NEVOIA DE IDOLI

idol1

Dumnezeu a asezat în sufletul oricärei fiinte umane un spatiu în care sä se regäseascä iubirea Sa pentru noi si un loc în mintea noasträ în care a pus näzuinta pentru viata vesnicä, aläturi de Creatorul säu.
Indiferent de epoca istoricä în care omul a träit, de educatia sa, de cultura sa, de locul unde si-a desfäsurat viata, el a avut înscris în genomul säu Legea lui Dumnezeu si chiar dacä nu a numit-o astfel, a fäcut din pornirea inimii faptele ei bune.
Alterarea moralä a omului, a condus la alienarea lui fatä de Tatäl Ceresc. Nu Dumnezeu, l-a päräsit pe om, ci omul s-a ascuns de Dumnezeu! (Geneza 3,8)
De când Creatorul se plimba în räcoarea diminetii prin grädina Eden, povestind lucruri nemaipomenite cu primul uman, au trecut vremuri multe în care o lume, s-a dus înecatä de un Diluviu, iar aceasta, a noasträ, este pe punctul de-a dispare mistuitä de foc! Toate aceste rele din cauza omului si a idolilor säi…
Eva, s-a lasat fascinatä de catre arätosul, siretul si limbutul sarpe, l-a idolatrizat si l-a ascultat cälcând porunca Domnului… Adam, inventatorul feminismului luciferian, si-a ascultat perechea cäzând vräjit în neascultare si moarte. N-ar fi fost mare lucru, dacä fapta lui nefastä ar fi avut influentä doar asupra lui si a femeii sale, dar el ne-a condamnat pe toti la moarte, inclusiv pe Fiul Omului!
Istoria biblica e plină de acte de trădare din partea omului în relația sa cu Dumnezeu. De la vițelul turnat, la câteva zile după plecarea lui Moise, pe munte, pânä la uciderea lui Isus si vremurile prezente, când lumea nici măcar nu mai știe cine este Dumnezeu, oamenii l-au vândut pe adevăratul Creator, pentru lucruri ordinare ori iluzii precare. De ce asta? Pentru cä omul în momentul în care s-a atins de Satana, a ajuns robul näravului universal: răzvrătirea! Aceasta este moștenirea lăsată de primii noștri părinți…
Nefericirea noasträ este constantä fiindcă îndepărtându-ne de Creatorul nostru, împotrivitorul cautä sä pună stăpânire pe locul desțelenit din sufletul nostru și astfel ajungem sä iubim, nu pe Dumnezeu, ci niște închipuiri, erezii și falsitati iar prin asta îl iubim pe Satana însusi.
Pe Domnul, înșelăciunile noastre nu-l iau pe nepregatite în nici un moment și pentru asta, El ne-a dat porunca:

“Sa nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfätisare a lucrurilor care sunt sus, ìn ceruri, sau jos, pe pämânt, sau în ape sub pämânt.”

 

Când închinarea la idoli devine obicei ori tradiție, ecleziasticä atunci stäm in fata unei razvratiri organizate împotriva poruncii Domnului, având tacticä și strategie, menită sa convertească mințile a milioane și milioane de enoriași, de fideli, spre orizonturi sträine. Primul in istoria de după Potop, care a organizat in mod deliberat, cu strategie, împotrivirea la adresa lui Dumnezeu, a fost Nimrod, fiul lui Cus, cel care s-a dat pe sine și ideea sa drept idol, ajungând sa inducă mesajul sau la întreaga rasa omeneasca din acele timpuri. Dumnezeu, nu îngăduie mult timp răzvrătirea. O distruge. Singura excepție a fost Adam și Eva, dar cu ce consecințe dureroase pentru El!
Civilizația dinaintea potopului, a dispărut probabil datorită faptului cä răutatea oamenilor a ajuns atât de sus încât a gadilit norii și a scurmat în adâncurile pamantului, dezlănțuind furia zagazurilor acestora care i-a luat și inecat. Din tot neamul acela de oameni care a trăit atunci, aplicând cresterea exponentialä ar rezulta câteva zeci de milioane de oameni, doar unul, unul singur a fost gäsit cu temere de Dumnezeu: Noe! Restul, au fost niște împotrivitori, răzvrătiți și trădători ai Dumnezeului cel Înalt. S-au iubit pe sine, mai mult decât pe Făcătorul lor!

Nevoia de idoli in viața omului este, așa cum am arătat mai înainte o necesitate fiziologică: eliminându-L pe Dumnezeu, din viața sa, spațiul rezervat Lui, în străfundul sufletului, trebuie umplut cu ceva care sä-i compenseze aceasta imensa pierdere. Pentru asta avem în panoplia eresurilor miliarde de idoli: la alegere pentru fiecare!
Fie ca sunt dumnezei închipuiți, fie “sfinți”, prooroci, mesageri, obiecte, oase, statui, picturi, locuri, arbori, pietre, peșteri, stânci, apariții, persoane, cărți, idei, proiecte, obiceiuri etc., idolii sunt prezenți in viața oamenilor producând eroziunea spiritualä necesarä ca omul sä cadä în desuet și nenorocire.

Inventiile acestea satanice ating paroxismul când oamenii devin atât de stăpâniți de fixismul lor încât sunt capabili sa-și facă rău lor însuși ori celor din jurul lor pentru “apărarea” idolului de influente pe care ei le considera nefaste și denigratoare. Aceasta stare de alienare psihică poarta numele de fanatism religios sau misticism. In spatele unei astfel de psihoze, locuiește Satana. Un fanatic, nu aparä nimic ci doar stricä, distruge și degenerează adevăruri. Ei sunt prädätorii care nimicesc sufletele! Uneori pot fi chiar lupi vegetarieni îmbräcati cu frunze de soia…

Cä sunt dumnezei de duminicä, de sâmbăta, de vinerea ori din ani în paști, de fotbalisti imbecili sau muzicanti scârnavi, idolii sunt stăpânii minții noastre. Coabitarea lui Dumnezeu, cu astfel de imagini este imposibilä iar cel care încearcä o astfel de uniune aduce un afront naturii divine sävârsind un sacrilegiu. Omul rămâne un abandonat înecat în propria mizerie spirituala și chiar dacă dacä într-un moment al vietii va cheama numele Domnului, acesta îl va lepăda ca pe un necunoscut.
„Dar El, drept räspuns, le-a zis: Adevärat vä spun cä nu vä cunosc!” (Matei 25,12)
Dintre toate relele și viciile, închinarea și slujirea la idoli este păcatul care degradeazä sufletul cel mai tare. Te face sä crezi si sä nädäjduiesti în ceva care nu existä. Dezamägirea aceasta va fi uriasä!
Iar dintre toate formele de idolatrie pe care ni le-a inventat Satana, una este cea mai înselätoare: aceea care vine în spatele credintei, se instaleazä în mintea credinciosului ghidându-i crezul dar întunecând prezenta adeväratului Dumnezeu! Acest credincios va avea întotdeauna alte prioritäti în inima sa si în mod paradoxal slujeste altui stäpân decât Dumnezeului adevärat. Aceastä axiomä poartä denumirea de înseläciune finalä, fiind aceea întruchipatä de Satan transformat într-un înger de luminä…
Pare incredibil dar este adevärat! Subtilitatea sarpelui este atât de perfectionatä încât poate însela chiar si pe cei alesi…
Vedem astäzi mii de credinciosi „vräjiti” de câte un pastor carismatic, alte zeci de mii cuceriti de vreun evanghelist a cärui retoricä iese din tiparele limbii de lemn cu care ne-au biciuit întelepciunea din generatie în generatie, cei pusi acolo sä ne îndobitoceascä, sä ne adoarmä si sä ne umble în voie prin buzunare, ba chiar milioane de enoriasi fascinati de mesageri, profeti sau reformatori de toate celea si care au uitat sä deschidä Scriptura cu anii dar cunosc citate întregi din „lumina cea micä” a unor scrieri cel mult devotionale.
Fanaticii reformei sanitare sunt obsesionati cu bolile animalelor din aceste timpuri finale, consumul de alimente vegetale transgenice sau procesate devenind fetisul lor zilnic, färä sä accepte faptul cä acestea sunt la fel de toxice pentru organism ca si produsele din carne industrializate! Optiunea hranei vegetale negätite, în stare crudä, cu adevärat beneficä pentru sänätate, nu este o alternativä pentru acestia, obsesia lor fiind doar scrierea „inspiratä” gen Divina Vindecare si alte compilatii asemänätoare ca de exemplu Dietä si Hranä. Prin fanatizare, astfel de lucräri au devenit „reforme sanitare” si asezate prin un se stie ce fel de „viziune” ca „brat al îngerului Al Treilea”, idiferenti la succesiunea temporalä a soliilor Apocalipsei. Acest fel de idolatrie se reflectä excelent de bine în asa-zisele Centre de Sänätate AZS, care sunt de fapt surse de negoturi pentru smecherii de pe treptele superioare ale piramidei si nicidecum un mod de tratament alternativ. Ca este așa, priviți prețurile de internare comparativ cu salariul mediu din Romania!
Sä vedeti, pânä unde le ajunge ipocrizia! În fatä, te îndrumä sä te tratezi cu fierturä de orez în Centrele de Sänätate si sä împlinesti „reforma sanitarä” dar pe la spate, te trag de mânecä sä cauti chimioterapicele, radioterapiile si alte veninuri în Spitalul Oncologic, prin care pretind sä „continue misiunea vindecätoare a lui Isus”… Acesti nenorociti fätarnici, n-au alt dumnezeu decât banul si trufia lor nemäsuratä!

Zecimea în bani a fost o inventie prin care s-a consfintit existenta unei tagme de smecheri ecleziastici numitä a pästorilor. Ellen White, a „vizionat” zecimea prin ochii unui vândut iezuit, Dudley Canright si astfel a transformat miscarea adventä într-un holding cu o structurä piramidalä, putred si corupt. Astăzi, am ajuns unul dintre membri de frunte al Consiliului Ecumenic Mondial și sub umbrela aceasta purtată de Vatican, biserica adventista și-a făcut din papa o icoana la care i se închina cu plăcere primind în schimb bune afaceri în domeniul sanitar și militar…
Ellen White este de mult timp idolul bisericii adventiste. Mulți dintre credinciosii cultului nici nu mai deschid coperțile Scripturii ci unica sursa devotionala sunt scrierile acestei “lumini mici”. Dacă ai lua in maini un Curier Adventist, de acum treizeci de ani, vei rămâne perplex de uriașă cantitate de citate, “eseuri”, lucräri, tratate care fac referința la scrierile acesteia și din care din nenorocire, strălucește … prin absentä, Sfânta Scriptura!
Generații și generații de credinciosi s-au educat sub scrierile acestea și li s-a inoculat ideea infailibilității acestei autoare încât astăzi este cu neputintä ca aceștia sa vadă mai departe de lungimea undei “luminii mici”. Vehementa lor, chiar violenta limbajului in “apărarea” scrierilor “profetice”, nu cunoaște limite și asta se vede cel mai bine în locurile virtuale de socializare ca Facebook, de exemplu, in care am întâlnit extreme blasfemice gen : “Slävitä sä fie Ellen White!” ori blesteme și sentințe infernale pentru orice muritor de rând care poate avea o opinie diferită!

Între evanghelistul panicard Andrei Oräsanu și pastorul paranoic Iacob Coman, Adevärul lui Dumnezeu suferä transformările necesare pentru ca acești protagoniști aflați la extreme, sä ajungă sa fie venerați și sa aibă fiecare partea sa de admiratori. Credinciosul admirator sau fanul mistic se desconecteaza de la izvorul Scripturii și se transpune în adularea persoanei, indiferent la mesajul transmis. Aceastä manipulare transcedentalä dä naștere la paradoxuri aberante: ca sä nu-și piardă sursa de câștig vulgar (zecimea) a acestor prosternați, șefii conferințelor și uniunii, acceptä orice bazaconie venită din gura răzvrătiților numiți și originali, inclusiv aceea de-a le spune de la obraz ca sunt niște mincinoși patentați!

 Gura nebunului adevăr graieste! Credeti oare ca afirmația aceasta incendiarä, a deranjat pe cineva? Nu!
Stiti, de ce? Pentru cä cei de la Conferintä si de la Uniune sunt ticälosii, nenorocitii si orbii cultului! N-o spun eu, ci Sfânta Scripturä… Si chiar dacä s-ar gäsi vreunul dintre ei sä fie onest, tot nu-l poate trage de mânecä pe limbutul acesta närävas pentru cä amenintä cä pleacä si-si face singur bisericä! Îl vor urma vreo câteva sute de idolatrii iar biserica nu-si poate permite sä piarda atâta amar de zecime!

Cum am scris initial idolatria este päcatul care afecteazä psihicul. Este viciul ecleziastic transformator prin excelentä. Credinciosul, nu mai este copil a lui Dumnezeu, ci un orfan de Tatä rätäcind prin bisericä bätut de vântul îndoielii si înecat de furtunile trädärilor. Sä fim dar, împlinitori ai Cuvântului si nu amägiti ai cuvintelor! Asa sä ne ajute Dumnezeu!

 

Palau Solita i Plegamans (Bcn)
EScatrón (Zar)
Barcelona.
Nov.2019

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: