NUNTI, BOTEZURI, CUMETRII SAU DESPRE NERUSINAREA SMECHERILOR ECLEZIASTICI.

Am postat acest video ca pe o mosträ de nerușinare și ipocrizie care ne caracterizează pe toți și pe fiecare dintre noi. Däm din gurä și ne lăudam cu iubirea noasträ pentru Domnul și pentru aproapele nostru dar la proba unui examen real demonsträm ca suntem corigenți la eticä și mai goi de sentimente ca o bäiscä uscatä. Plătim zecimea din care îngräsäm protipendada bisericii, däm daruri pentru tot felul de lucräri „benefice” de care se bucurä putini, strângem donatii (la care ne obligä!) pentru spitale oncologico-masonice dar la amärâti le däm cu șutul dureros de tare. Unul dintre cei care trec indiferenti pe lângä acel nenorocit sunt pastorul, cu siguranțä prezbiterul, posibil și diaconul și de ce nu, invitatul de la Conferințä. Toată floarea cea vestitä de cărturari, farisei, slujbasi, adică toți puii de näpârcä! Priviți, vä rog și minunați-vä! Doar o singurä persoanä, o femeie vârstnică și-a adus aminte despre facerea de bine… Sä ne fie clar: semănând vânt, culegem furtuna!

Între epitetele pe care Domnul le acordä bisericii din care facem parte (Apocalipsa 3, 14:19) și moralitatea mai mult ca îndoielnică pe care ne-o aratä Apostolul Pavel cä o avem (2Timotei 3, 1:7), marginea pe care „umblä” credința adevăratä este destul de îngustä.
Domnul ne avertizează cä nu existä o „cale împărătească”, largä, frumos pavatä, cu stații și calești de aur pentru cei osteniți de prea multele îngrijorări, pe care noi mergem sä-l căutäm ci este o potecä strâmtă și sinuoasă, cu prăpästii de-o parte și alta, pe care încăpem doar ca persoanä, fără nici o fel de valizä cu fapte bune și la capătul căreia întâlnim cu adevărat, mântuirea Lui!
Dar cum ne place sä fim în pas cu lumea! Cum adoräm lumea și cum o purtäm în sufletul nostru îmbrăcați la frac și cu papion!

Priviți și luați aminte la acest broscoi plângäcios numit Cornel Därväsan și fata de enormä fericire și satisfacție pe care o pune atingându-l pe guvernatorul bancher gropar de Țarä. Nici dacă s-ar fi tras în chip cu Isus Hristos, n-ar fi fost mai fericit acest oportunist mistic! Acum întrebarea care se naste firesc: nu știe „cărturarul de buzunar” cine este Mugur Isärescu? Cä este mason de gradul 33, în Clubul de la Roma (în rândurile cărora mai sunt din păcate, multi adventiști!), lojä asociatä Clubului Bilderberg? Cä toate gradele masonice superioare (de la gradul 25, cavaler Kadosh, pânä la gradul 33, mare Maestru), sunt luciferieni, participanți la ritualuri satanice care includ chiar și sacrificii umane? Dar sä-i acordäm broscoiului girul ignorantei! Nu știe nimic despre masonul Isärescu… Dar știe cä e bancher, ba chiar guvernatorul BNR, fiindcă o pune el însuși în subsolul pozei publicată cu enfazä în Facebook! Acum bine, e ridicol sä credem, cä nu știe cä entitățile financiare sunt vârful de lance prin care Noua Ordine Mondiala, își face lucrarea diavolească conducându-ne spre inevitabilul „semn al fiarei”. Și mai greu de conceput cä acest „teolog” de răspunsuri măsluite, n-ar știi cä Dumnezeu „îi urăște pe cei ce lucrează fărădelegea” (Psalmul 5:5). Atunci ce cauți tu, care zici ca umbli în luminä, alături de fiul Satanei? Asa-i cä ti-e dragä lumea, trufas cu perdelutä si ipocrit televiziv?

O chestiune sensibilä si plinä (uneori!) de nefericire este cäsätoria în bisericä. Scriptura nu reglementeazä în mod explicit ritualul cäsätoriei dar binecuvânteazä uniunea fireascä între un bärbat si o femeie, asa cum a hotärât-o Dumnezeu, în actul Creatiei. Este o tainä pe care Creatorul o tine ascunsä pentru Sine, anume miracolul iubirii de pereche si cum douä persoane atât de diferite, se întâlnesc pe drumul vietii si în împrejuräri care tin uneori de extraordinar hotărând sä-si uneascä destinele prin cäsätorie. Nu stim cum dirijeazä Dumnezeu acest lucru dar stim cä atunci când oamenii, actionând în nume propriu si pentru un „bine” iluzoriu intervin în armonia divinä, se pot întâmpla lucruri nebänuit de rele si care sfârsesc nu de putine ori în tragedii.
Apostolul Pavel, atunci când a organizat biserica primarä, nu a vrut sa așeze în fruntea ei nici un fel de preot ci a dorit ca Mireasa Domnului sa fie condusă de laici, administratä de laici și structuratä pe laici. Adevăratul pästor spiritual al turmei ar fi trebuit sa fie prezbiterul ale cărui calități sunt enumerate în scrierile sale în multe locuri dându-se exemplu chiar pe sine. Numai cä „taina fărădelegii” a început sa lucreze încă din timpul vieții sale… Cu timpul, o gascä de smecheri rapaci au apărut prin comunitățile din Asia Mică și Europa: preotimea. Ei s-au „făcut” cu controlul asupra bisericii primare luând modelul organizativ de la templele pägâne. Cu timpul, acest rău a devenit obișnuințä, apoi tradiție și astfel a devenit räul necesar al bisericii fără de care în mentalitatea de turma a credinciosilor, organizatia nu putea funcționa. Ca sä se poată susține în viciul lenii, preotimea a inventat noua zecimea în bani. Ei știau bine cä Dumnezeu, nu a pretins zecimea în bani de la poporul Säu pentru unicul motiv cä aceasta ar fi condus la corupție. Contribuția obligatorie a zecimii în produse era legată de ritualul care țintea spre Marea Jertfä și care s-a încheiat la cruce, acolo unde a fost pironit și „zapisul cu poruncile lui” (Coloseni 2:14). Și astfel biserica lui Hristos, a devenit un holding, o negustorie și un sistem piramidal de extorsiune.
Pastorii s-au constituit intr-o castä mafiotä in care banul este energia care miscä totul: numirile în funcții, alegerile și voturile, vacantele în străinătate, doctoratele, prieteniile, locurile în comunitati… Pastorii controlează și decid totul în mod dictatorial. Dreptul lor de „viațä și moarte” asupra membrilor comunitatilor nu este chestionabil fără pericolul „anatemei” adică al excluderii. Și astfel oile tac terorizate în propria neștiințä…

5c8a798c2300005300e69cb8

Astäzi în bisericä, nimic nu se miscä färä „ungere”. Pastorul ia mitä si suceste dreptatea prin Comitetele comunitätilor. Cel de la Conferintä sau de la Uniune ia spagä sä aprobe numiri, proiecte, chestiuni. Cu cât mai sus e smecherul în ierarhia ecleziasticä cu atât e mai gros plicul pe care-l primeste! Astäzi vedem adevärate dinastii de pastori prin comunitäti, pe la Conferinte si Uniune dar în principal sus, la vârf! Istoria lui Eli si a fiilor säi se repetä în mod invariabil.

Imixtiunea pastorilor în viața credinciosilor au creat întotdeauna probleme de conștiința, unele dintre ele tragice.
Din dorinta egoistä de-a pästra intact numărul membrilor în comunitäti și de-a asigura un flux constant de bani prin zecime ori de-a cultiva legäturi „organice” între familiile puternice dintre comunitäti, pastorii dirijează în mod vicios „sfaturi” de căsătorie tinerilor și tinerelor din adunări, recomandându-le sä se căsătorească în propria comunitate erijându-se în autentici pețitori și aranjori de asfel de uniuni. Este o încălcare grosolanä a dreptului de liberă uniune pe care Duhul lui Dumnezeu, o determinä în fiecare persoanä!
Astfel de căsătorii aranjate sfârșeasc adesea în lamentabile eșecuri. Conștiințele multor cupluri tinere se văd zdruncinate de separări nefericite. Rata divorțurilor din bisericä egalează pe aceea a divorțurilor din lume. Multi dintre ei päräsesc biserica dezamägiti. Tristä si tragicä statisticä! Chiar plângäciosul cärturar televiziv Cornel Därväsan a trecut printr-o astfel de experientä dar la el situatia a fost putin diferitä: bälosul râvnea la altä muiere! Asa cä din admirator extaziat al marelui maestru mason, luciferianul Mugur Isärescu, s-a fäcut si curvar, numit astfel chiar de Scripturä din care vrea sä ne facä sä credem cä rosteste cuvinte de îndreptare vorbind cu nerușinare chiar despre căsătorie! „Fätarnicule, scoate întâi bârna din ochiul täu, si atunci vei vedea deslusit sä scoti paiul din ochiul fratelui täu.”, asa-i gräieste Domnul de pe paginile Evangheliei lui Matei 7:5.

Procedurile îmbârligate ale botezului sunt de asemenea surse de nenumărate plângeri și abandonuri pe care pastorii le genereaza în comunitățile de pretutindeni.
Cunosc cazul autentic a douä persoane, frate și sorä care cu timp în urmä, au început pregătirea pentru botez în comunitatea adventistä din Sabadell (Barcelona). Pastor era pe atunci un venetic argentinian numit Jorje Roura. Fratii aceștia mergeau aproape în fiecare Sabat la serviciul divin și își completau pregătirea pentru botez. Dar la acele servicii divine în care la anvon se urcau femei sä predice, tinerii părăseau ora de cult căci nu vroiau sä se facă părtași nelegiuirii, fiindu-le clară ideea apostolului Pavel asupra tăcerii femeii în adunări. Acel pastor a fost informat despre „rebeliunea spiritualä” celor doi frați și la ora hotărâtă, a refuzat sä-i boteze! Cineva a scris președintelui Uniunii despre ticăloșia acestui pastor iar răspunsul Uniunii, a fost unul pe măsura timpului în care trăim: „fratele pastor e suveran, iar decizia lui nu poate fi comentatä fiind decizia lui Dumnezeu!”. Argentinianul s-a pensionat fericit acum doi ani. Träieste bine dintr-o pensie pe care n-o meritä! Tinerii s-au pierdut… Întrebarea pe care și-o pune orice om cu bun simt este următoarea: cine a gresit? Cei doi frați care n-au vrut sa facă compromisuri cu propria conștiința, pastorul care este fiul Satanei sau președintele Uniunii spaniole care era fratele lui Belzebut?

Mai cunosc un caz concret în comunitatea românească de pe strada Sicilia 200, din Barcelona. Pastorul se numește Marius Nitä și l-au transferat de la Madrid, cu vreun an si ceva in urmä.
O persoanä a început pregătirea pentru botez. Imaginați-vä timpul de preparare pentru un master. Cam atât a durat și așa-numita „pregătire”. Cele 27 de puncte de doctrina din Manual au fost parcurse în luni de zile. Greoaie și obositoare doctrinä! Oare asa era si pe vremea Domnului? Oare luatul crucii si al urmärii lui Isus Hristos, necesitä atâta pregätire academicä?
Când în sfarsit s-au terminat îndelungatele, stresantele și plictisitoarele puncte de doctrinä iar candidata a fost în sfarsit pregătită pentru primirea botezului, stupoare! I-au modificat data și asta datorită „cumetriilor” care existä în bisericä. Mai era un candidat care trebuia sä primeascä botezul în fata prietenilor, cunoscuților și a probabil a familiei…la trei sute de kilometri distantä, în comunitatea româneascä din Castellon. Și cum cumetriile în bisericä funcționează mai bine ca ceasul elvețian iar încrengăturile de familie sunt mai stabile ca atomul, pastorul și prezbiterii s-au arătat favorabili amânării din motive… organizatorice, deplasându-se cu totii în aceastä comunitate!
Și astfel, din motive în…motive, botezul s-a amânat de cinci ori! Färä exagerare: de cinci ori! Vä spun, nerusinarea „cumetrilor” un are dimensiune! Dacă Filip l-ar fi preparat pe diplomatul etiopian în zeci de puncte de doctrina, dacă l-ar fi amânat din motive ilare (ba cä balta-i murdarä, ba cä-i prea adâncä ori cä are papurä pe margini…) vä întreb, unde l-ar fi trimis acesta pe ucenicul zäbavnic?
Ca sä tratezi chestiunile Domnului cu usurintä și sä iei în derâdere o problemä de viațä sau moarte așa cum este legământul botezului trebuie sa fi ori nebun, ori fără credintä. Altä explicație, nu-i!

La nivel general, cumetriile ne-au condus spre Miscarea Ecumenică. De prin anii ’70, mai marii bisericii AZS, au intrat într-o serie de negoturi tulburi cu Vaticanul și organizații care gravitează în jurul acestui izvor de miere și bunăstare. Banii pe care prostimea îi plătea din abundentă, ca parte din zecimea „vizionatä” de către Ellen White, au luat calea necurată care duce la pieire: parteneriatul fructuos în domeniul medical cu sistemul sanitar catolic (în special cu aceea care se numește „industria cancerului”), participare în companii farmaceutice aparținând Vaticanului, afaceri cu armament etc. O așa de bunä relație cu fratele mai mare catolic, nu putea avea decât consecințe dezastruoase asupra bisericii AZS. Volens nolens, șefii ne-au atras în capcana ecumenismului în care ne-au înșurubat bine și temeinic. La vârf, fiind cu toții legati în cumetrii de interese și organizați chiar in dinastii domnitoare, n-a comentat nimeni iar oile blege de jos, dirijate, păstorite, mulse și jecmănite de „lupii răpitori”, au tăcut, făcând nimic! Astfel, am ajuns în situația de-a fi mințiți pe fatä spunându-se ca suntem doar observatori, invitați, supleanți și alte cuvinte „soft”, la reuniunile Miscärii Ecumenice Mondiale! Minciunä! Suntem membri cu drepturi depline în aceasta organizație satanicä. La asta ne-au condus pastorii, o gascä de smecheri fără rusine!

hqdefault-2

Ganoune Diop, emisarul special a lui Ted Wilson, la reuniunea religioasä a grupului G20 (Japonia, iunie 2019). El este secretarul pe probleme de dialog interconfesional al Conferintei Generale AZS. „Cumätrul” Diop, face treburile murdare ale ecumenismului AZS, pentru ca Ted Wilson sä nu se expunä. Acest urmas al lui Nimrod, fiul lui Cus, împotrivitorul lui Dumnezeu vrea sä ne strângä din nou în câmpia Sinear, în ultima încercare a omenirii de-a înälta un nou Turn Babel, numit New Age.

DoChlimUUAA2yYQ

De pe pozitia lui de „observator” acelasi Diop îi vorbeste iezuitului cu barbä despre credinta Domnului Isus si poruncile lui Dumnezeu si îi „taduce” Apocalipsa, despre care seful säu papa Francisco, spunea cä ar trebui rescrisä, ca si toatä Biblia, de altfel!
Credeti oare cä acesta a fost mesajul lui Ganoune Diop, mesagerul Iudei? Ori altul! Unul de recunoastere a autoritätii liderului mondial !?

Este de stiut cä tagma preoteascä l-a vândut pe Domnul, din teamä ca ei sä nu-si piardä privilegiile si averile. Neamurile au pus mâinile lor murdare pe El si l-au tintuit pe lemn!
Aceeasi castä, lacomä si egoistä, astäzi nu face altceva decât sä trädeze si sä vândä fiarei
poporul lui Dumnezeu!
Oameni buni, existä o conspiratie universalä care cautä sä saboteze jertfa Domnului Isus si existä un complot în interiorul bisericii, o „tainä a färädelegii” care lucreaza împotriva adevärului lui Hristos. Capetele vizibile sunt „lupii räpitori” pe care noi îi hränim! Haideti sä slobozim „câinii” constiintei noastre împotriva acestori lucrätori vicleni si sä ne eliberäm de povara vinei cumune: trädarea Domnului!

Palau Solitá i Plegamans (Bcn),
Barcelona.
Julio, 2019

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

8 gânduri despre „NUNTI, BOTEZURI, CUMETRII SAU DESPRE NERUSINAREA SMECHERILOR ECLEZIASTICI.”

 1. Subscriu inca o data in totalitate, adevarurilor de necontestat prezentate in acest articol si pe acest blog. Sunt la randul meu un martor direct ce denunta din aceasta calitate toate abuzurile celor ce se constituie in casta conducatoare azs si acolitii lor.
  Domnul sa va pazeasca si sa va intareasca pe cale!

  Apreciază

  1. Multumesc mult frate Sorin …sunt niste adevaruri care nimeni nu le poate tagadui. Domnul sa te binecuvinteze pentru munca de informare pe care o faci, poate fratii nostri isi vor deschide ochii in ceasul al 12-lea…si sa priveasca in jur…

   Apreciază

  1. Concret, nimic fratele meu! Îndemnul Domnului din Apoc.3, de-a cumpara “aur curățit prin foc”, se referă la credinciosi ca indivizi, nu ca instituție bisericeasca! Aici e intelepciunea! Sa ne sporim credinta intr-o biserica moarta. Nu putem iesi din ea!

   Apreciază

 2. Ma bucur ca mai sint oameni care vad ce se intimpla si cu anumite riscuri spun adevarul .Chiar daca ei sint mai rari ca aurul de ofir totusi exista.Felicitari pt. articol

  Apreciază

  1. Va mulțumesc! Domnul sa va binecuvânteze pentru cuvintele bune, de încurajare! Domnul ne învața sa spun adevarul indiferent de consecințe. Atunci, dacă Domnul este Scutul și Apărarea mea, ce-mi pot face niște oameni?

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: