pe primul loc sunt tehnicile de supravietuire pentru timpurile marii crize preluând aceeasi fantezie a fugii si supravietuirii la care face referintä Ellen White, dar si acelea de autoapärare si instructie militarä. Pretextul de-a disciplina tineretul este absurd. Altul este scopul: acela de-a fi supus si de-a asculta orbeste de ordinele superiorului. Si au succes pentru cä mintile tinere sunt mai usor de manipulat si îmbolnävit. Nu aduc nimic bun toate acele tabere de instructie în vietile tinerilor!
Priviti cu atentie în jurul vostru. Nu-i asa cä-i plin de lichele? Îi recunosti usor dupä zgomotul tinichelelor atârnate de coadä dar cum dormim adânc somnul credintei nu ne mai deranjeazä zgomotul si nici chiar mirosul de pucioasä…!

Palau Solitá i Plegamans,
Barcelona.
16/08/2019

 

TED WILSON SI LIMBAJUL SAU OCULT

Ted Wilson este în multe privinte un personaj controversat. El este ìnainte de toate omul jumätätilor de adevär, a „perlelor” cu valoare de märgicä de sticlä ordinarä, a cuvintelor duplicitare si a expresiilor cu rezonantä limitatä. Întrevistat, nu a vrut sä räspundä nimic asupra implicärii bisericii AZS, în marea familie ecumenicä mondialä, nu a vrut sä räspundä întrebärii asupra apropierii periculoase de biserica catolicä si a traditiilor sale pägâne si nici despre negoturile tulburi pe care departamentul financiar a Conferintei Generale, le are cu organismul similar de la Vatican.
Färä îndoialä Ted Wilson, ca si multi dintre cei din clanul conducätor de la Conferinta Generalä apartin unor organizatii tenebroase care numai crestine nu sunt. El, în special, apartine unei dinastii Illuminatis care , începând cu tatäl säu Neal C. Wilson, a aliniat biserica AZS la politica de exterminare globalä. (Nic Samojluk – „Crime en Paradise”).

Masoneria este o organizatie ocultä de sorginte satanistä care îsi are rädäcinile adânc înfipte în scrierile kabbalistice si învätäturile magice din Egiptul Antic. Aura sa de modernism si de rebeldie împotriva orânduirilor sociale ascunde de fapt un puternic sentiment anticrestin, desi motorul lor central este din 1776, ordinul iezuit. Dar sä nu uitäm ca filosoful si teologul iezuit Teilhard de Chardin, a fost pärintele miscärii luciferiene New Age, teologie care stä la baza Noii Ordini Mondiale. Si tot un iezuit, Augustin Bea a „inventat” Miscarea Ecumenicä Mondialä, aceea care vorbeste despre „fracasul de la cruce” si despre rescrierea altei „biblii”!
Deasupra masoneriei ordinare, se aflä ordinul Illumintilor din care fac parte elitele mondiale. Asa cum masoneria este organizatä pe grade de întelegere sau cunoastere a „adevärurilor” luciferiene, tot astfel piramida Illuminatilor, cu cele 13 trepte ale desävârsirii satanice adunä sub mantia neagrä a apostaziei iezuite, pe potentatii lumii.
Trebuie înteles cä puterea banilor ori influenta exercitatä în societate asigurä un nivel ori altul pe treptele piramidei ordinului secret. Doisprezece trepte sunt rezervate umanilor, treapta ultima, ochiul care toate le vede îl reprezintä pe Lucifer în persoanä! Sä nu credeti cumva cä interpreti faimosi ca Lady Gaga, Miley Cyrus, Katy Perry ori actori celebri ca Will Smith, Angelina Jolie, Brad Pitt sau sportivi de renume ca Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ar fi illuminati. Nuuuu! Acestia sunt marionetele ordinului care transmit marilor mase semnale si mesaje oculte, subliminale, prin care acestia manipuleazä societatea si individul. Toti acesti faimosi care ne vräjesc prin muzicä sau prin spectacole au ajuns în vârful celebritätii mondiale prin intermediul si vointa ordinului ca sä-i slujeascä intereselor oculte. Cale de întors din aceastä „aventurä” a faimei, banilor si puterii, nu mai existä pentru nimeni. Doar moartea… De cele mai multe ori „accidentalä”! A lor sau a familiarilor! (Vezi marturia lui Jim Carrey).
Toate socetätile secrete au dezvoltat un limbaj al semnelor, necunoscut celor dinafarä. Acele semne vorbesc despre faptul cä interlocutorul apartine unei organizatii ori alta, starea de spirit din acel moment, o cerere, un mesaj etc.
În fotografiile de mai sus îl vedem pe Ted Wilson fäcând cu mâinile semnul piramidei Iluminatilor.

Câtiva dintre conducätorii de state si guverne actuali fäcând semnul piramidei Iluminatilor. Sunt obligati de cätre ordin sä arate când sunt în public cärei organizatii apartin. Aceste persoane, inclusiv Ted Wilson sunt situate pe treapta a 9-a, a piramidei puterii mondiale.

Primul „test” al illuminatilor în vederea determinärii calitätii de „camarad” al interlocutorului este strângerea mâinii. Aceasta se poate face normal, amical si oarecum necesar în toate întâlnirile. Strângerea mâinii într-un anume fel determinä recunoasterea „fratelui”, fie mason, fie iluminat. Trebuie mentionat cä astfel de practicä îsi are originea în secretismul ordinului militar iezuit, fiind inventatä de cätre Ignacio de Loyola, seful lor suprem ca o formä de recunoastere a membrilor säi secreti. Salutul mason a lui Ted Wilson din fotografia de mai sus nu dä loc la nici un fel de îndoialä. Acest tip de salut se numeste Tubalcain. El apartinei elitei mondiale a illuminatilor, cätärat acolo cu ajutorul nostru, a oilor proaste, care doar behäim în vânt si-i umplem buzunarele cu o zecime nebiblicä!

Mai jos expun tipurile de strângeri de mânä masone si illuminati ca si semnificatia lor în „traducere” într-un limbaj comun si universal.

images

„Biblia” Illuminatilor pe care inclusiv Ted Wilson trebuie sä o citeascä si sä o învete. În acest manual sunt expuse toate „învätäturile” pe care Marele Arhitect al Universului, adicä Lucifer, le oferä discipolilor säi. Dar trebuie stiut cä numai persoanele aflate pe treapta a 12-a, a piramidei participä în mod direct la întrunirile cu Lucifer în persoanä. La aceste întâlniri se fac sacrificii umane. În general bäietei de pânä la opt ani. Acesti monstri sunt puternicele familii Rothschild, Rockefeller, Carnegie, Du Pont, Astor etc., si evident papa!
Restul sunt niste executanti fideli ai planului illuminatilor de-a rästurna conducerea socialä stabilitä la Creatiune de cätre Dumnezeu si instaurarea unei lumi sodomite, färä prezenta lui Isus Hristos, cel care si-a dat viata pentru omenire, sub dominatia terorii si a mortii vesnice. La aceasta pune umärul si „onorabilul” Ted Wilson si ai lui!

Palau Solitá i Plegamans (Barcelona)
26/07/2019

NUNTI, BOTEZURI, CUMETRII SAU DESPRE NERUSINAREA SMECHERILOR ECLEZIASTICI.

Am postat acest video ca pe o mosträ de nerușinare și ipocrizie care ne caracterizează pe toți și pe fiecare dintre noi. Däm din gurä și ne lăudam cu iubirea noasträ pentru Domnul și pentru aproapele nostru dar la proba unui examen real demonsträm ca suntem corigenți la eticä și mai goi de sentimente ca o bäiscä uscatä. Plătim zecimea din care îngräsäm protipendada bisericii, däm daruri pentru tot felul de lucräri „benefice” de care se bucurä putini, strângem donatii (la care ne obligä!) pentru spitale oncologico-masonice dar la amärâti le däm cu șutul dureros de tare. Unul dintre cei care trec indiferenti pe lângä acel nenorocit sunt pastorul, cu siguranțä prezbiterul, posibil și diaconul și de ce nu, invitatul de la Conferințä. Toată floarea cea vestitä de cărturari, farisei, slujbasi, adică toți puii de näpârcä! Priviți, vä rog și minunați-vä! Doar o singurä persoanä, o femeie vârstnică și-a adus aminte despre facerea de bine… Sä ne fie clar: semănând vânt, culegem furtuna!

Între epitetele pe care Domnul le acordä bisericii din care facem parte (Apocalipsa 3, 14:19) și moralitatea mai mult ca îndoielnică pe care ne-o aratä Apostolul Pavel cä o avem (2Timotei 3, 1:7), marginea pe care „umblä” credința adevăratä este destul de îngustä.
Domnul ne avertizează cä nu existä o „cale împărătească”, largä, frumos pavatä, cu stații și calești de aur pentru cei osteniți de prea multele îngrijorări, pe care noi mergem sä-l căutäm ci este o potecä strâmtă și sinuoasă, cu prăpästii de-o parte și alta, pe care încăpem doar ca persoanä, fără nici o fel de valizä cu fapte bune și la capătul căreia întâlnim cu adevărat, mântuirea Lui!
Dar cum ne place sä fim în pas cu lumea! Cum adoräm lumea și cum o purtäm în sufletul nostru îmbrăcați la frac și cu papion!

Priviți și luați aminte la acest broscoi plângäcios numit Cornel Därväsan și fata de enormä fericire și satisfacție pe care o pune atingându-l pe guvernatorul bancher gropar de Țarä. Nici dacă s-ar fi tras în chip cu Isus Hristos, n-ar fi fost mai fericit acest oportunist mistic! Acum întrebarea care se naste firesc: nu știe „cărturarul de buzunar” cine este Mugur Isärescu? Cä este mason de gradul 33, în Clubul de la Roma (în rândurile cărora mai sunt din păcate, multi adventiști!), lojä asociatä Clubului Bilderberg? Cä toate gradele masonice superioare (de la gradul 25, cavaler Kadosh, pânä la gradul 33, mare Maestru), sunt luciferieni, participanți la ritualuri satanice care includ chiar și sacrificii umane? Dar sä-i acordäm broscoiului girul ignorantei! Nu știe nimic despre masonul Isärescu… Dar știe cä e bancher, ba chiar guvernatorul BNR, fiindcă o pune el însuși în subsolul pozei publicată cu enfazä în Facebook! Acum bine, e ridicol sä credem, cä nu știe cä entitățile financiare sunt vârful de lance prin care Noua Ordine Mondiala, își face lucrarea diavolească conducându-ne spre inevitabilul „semn al fiarei”. Și mai greu de conceput cä acest „teolog” de răspunsuri măsluite, n-ar știi cä Dumnezeu „îi urăște pe cei ce lucrează fărădelegea” (Psalmul 5:5). Atunci ce cauți tu, care zici ca umbli în luminä, alături de fiul Satanei? Asa-i cä ti-e dragä lumea, trufas cu perdelutä si ipocrit televiziv?

O chestiune sensibilä si plinä (uneori!) de nefericire este cäsätoria în bisericä. Scriptura nu reglementeazä în mod explicit ritualul cäsätoriei dar binecuvânteazä uniunea fireascä între un bärbat si o femeie, asa cum a hotärât-o Dumnezeu, în actul Creatiei. Este o tainä pe care Creatorul o tine ascunsä pentru Sine, anume miracolul iubirii de pereche si cum douä persoane atât de diferite, se întâlnesc pe drumul vietii si în împrejuräri care tin uneori de extraordinar hotărând sä-si uneascä destinele prin cäsätorie. Nu stim cum dirijeazä Dumnezeu acest lucru dar stim cä atunci când oamenii, actionând în nume propriu si pentru un „bine” iluzoriu intervin în armonia divinä, se pot întâmpla lucruri nebänuit de rele si care sfârsesc nu de putine ori în tragedii.
Apostolul Pavel, atunci când a organizat biserica primarä, nu a vrut sa așeze în fruntea ei nici un fel de preot ci a dorit ca Mireasa Domnului sa fie condusă de laici, administratä de laici și structuratä pe laici. Adevăratul pästor spiritual al turmei ar fi trebuit sa fie prezbiterul ale cărui calități sunt enumerate în scrierile sale în multe locuri dându-se exemplu chiar pe sine. Numai cä „taina fărădelegii” a început sa lucreze încă din timpul vieții sale… Cu timpul, o gascä de smecheri rapaci au apărut prin comunitățile din Asia Mică și Europa: preotimea. Ei s-au „făcut” cu controlul asupra bisericii primare luând modelul organizativ de la templele pägâne. Cu timpul, acest rău a devenit obișnuințä, apoi tradiție și astfel a devenit räul necesar al bisericii fără de care în mentalitatea de turma a credinciosilor, organizatia nu putea funcționa. Ca sä se poată susține în viciul lenii, preotimea a inventat noua zecimea în bani. Ei știau bine cä Dumnezeu, nu a pretins zecimea în bani de la poporul Säu pentru unicul motiv cä aceasta ar fi condus la corupție. Contribuția obligatorie a zecimii în produse era legată de ritualul care țintea spre Marea Jertfä și care s-a încheiat la cruce, acolo unde a fost pironit și „zapisul cu poruncile lui” (Coloseni 2:14). Și astfel biserica lui Hristos, a devenit un holding, o negustorie și un sistem piramidal de extorsiune.
Pastorii s-au constituit intr-o castä mafiotä in care banul este energia care miscä totul: numirile în funcții, alegerile și voturile, vacantele în străinătate, doctoratele, prieteniile, locurile în comunitati… Pastorii controlează și decid totul în mod dictatorial. Dreptul lor de „viațä și moarte” asupra membrilor comunitatilor nu este chestionabil fără pericolul „anatemei” adică al excluderii. Și astfel oile tac terorizate în propria neștiințä…

5c8a798c2300005300e69cb8

Astäzi în bisericä, nimic nu se miscä färä „ungere”. Pastorul ia mitä si suceste dreptatea prin Comitetele comunitätilor. Cel de la Conferintä sau de la Uniune ia spagä sä aprobe numiri, proiecte, chestiuni. Cu cât mai sus e smecherul în ierarhia ecleziasticä cu atât e mai gros plicul pe care-l primeste! Astäzi vedem adevärate dinastii de pastori prin comunitäti, pe la Conferinte si Uniune dar în principal sus, la vârf! Istoria lui Eli si a fiilor säi se repetä în mod invariabil. 

Imixtiunea pastorilor în viața credinciosilor au creat întotdeauna probleme de conștiința, unele dintre ele tragice.
Din dorinta egoistä de-a pästra intact numărul membrilor în comunitäti și de-a asigura un flux constant de bani prin zecime ori de-a cultiva legäturi „organice” între familiile puternice dintre comunitäti, pastorii dirijează în mod vicios „sfaturi” de căsătorie tinerilor și tinerelor din adunări, recomandându-le sä se căsătorească în propria comunitate erijându-se în autentici pețitori și aranjori de asfel de uniuni. Este o încălcare grosolanä a dreptului de liberă uniune pe care Duhul lui Dumnezeu, o determinä în fiecare persoanä!
Astfel de căsătorii aranjate sfârșeasc adesea în lamentabile eșecuri. Conștiințele multor cupluri tinere se văd zdruncinate de separări nefericite. Rata divorțurilor din bisericä egalează pe aceea a divorțurilor din lume. Multi dintre ei päräsesc biserica dezamägiti. Tristä si tragicä statisticä! Chiar plângäciosul cärturar televiziv Cornel Därväsan a trecut printr-o astfel de experientä dar la el situatia a fost putin diferitä: bälosul râvnea la altä muiere! Asa cä din admirator extaziat al marelui maestru mason, luciferianul Mugur Isärescu, s-a fäcut si curvar, numit astfel chiar de Scripturä din care vrea sä ne facä sä credem cä rosteste cuvinte de îndreptare vorbind cu nerușinare chiar despre căsătorie! „Fätarnicule, scoate întâi bârna din ochiul täu, si atunci vei vedea deslusit sä scoti paiul din ochiul fratelui täu.”, asa-i gräieste Domnul de pe paginile Evangheliei lui Matei 7:5.

Procedurile îmbârligate ale botezului sunt de asemenea surse de nenumărate plângeri și abandonuri pe care pastorii le genereaza în comunitățile de pretutindeni.
Cunosc cazul autentic a douä persoane, frate și sorä care cu timp în urmä, au început pregătirea pentru botez în comunitatea adventistä din Sabadell (Barcelona). Pastor era pe atunci un venetic argentinian numit Jorje Roura. Fratii aceștia mergeau aproape în fiecare Sabat la serviciul divin și își completau pregătirea pentru botez. Dar la acele servicii divine în care la anvon se urcau femei sä predice, tinerii părăseau ora de cult căci nu vroiau sä se facă părtași nelegiuirii, fiindu-le clară ideea apostolului Pavel asupra tăcerii femeii în adunări. Acel pastor a fost informat despre „rebeliunea spiritualä” celor doi frați și la ora hotărâtă, a refuzat sä-i boteze! Cineva a scris președintelui Uniunii despre ticăloșia acestui pastor iar răspunsul Uniunii, a fost unul pe măsura timpului în care trăim: „fratele pastor e suveran, iar decizia lui nu poate fi comentatä fiind decizia lui Dumnezeu!”. Argentinianul s-a pensionat fericit acum doi ani. Träieste bine dintr-o pensie pe care n-o meritä! Tinerii s-au pierdut… Întrebarea pe care și-o pune orice om cu bun simt este următoarea: cine a gresit? Cei doi frați care n-au vrut sa facă compromisuri cu propria conștiința, pastorul care este fiul Satanei sau președintele Uniunii spaniole care era fratele lui Belzebut?

Mai cunosc un caz concret în comunitatea românească de pe strada Sicilia 200, din Barcelona. Pastorul se numește Marius Nitä și l-au transferat de la Madrid, cu vreun an si ceva in urmä.
O persoanä a început pregătirea pentru botez. Imaginați-vä timpul de preparare pentru un master. Cam atât a durat și așa-numita „pregătire”. Cele 27 de puncte de doctrina din Manual au fost parcurse în luni de zile. Greoaie și obositoare doctrinä! Oare asa era si pe vremea Domnului? Oare luatul crucii si al urmärii lui Isus Hristos, necesitä atâta pregätire academicä?
Când în sfarsit s-au terminat îndelungatele, stresantele și plictisitoarele puncte de doctrinä iar candidata a fost în sfarsit pregătită pentru primirea botezului, stupoare! I-au modificat data și asta datorită „cumetriilor” care existä în bisericä. Mai era un candidat care trebuia sä primeascä botezul în fata prietenilor, cunoscuților și a probabil a familiei…la trei sute de kilometri distantä, în comunitatea româneascä din Castellon.  Și cum cumetriile în bisericä funcționează mai bine ca ceasul elvețian iar încrengăturile de familie sunt mai stabile ca atomul, pastorul și prezbiterii s-au arătat favorabili amânării din motive… organizatorice, deplasându-se cu totii în aceastä comunitate!
Și astfel, din motive în…motive, botezul s-a amânat de cinci ori! Färä exagerare: de cinci ori! Vä spun, nerusinarea „cumetrilor” un are dimensiune! Dacă Filip l-ar fi preparat pe diplomatul etiopian în zeci de puncte de doctrina, dacă l-ar fi amânat din motive ilare (ba cä balta-i murdarä, ba cä-i prea adâncä ori cä are papurä pe margini…) vä întreb, unde l-ar fi trimis acesta pe ucenicul zäbavnic?
Ca sä tratezi chestiunile Domnului cu usurintä și sä iei în derâdere o problemä de viațä sau moarte așa cum este legământul botezului trebuie sa fi ori nebun, ori fără credintä. Altä explicație, nu-i!

La nivel general, cumetriile ne-au condus spre Miscarea Ecumenică. De prin anii ’70, mai marii bisericii AZS, au intrat într-o serie de negoturi tulburi cu Vaticanul și organizații care gravitează în jurul acestui izvor de miere și bunăstare. Banii pe care prostimea îi plătea din abundentă, ca parte din zecimea „vizionatä” de către Ellen White, au luat calea necurată care duce la pieire: parteneriatul fructuos în domeniul medical cu sistemul sanitar catolic (în special cu aceea care se numește „industria cancerului”), participare în companii farmaceutice aparținând Vaticanului, afaceri cu armament etc. O așa de bunä relație cu fratele mai mare catolic, nu putea avea decât consecințe dezastruoase asupra bisericii AZS. Volens nolens, șefii ne-au atras în capcana ecumenismului în care ne-au înșurubat bine și temeinic. La vârf, fiind cu toții legati în cumetrii de interese și organizați chiar in dinastii domnitoare, n-a comentat nimeni iar oile blege de jos, dirijate, păstorite, mulse și jecmănite de „lupii răpitori”, au tăcut, făcând nimic! Astfel, am ajuns în situația de-a fi mințiți pe fatä spunându-se ca suntem doar observatori, invitați, supleanți și alte cuvinte „soft”, la reuniunile Miscärii Ecumenice Mondiale! Minciunä! Suntem membri cu drepturi depline în aceasta organizație satanicä. La asta ne-au condus pastorii, o gascä de smecheri fără rusine!

hqdefault-2

Ganoune Diop, emisarul special a lui Ted Wilson, la reuniunea religioasä a grupului G20 (Japonia, iunie 2019). El este secretarul pe probleme de dialog interconfesional al Conferintei Generale AZS. „Cumätrul” Diop, face treburile murdare ale ecumenismului AZS, pentru ca Ted Wilson sä nu se expunä. Acest urmas al lui Nimrod, fiul lui Cus, împotrivitorul lui Dumnezeu vrea sä ne strângä din nou în câmpia Sinear, în ultima încercare a omenirii de-a înälta un nou Turn Babel, numit New Age.

DoChlimUUAA2yYQ

De pe pozitia lui de „observator” acelasi Diop îi vorbeste iezuitului cu barbä despre credinta Domnului Isus si poruncile lui Dumnezeu si îi „taduce” Apocalipsa, despre care seful säu papa Francisco, spunea cä ar trebui rescrisä, ca si toatä Biblia, de altfel!
Credeti oare cä acesta a fost mesajul lui Ganoune Diop, mesagerul Iudei? Ori altul! Unul de recunoastere a autoritätii liderului mondial !?

Este de stiut cä tagma preoteascä l-a vândut pe Domnul, din teamä ca ei sä nu-si piardä privilegiile si averile. Neamurile au pus mâinile lor murdare pe El si l-au tintuit pe lemn!
Aceeasi castä, lacomä si egoistä, astäzi nu face altceva decât sä trädeze si sä vândä fiarei
poporul lui Dumnezeu!
Oameni buni, existä o conspiratie universalä care cautä sä saboteze jertfa Domnului Isus si existä un complot în interiorul bisericii, o „tainä a färädelegii” care lucreaza împotriva adevärului lui Hristos. Capetele vizibile sunt „lupii räpitori” pe care noi îi hränim! Haideti sä slobozim „câinii” constiintei noastre împotriva acestori lucrätori vicleni si sä ne eliberäm de povara vinei cumune: trädarea Domnului!

Palau Solitá i Plegamans (Bcn),
Barcelona.
Julio, 2019