ATENTIE, SE INOCULEAZA VENIN MORTAL COPIILOR VOSTRI!

four-horses-of-the-apocalypse-christine-lawrence-bluethumb-art-6179

Multi au încercat sä dea o interpretare corectä (literarä si simbolicä) a Cärtii Apocalipsei ori sä descifreze fragmente din ea dar au esuat fiindcä s-au lovit fie de impermeabilitatea cripticä a scrierii, fie de imposibilitatea „traducerii” multitudinii simbolurilor sale. Aceasta fiind explicatia „stiintificä” la care subscriu partial. Cealaltä este lipsa de har a celor care s-au încumetat cu o astfel de lucrare si cu care sunt în total acord.
Cartea Apocalipsei este o carte încriptatä si integral profetică. S-au imaginat programe informatice pentru a încerca decodificarea textelor însä niciunul nu a reusit. Aceastä operä monumentalä poate fi înteleasä numai duhovniceste fiindcă se tratează de chestiuni înalte ale lui Dumnezeu. Pentru aceasta expertii nu au nici o explicatie.
Temporal, Apocalipsa începe la anul 100 dH, acopere o parte din timpurile profetice descrise in Cartea lui Daniel și marchează ultima secunda a omenirii, fiind astfel scrierea profeticä dedicatä timpurilor sfârsitului, de la dezrădăcinarea evreilor din Ierusalim si terminând cu strämutarea Copiilor lui Dumnezeu, în Noua Cetate.
Interesant detaliu asupra acestor doua Cärti profetice este cä autorii lor, au fost persoane mult iubite de cätre Domnul (Daniel era „om preaiubit si scump” iar Ioan era „ucenicul preaiubit”), nefiind putin lucrul acesta, tinând seama de importanta descrierilor ca si de complexitatea si solemnitatea mesajelor. Viziunile trebuiau sä gäseascä în autori nu numai o relatare seacä, telegraficä ci si concordanta cu sensibilitatea Domnului, ìn fata teribilelor evenimente la care omenirea însäsi s-a condamnat. Ambele Cärti sunt de fapt mesaje universale. Apocalipsa pomeneste si individualizeazä caracterizând trei personaje nefaste: balaurul, sarpele cel vechi adicä Satana, fiara pe care o identificäm cu papa si proorocul mincinos care vom vedea cine este.
În Apocalipsa capitolul 6, 1:8, Domnul ne-a transmis sub formä alegoricä descrierea unor evenimente socio – politice mondiale din care trei au trecut iar al patrulea este în desfäsurare astăzi și cu tragice consecinte pentru umanitate.
Vom observa cä evenimentele se întrepätrund desi fiecare cedeazä protagonismul celui ce urmeazä, diminuându-si aparent intensitatea. Aceste fenomene au coexistat iar astăzi își împart lumea in zone de influența deși protagonismul este deținut de către ultimul fenomen social global.
Mesajul pune accentul pe culoare, instrumentele cäläretului si esenta actiunii. Elementul central este calul, cel mai nobil dintre animalele create de cätre Dumnezeu si care simbolizeazä vitezä, rezistentä, largi distante, teritorii vaste etc. Așa deci, fenomenele pe care în mod alegoric le întruchipeazä caii si cäläretii, au avut sau vor avea o desfäsurare rapidä si mondial.

1. „M-am uitat si iatä cä s-a arätat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc; i s-a dat o cununä si a pornit biruitor sä biruiascä.” (Apocalipsa 6:2)
Anul 1517 este anul începerii Reformei Protestante. Martin Luther este considerat pärintele Reformei îndreptatä împotriva bisericii catolice. Reforma s-a extins cu repeziciune în toatä Europa apoi în Lumea Nouä. Nu a fost o miscare violentä cäci propoväduia adevarata Evanghelie a Domnului Isus. Culoarea albä a calului arätat lui Ioan în viziune arata spre un fenomen pasnic dar hotärât. A biruit pentru o vreme apostazia „crestinismului” pagân a Romei si a purtat aceastä coroanä a biruintei timp de 500 de ani. Cäläretul care strunea acest cal purta un arc dar nu i s-au dat sägeti. Intentia cäläretului, nu era o intentie agresivä, asa cum bine stim. Arcul este un instrument activ prin tensiunea acumulatä în coarda sa. Mortal devine când i se adaugä sägeata. Asa a fost si acest eveniment: unul care a creat tensiune socialä, pasiune misticä si exaltare religioasä. Raspunsul bisericii catolice a fost total diferit si deosebit de brutal: teroare, torturä si moarte. Inchizitia a fäcut mai mult de 50 de milioane de victime în perioada cât a functionat în Europa si America si a retrasat dezvoltarea societätii în general, cu 100 de ani. Vä imaginati cä boli incurabile aztäzi, ar fi avut tratamente dacä n-ar fi existat aceastä tumoare malignä în sutana neagră?

maxresdefault

Coruptia bisericii catolice si lipsa religiozitätii, abuzurile si avaritia prelatilor, negotul înfloritor al indulgentelor ca si diferentele sociale pe care le marcau slujbasii bisericesti, au determinat înflorirea unui sentiment de nemultumire si repulsie fatä de aceastä bisericä. Reforma, o forma de revoltä pacificä initiatä în Germania secolului XVI, a cuprins rapid toatä Europa iar apoi s-a extins în Lumea Noua, leagänul adeväratului Protestantism și Neoprotstantism.

2. „Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea sa ia pacea de pe pamant, pentru ca oamenii sa se înjunghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare.” (Apocalipsa 6:4)
Este în întelegerea unanimä cä miscarea comunistä, numitä si dictatura proletariatului poartä numele de „ciuma rosie”. Acest fenomen cu pondere mondialä a afectat viata a miliarde de oameni timp de generatii. A fost un „experiment” inventat de cätre manipulatorii din umbrä a destinelor lumii pentru subjugarea si controlul absolut al umanitätii alegând ca teoritician si mentor pe Karl Marx (1818 – 1883), un „evreu” ashkenazit, profesor de filosofie, economist si sociolog. În scrierea sa „Manifestul Partidului Comunist”, a expus teoria acestei miscäri, a proletariatului, care a înveninat aproape jumätate din populatia mondialä pentru aproape o suta de ani.

images

Rosul a fost culoarea de identificare a comunistilor din toatä lumea. Secera si ciocanul sunt elemente care vor sä simbolizeze activitätile manuale caracteristice clasei muncitoare. Pentagrama (steaua în cinci colturi) este iscälitura pe care iudeo – masonii au introdus-o în simbolistica proletarä si aratä spre dumnezeul veacului acestuia, divinitatea gnosticilor Marele Arhitect al Universului, Luceafärul de Dimineatä, adicä Satana. Galbenul este culoarea morții, nu a aurului cum încercau comunistii sa convingă.

Comunismul a adus confruntarea între douä lumi: dictatura bolsevicä si democratia liberalä. Au existat în toatä lumea conflicte ideologice teribile care au cauzat suferinte inimaginabile omenirii. Documentele istorice recente reveleazä cä în perioada dictaturii lui Stalin, în URSS s-au produs aproape 23 de milioane de asasinate „politice” si mai mult de un sfert din populatia de atunci a Uniunii a fost „mutatä” în gulagurile siberiene. Se crede cä în China, epurarea politicä numitä eufemistic „revolutia culturalä”, a costat viata a mai mult de 100 de milioane de persoane. Au existat räzboaie „calde” (Vietnam, Coreea etc.), revolutii proletare (Cambogia, în timpul dictatorului Pol Pot si a Cmerilor Rosii s-au executat mai mult de 3 milioane de persoane, Cuba, Kenya, Angola,Congo, Irak, Siria, täri din America de Sud etc.) si räzboiul „rece” european care a durat 45 de ani, semänând încordarea si neîncrederea între natiuni. Cu adevărat acest flagel care a bântuit lumea aproape o suta de ani, a făcut ca pacea sa dispară de pe pamant, omenirea traind intr-o permanenta amenintare și teama de un război total, a cauzat mai multă suferința și moarte decât toate conflictele care au existat de la începuturile omenirii și pana in ziua de astăzi. Cât de adevărat este Cuvântul lui Dumnezeu!
Sabia potrivit simbologiei biblice înseamnä cuvânt. Fiind mare vrea sä spunä cä propaganda comunistä a fost o masinä perfectä de a transforma constiinte, de a manipula vointa a milioane de oameni, de-a „späla creierul” a generatii si generatii de persoane. Aceastä propagandä veninoasä a läsat „atinsä” religia adeväratä si multi dintre slujbasii bisericilor au suferit vexatiuni, condamnäri si moartea. Manipularea si presiunea psihicä au fost atât de mari încât crestinii s-au dat la moarte unii pe altii si s-au vândut în schimbul unei promisiuni.

3. „Când a rupt Mielul pecetea a treia , am auzit pe a treia fäpturä vie zicând: -Vino si vezi!- M-am uitat si iatä cä s-a arätat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mânä o cumpänä.” (Apocalipsa 6:5)
Dacä privim în istoria contemporanä putem observa cä un fenomen global avea sä urmeze aparitiei comunismului iar culoarea neagrä este aceea care îl caracterizeazä, atât prin aparentä cât si prin esentä: fascismul si nazismul!

waffen_ss

Fascismul (nazismul) a apärut ca urmare a faptului cä revolutia bolsevicä din Rusia, nu a avut succesul scontat de cätre mai marii lumii. Extinderea „ciumei rosii” nu s-a fäcut cu rapiditatea la care se asteptau. Democrațiile tradiționale s-au opus propagandei comuniste și a transformării lumii intr-un imens lagăr. Pentru înrobirea omenirii aveau nevoie de un alt plan mai întunecat, mai negru: Războiul Mondial! Albert Pike, parintele masoneriei moderne scria revoluționarului Giuseppe Mazzini, pe la începutul secolului XIX, despre necesitatea a trei conflicte mondiale ca parte a planului Illuminatis, de guvernare absoluta. Primul Razboi (1914 – 1918) a avut un caracter european in care s-au văzut antrenate o serie de colonii din Africa și Orientul mijlociu pe când Al Doilea Război a avut extindere cu adevărat mondiala. Astăzi știm ca Illuminatii folosesc evenimente mondiale contradictorii, conform dialecticii hegeliene (teza – antiteza = sinteza) pentru a crea elemente noi care sa le folosească în planul lor de dominație totala. După război, au determinat formarea ONU (sediul actual al Guvernului Mondial) si Uniunea Europeanä (refacerea megalopolisului Turnului Babel, ca feud al Vaticanului).

„Si în mijlocul celor patru fäpturi vii, am auzit un glas care zicea: – O mäsurä de grâu pentru un leu! Trei mäsuri de orz pentru un leu! Dar sä nu vatämi untdelemnul si vinul!-” (Apocalipsa 6:6)
Cumpäna în simbologia biblicä reprezintä cercetarea si judecata lui Dumnezeu. Grâul sunt oamenii care cresc în umbra Cuvântului si sunt socotiti poporul lui Dumnezeu. Orzul, o cerealä inferioarä reprezintä pe oamenii care împlinesc o parte din adevärurile divine dar nu au ajuns la nobletea desävârsitä a cunoasterii si nu sunt socotiti poporul lui Dumnezeu.
Evreii au plätit scump räzvrätirea lor si cu mult mai scump asasinatul Fiului lui Dumnezeu. Nu a trecut generatia de oameni care a sävârsit acel teribil omor si pedeapsa divinä s-a si abätut asupra lor în asediul si cäderea Ierusalimului sub romanii condusi de Titus Vespasianus. Istoria consemneazä cä în cele sase luni de asediu au pierit 200 de mii de evrei. Masacrele care au urmat cäderii Templului, au fost inimaginabile. Dupä aceea a urmat dezrädäcinarea populatiei valide si räspândirea lor în tot imperiul. În locul lor romanii au adus alte natiuni. De-a lungul timpului, evreii au suferit acolo unde s-au aflat abuzuri si moarte asa cum ei însisi au cerut ca pret pentru moartea Domnului Isus. Dar pretul cel mai mare aveau sä-l pläteascä sub domnia terorii, a întunecatei domnii a räului absolut numit nazism si blestemul holocaustului. Patru milioane si jumätate de evrei au pierit în lagärele de exterminare ca parte a planului Iluminati de reducere a populatiei globale, numit de cätre nazisti „solutia finalä a chestiunii evreiesti” si de „purificarea” rasei ariene.
Mäsura ca unitate de a determina capacitatea nu este definitä în Scripturä însä ne face sä credem cä este vorba despre o efä (38,8 litri). O efä contine aproximativ 1,125 milioane de boabe. Au murit exterminati de cätre nazisti 1,125 milioane de evrei autentici si 3,375 milioane de evrei prozeliti (ashkenaziti si sefarditi, populatie khazarä de religie talmudo – kabbalistä). Un bob pentru fiecare suflet care a pierit în „fabricile mortii”!
Untdelemnul, potrivit simbologiei biblice aratä spre prezenta Adevärului, a Dragostei si a Duhului lui Dumnezeu atributele credintei adevärate iar vinul simbolizeazä comuniunea cu Mântuitorul iar împreunä sunt bazele Bisericii lui Isus Hristos pe pämânt. Aceste douä elemente fundamentale, nu au avut de suferit sub imperiul negrei terori naziste. În Europa ocupatä, nazistii nu arätau prea mult interes pentru religia crestinä protestantä iar în Statele Unite „rezervorul” adeväratului protestantism, acestia nu au ajuns.

4. „M-am uitat si iatä cä s-a arätat un cal gälbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea si împreunä cu el venea dupä el Locuinta mortilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pämântului ca sä ucidä cu sabia, cu foamete, cu molimä si cu fiarele pämântului.” (Apocalipsa 6:8).
Culoarea gălbuie s-ar putea atribui unei națiuni puternice care in aceste timpuri aduce multă suferinta la scarä planetară și probabil face sa se resimtă în economiile multor state ale lumii, ba chiar s-ar putea numi aceastä influențä, mortalä. Facem aluzie desigur la China și rasa galbena a populației sale. Ar reprezenta aproximativ un sfert din populația globului și cam aici s-ar opri similitudinile cu profetia biblica pentru ca nu putem asemui acest stat ori națiune cu moartea.
Dar o alta putere mortalä își face loc in aceste timpuri in viața a milioane de persoane și al carui simbol identificativ este de culoare galbena: Vaticanul. Acesta este călărețul ultim numit Moartea. În acceptiunea Scripturii moartea este asemuită cu somnul. Însă în aceastä profeție Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre moartea vesnica pentru cä acest călăret aduce după sine „Locuința morților” adicä Sheol.


Simboluri ale Vaticanului. Galbenul este culoarea lor preferatä si o afiseazä cu ostentatie în vesmintele preotesti, obiectele de cult, drapeluri, sigle si sigilii. Moartea este prezentä în chiar numele säu care este o compozitie ciudatä de cuvinte: Vati, era zeita mortii la vechii etrusci (populatie preromanä a peninsulei Italice) si care avea un templu unde se fäceau sacrificii de copii chiar pe locul actual al bisericii Sf. Petru, iar Can este un cuvânt de origine caldeeanä (babilonianä) si care semnificä „loc”, adicä Locul lui Vati, locul mortii.

Sä vedem acum în simbologia biblicä ce înseamnä fiecare dintre atributele acestui cäläret si le raportäm la Vatican. Astfel, moartea este asemuitä, ne învatä Scriptura, cu somnul. Deci aceastä putere, acest sistem religios pe care tot Apocalipsa îl denumeste Babilonul cel mare, este adormit din punct de vedere spiritual, mort. Färä îndoialä, începând de anul trecut, când au decis cä Reforma Protestantä s-a încheiat, Vaticanul detine controlul asupra întregii crestinätäti care se îmbatä cu vinul nelegiuirii apostaziei, deci a unui sfert din populatia pämântului asa cum afirmä profetia. Mai mult, ucide cu sabia, adicä prin cuvântul si doctrina räzvrätirii sale pe toti aceia care se supun puterii sale. Credinciosii catolici sunt înfometati dupä Cuvântul lui Dumnezeu iar molima apostaziei sale atinge si contagiazä pe toti cei care fac parte din miscarea ecumenicä. Pe aceia pe care încä nu-i poate controla îi va läsa pradä „fiarelor pämântului” care sunt, în primul rând SUA (fiara care s-a ridicat din pämânt si care va face o icoanä papalitätii) si Canada, satelitul säu. Icoana aceasta pe care SUA o pregäteste pentru acolitul säu este Noua Inchizitie care va face pe toti locuitorii pämântului sä se închine papei. Ghiciti de ce culoare va fii stindardul säu? Galben, cum altfel!

iluminatis-requisitos

Drapelul si sigiliul Noii Inchizitii va cuprinde elemente masonice si elemente pseudocrestine. Culoarea galbenä va fi predominantä. Tot ceea ce va misca pe orbita aceste mari puteri va trebui sä continä un fragment de culoare galbenä ca semn de recunoastere si supunere. Si tot ce se va atinge de acest sistem va fi contaminat cu Moartea!

Lordul colonel Robert Baden – Powell (1857 – 1941), mason si catolic fervent a primit însärcinarea din partea Ordinului Iezuit, de-a crea un model educativ strict pentru tineri dupä modelul cazon cu obiectivul de-aì înväta disciplina, organizarea, rigurozitatea vietii monajale si nu în ultimul rând ascultarea de ordinele superiorilor imitând organizarea, propriul Ordin. Acest colonel pensionat si cu veleitäti artistice apartinând aristocratiei britanice care s-a distins în campanii militare si mäceluri împotriva sclavilor africani revoltati din Zimbabwe, a studiat intens viata si „opera” lui Ignacio de Loyola, jurämântul de initiere iezuit ca si modelul simplitätii cotidiene monajale dând lumii în anul 1901, miscarea Scout (Cercetasi) ca parte a programului iezuit de educatie prin disciplinä si ascultare.
Trebuie mentionat faptul inedit, putin cunoscut în exterior, cä novicele iezuit petrece 15 ani de viatä plinä de privatiuni, de „meditatii si rugäciuni”, de ascultare si supunere oarbä la ordinele superiorului, de spälarea creierului pânä sä ajungä sä depunä jurämântul de initiere si sä poatä fi primit ca membru cu drepturi depline în Ordin.

Emblema Scout. Floarea stilizatä de crin este un simbol ocult masonic iar culoarea galbenä este aceea care-i identificä originile: Vaticanul sau Moartea. A fi pregätit, înseamnä cä orice tânär este instruit paramilitar în asa fel încât sä fie gata pentru luptä împotriva dusmanilor catolicismului (protestantilor eretici). Este de fapt un program de educatie premilitarä. Copiii sunt învätati sä asculte si sä îndeplineascä färä crâcnire ordinele unui superior si sä înteleagä principiile „vânätorii” de oameni.

Miscarea Ecumenicä este de fapt un program de supunere a tuturor crestinilor ordinelor bisericii catolice si a papei. Înäuntrul Miscärii Ecumenice nu existä drepturi ci doar obligatii pentru cä stäpânii cer întotdeauna. Ei nu dau niciodatä. De aceea, satelitii ecumenici trebuie sä copìeze modele catolice sub supravegherea exigentä a iezuitilor. Este acea molimä contagioasä mortalä, de care vorbeste profetia Apocalipsei. Asa sunt taberele religioase studentesti comune unde se practicä „meditatiile alpha” dupä modelul imaginat de cätre Loyola, prin care „meditatorii” deschid o poartä de comunicare cu o falsä divinitate, ajung în stare de transä si pot primi instructiuni de la fiintele esoterice care se invocä. Chiar si termenul de loyolian de „compozitie” se pästreazä în aceste „tehnici” de meditatie, acela care defineste decorul în care se aduc la împlinire numitele sedinte. Apoi sunt rugäciunile comune între culte, participarea în actele de cult a invitatilor catolici (iezuiti) si schimbul de „experiente” mistice, participarea cultelor protestante si neoprotestante la misele speciale de Pasti sau Nastere în biserici catolice, programe sanitare comune, studii comune, scoli comune, apärarea „diversitätii” sodomite etc.
Programul Scout iezuit a intrat în Biserica adventistä ca o consecintä a contagiului cu Miscarea Ecumenicä Mondialä. Aceastä boalä mortalä care afecteazä copiii Bisericii de câtva timp, produce acea modificare „geneticä” pe care o cautä agentii catolici: o constiintä trastornatä, îndepärtatä de la blândetea si persoana Domnului si cäutarea spre propriul eu, a performantei, a emulatiei în detrimentul fratiei, a depäsirii slabiciunilor prin propriile puteri si eliminarea ajutorului Divin, a cäutärii vanitätii si considerarea milei ca pe o debilitate etc.
Acest program iezuit existä în toate Diviziunile Bisericii, fiind inspirat si aprobat de cätre  Ted Wilson.

Ted

Ted Wilson, Comandantul sef trecând în revistä „trupele” dintr-o tarä africanä. Sistemul iezuit de Scout, si-a gäsit plinätatea în Bisericä sub mandatul säu. Cravata galbenä, distinctivul cercetasilor. este semnul care demonstreazä toxicitatea mortalä a originii sale. Întrebarea fireascä este: serveste Bisericii advente un astfel de program ori serveste bisericii catolice îndoctrinarea copiilor cu prostii de genul „la ordin!”, „gata de luptä!” si alte lozinci de supunere si ascultare neconditionatä!? Wilson stie räspunsul cu sigurantä!

Organizatiile acestea juvenile poartä nume distincte depinzând de tärile în care se gäsesc (Pthfinder SDA, AdventistScout, Pathfinder Corps, AISA, etc.), nume cu rezonante militare si cu organizare asisderea dar toate au acelasi program. În România, se numesc Exploratori si se dedicä pregätirii paramilitare a tinerilor adventisti. Inocularea de mesaje subliminale prin juräminte de supunere si ascultare sunt metode agresive de control mental prin care se obtine „amortirea” intelectualä a subiectului sub o falsä idee de religiozitate.


Soldati „adventisti” într-o tabärä de antrenament. Se poate observä uzul de mästi de protectie  paintball. Întelegem cä se dedicä „fratii si surorile” la uzul de arme si tehnicä militarä (de imitatie, dar nu conteazä!), la tactici de diversiune si la „ucideri” iar seara la focul de tabärä, citim din Psalmi si la pipäirea pe ascuns, nu-i asa?
(Fotografii obtinute de la Conferinta Moldova prin amabilitatea sotilor Mihai si Magdalena Popa)

Comandantii locali apartinând Conferintei Moldova. Se observä similitudini cu tinuta masonä. Judecând dupä chipurile radiind de bucurie cred cä acesti oameni apartin altei lumi. De aceea uneori, pe astfel de indivizi, îi numim lunatici! Ba, mai sunt unii care-i gäsesc de buni pe cei ce fac astfel de lucruri…

Nerusinarea acestora care-si „spun evrei dar nu sunt” vorba Apostolului Pavel, nu are nici o limitä. Nu numai cä îsi zugrävesc chipuri care nu sunt si se fac astfel cälcätori de Lege, dar mai si creazä un mesaj mincinos, ocult cu care îmbolnävesc mintile tinerilor si-i transformä în niste cälcätori de Poruncä. „Vai de cei prin care vine prilejul de päcätuire”, spune Scriptura dar cui sa-i mai pese de asa ceva când suntem atât de orbi, ticälosi, nenorociti si goi!?

 Jurämântul Exploratorilor si însemnele lor sunt de sorginte masonä, satanicä. Culoarea tinutei lor este jumätate catolicä, jumätate masonä. Activitätile premilitare pe care le realizeazä în taberele de varä sunt de origine iezuitä fiind el însusi un ordin militar prin excelentä. Tinerilor li se inoculeazä un spirit combativ, de emulatie personalä, de agresivitate ca si de supunere oarbä sub ordin, de ascultare färä discernämânt de un superior înainte de Dumnezeu. Sub masca unor îndemnuri bune si amabile, chiar etice putem spune, de bun si constiincios cetätean, se ascunde de fapt chipul hidos al mortii vesnice!

Pärinti, frati mai mari, bunici, mätusi si unchi! Subtilitatea Satanei nu are limite. Scopul lui este sä distrugä poporul lui Dumnezeu si o face folosind toate mijloacele lucrând cu persoanele care pot influenta în Bisericä. Copiii, tineretul în general, sunt cei mai vulnerabili la atacurile celui räu. Mintea lor este într-o permanentä transformare, receptivä la orice pare atractiv.  Spiritul omului e räu si dornic de experiente noi. Räul are aderentä si dulceatä, chemare si înseläciune. La urmä, ucide.
Oameni cu putere în Bisericä aduc foc sträin pe altar. Fugiti de ei! Ascundeti-vä si nu-i ascultati! Învätätura lor e toxicä si mortalä. Aduceti faptele si învätäturile lor în fata Scripturii si treceti-le prin filtrul „la Lege si la Märturie” si veti vedea cä nu rezistä! Protejati-vä copiii si nu vi-i dati la moarte…Umbra cäläretului calului gälbui este la poarta inimii tale. Nu-i deschide ca sä nu mori!

164

Caii si cäläretii Apocalipsei, îngäduiti de Dumnezeu pentru cercetarea si pedepsirea omenirii pentru nepocäinta ei! „Cine este nedrept sä fie nedrept si mai departe; cine este întinat sä se întineze si mai departe; cine este färä prihanä sä träiascä si mai departe färä prihanä. Si cine este sfânt sä se sfinteascä si mai departe!” (Apocalipsa 22:11). Acesta este sfârsitul timpului de har a Domnului Isus. Vegheazä sä nu te molipsesti de Moarte! Amin.

Barcelona, iunie 2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: