MASONERIA ECLEZIASTICA ȘI SCOPUL SAU ASCUNS.

bergoglio-el-destructor

Conflictul universal initiat imediat dupä Creatiune si ca o consecintä a acesteia, a continuat de-a lungul timpului. Lumea antediluvianä a dispärut înecatä pentru cä a ajuns nedemnä de ea însäsi. Lumea de asäzi va dispare înecatä în propria mizerie. Scopul Satanei este distrugerea integralä a speciei umane si a vietii în general. Sacrificiului suprem de pe Golgota în care Fiul lui Dumnezeu a murit ca sä împace lumea cu Creatorul, artizanul räului absolut cautä sä-i opunä un Pämânt pustiit si mort pentru ca afirmatia Divinä despre un „Dumnezeu al celor vii”, sä nu-si mai gäseascä realizarea iar prin aceasta Satana sä gäseascä fisura necesarä propriei salväri. Acestei strategii i se adaugä planul unei conspiratii universale începutä cu Nimrod, fiul lui Cus si continuatä astäzi de toti aceeia ìn care existä spiritul împotrivitor al acestuia. Satana nu poate face nimic, färä oameni. Ei sunt colaboratorii necesari si realizatorii indispensabili ai acestui plan nefast. Omenirea îsi joacä propria existentä pentru salvarea propriului cäläu. Interesantä si sinisträ perspectivä!
Este clar cä Satana nu cunoaste viitorul mai mult decât oricare cititor al Scripturii. Poate anticipa evenimente tragice pe care el însusi le are în perspectiva provocärii (prin îngäduintä Divinä) însä rämâne un umil condamnat la necunoastere, asa ca orice persoanä creatä. Spun condamnat pentru cä neputând crede în Isus Hristos, nu poate cunoaste nici adevärul, deci nu poate fi liber. Aceastä conditie mizerabilä el o doreste si o provoacä pentru întreaga omenire. Exceptie, o mânä de oameni care i s-au împotrivit si care sunt pe cale sä-i dejoace în finalul timpului planul nimicitor. Cine sunt aceștia? Aceia despre care Scriptura afirma „…ei, de care lumea nu era vrednicä – au rätäcit prin pustiuri, prin munti, prin pesteri si prin cräpäturile pämântului.” (Evrei 11,38), si a cäror credintä a fost si va fi încercatä, curätitä prin foc în cele mai neînchipuite necazuri.
În Noua Ordine Mondialä, planul satanic perfect pentru omenire, nu este loc pentru crestinismul autentic. Alterarea valorilor crestine în creuzetul miscärii ecumenice este premisa anihilarii vointei crestine, disparitia treptatä a acestuia si înlocuirea lui cu un surogat al „iubirii” numit New Age.
Papa Francisco, masono – iezuitul de serviciu la Vatican, a enuntat patru mari „reforme” anticrestine, luciferiene si cu efect imediat:
– a declarat cä „are serioase îndoieli asupra existentei lui Dumnezeu”, dând astfel curs deschiderii perceperii unei alte „divinitäti” numitä Marele Arhitect al Universului, dumnezeul masonilor de grad înalt, adicä Lucifer;
– a afirmat cä „misiunea pämânteascä a lui Isus Hristos, a esuat, a fracasat”, arätând asupra inutilitätii credintei în jertfa Sa mântuitoare si propunând un alt „salvator” al omenirii „îngerul de luminä”, Maitreya (Satana) cel care va aduce iubirea si pacea eterna;
– a declarat cä „Biblia este o carte periculoasä, învechitä, perimatä si închisä”. Începând din acest an, un comitet de „întelepti” apartinând tuturor religiilor cunoscute si acceptate vor compune si vor scrie o altä biblie. Cu alte cuvinte citirea Bibliei autentice va fi considerat un delict;
– a spus cä omenirea si natura are „dreptul la o zi de odihnä, regenerare si refacere, deconciliere familiarä si nu în ultimul rând de închinare iar aceastä zi este duminica”. Acesta este o lege duminicalä iar toti cei care nu vor întelege asta vor fi considerati „teroristi” religiosi.

 

Papa Francisco este un mason de gradul 33, în loja P2 (Propaganda Due) integratä organizatiei Gran Oriente Italiano. În 1981 aceastä lojä a a fost oficial desfiintatä ca urmare a scandalului relationat cu Banca Ambrosianä si asasinarea directorului säu, în Londra, dar în realitate a continuat sä functioneze în ascuns. Astäzi sediul lojei se aflä la Vatican. De asemenea Francisco face parte din Consiliul Superior deci este un important sef iezuit. Toate aceste erezii fulminante anticrestine si luciferiene fac parte din programul masonilor pentru Noua Ordine Mondialä.
Bergoglio s-a näscut într-o familie traditionalist catolicä. Multe dintre surorile lui sunt cälugärite în diverse ordine. Pastorul Hugo Gambetta, märturisea într-o conferintä la Buenos Aires, de anul trecut, cä fratele mai mare al papei, este membru al Bisericii adventiste. Acesta a asigurat cä fratele mai mic, Jorge actualul papä, nutreste o urä nemäsuratä împotriva acestui cult neoprotestant.
Aceste patru declaratii, în definitiv hule împotriva Dumnezeului Înalt, nu sunt circumstantiale si nici gratuite. Reprezintä esenta planului mason pentru zilele sfârsitului. Trebuie stiut ca toti iezuitii sunt masoni însä nici un mason nu-i iezuit. Desi pare un paradox, este important sä stim cä activitatea „politicä” a iezuitilor este mult mai secretä decât activitatea lojelor masone.

Filosofia masonilor este una gnosticä dupä propria lor marturisire. Litera „G” din centrul siglei ar reprezenta ideea gnosticä. În realitate, aceastä literä aratä spre „Gesu” adicä spre iezuiti, cei care conduc aceastä societate secretä. Gradele superioare sunt luciferieni si participä la ritualuri macabre inclusiv cu sacrificii umane. Alberto Rivera (1935 – 1997) fost sacerdote iezuit, teolog (doctorat în teologie catolicä la Universitatea Pontificalä Gregoriana -iezuitä- din Roma, în anul 1967), scriitor, activist religios împotriva bisericii catolice afirma într-una dintre conferintele sale din Statele Unite, cä masonii Vaticanului oficiazä ritualuri satanice si cä fac sacrificii umane în onoarea lui Baphomet (Satana) de regulä copii de parte bärbäteascä de pânä la opt ani si de rasä albä. Alberto a plätit cu viata cutezanta lui fiind asasinat prin oträvire în ziua de 20 iunie 1997, în casa sa din Broken Arrow (Oklahoma). Cauza oficialä a mortii a fost aceea de toxiinfectie alimentarä.

hqdefault

Alberto Magno Romero Rivera ex iezuit de rang înalt. A fäcut cunoscut opiniei publice faptul cä masonii Vaticanului sacrificä copii pe altarul lui Baphomet ìn subteranele tenebroase de sub basilica San Pedro. De asemenea, a arätat cä masono – iezuitii sunt vinovati de multe asasinate politice si nu numai (Abraham Lincoln, Martin Luther King, Malcom X, John F. Kennedy, Olof Palme, Roberto Calvi etc.) Ordinul nu i-a tolerat „trädarea” si l-a eliminat prin oträvire (metoda preferatä de iezuiti si care se regäseste în jurämântul de initiere).
Atât de mult au deranjat Vaticanul, dezväluirile lui Alberto Rivera încât Ordinul l-a sters din registrul sacerdotilor iezuiti, a fäcut sa-i disparä matricula de la Universitatea Gregorianä, au anulat credentialele parohiale din Terrassa (Barcelona) unde a functionat un timp ca preot, au sters orice urmä de sedere în Roma si au distrus orice fel de document semnat cu numele säu. Au spus ca Alberto Rivera nu a fost niciodatä iezuit si nici catolic. L-au declarat nebun.

Masonii afirmä cä ideea lor de viatä si modelul de societate este aceea modulatä în conceptul constructorului, al arhitectului, al zidarului, al täietorului în piaträ si în spiritul artistic al sculptorului, rezumând cä ei sunt pästrätorii emulatiei creatoare a costructorilor Templului lui Solomon. Personajul central al acestei mistificäri ar fi Hiram Abiff, o figurä enigmaticä, alegoricä, spectralä, definit ca marele maestru constructor al Templului.
Minciuna aceasta este o gäselnitä pentru a ascunde adeväratul lor spirit: cel al räzvrätitului Lucifer, dumnezeul lor, Marele Arhitect al Universului. Ajunge sä citim capitolele 5 si 6 din Cartea 1 Împarati, ca sä întelegem cä toatä povestea despre contructorii Templului lui Solomon, care n-au fost tirieni ori sidonieni, ci evrei. Scriptura vorbeste despre un  Hiram, rege al Tirului de la care Solomon a cumpärat prin troc cu alimente, lemn de cedru si de chiparos si altul care era turnätor în metale. Nici un sträin nu s-a apropiat de Templu. Acel Hiram, si-a fäcut lucrarea departe, în Câmpia Sucot. Evreii nu aveau nevoie de constructori, arhitecti ori meseriasi. Ei însisi erau din plin, din toate acestea. Sä nu uitäm cä ei au fost constructorii grandiosului Egipt!
Adevärata inspiratie care-i cäläuzeste pe masoni este spiritul lui Nimrod, împotrivitorul lui Dumnezeu, un constructor real din Câmpia Sinear, conspiratorul principal al primei rebeliuni împotriva divinitätii din timpurile noastre.

simbolo-de-la-masoneria-mason-symbol

Compasul si echerul, instrumente necesare în constructii sunt simboluri masone. Litera „G” din centru potrivit filosofiei acestora ar reprezenta gnosticismul credintei lor. Gnosticismul sau „învätätura nicolaitilor” despre care Scriptura spune cä este mult urâtä de cätre Domnul Isus, reprezintä o doctrinä ereticä, esotericä si luciferianä care promite dobândirea unei cunoasteri intuitive, misterioase si secrete asupra divinitätii (care este „lumina”) si care conduce la „salvarea” umanitätii. Aceasta este de fapt noua religie pe care o propune Guvernul Mondial lumii, prin New Age.
Aceastä literä mai aratä si spre „Gesu”, numele catedralei iezuite din Roma, sediul oficial al ordinului pentru a aräta cine sunt adeväratii stäpâni din spatele societätilor secrete.

Masoneria îsi alege „fratii” de care are nevoie dintre acei membri ai societätii care ar putea aduce o contributie oarecare la dezvoltarea sectei si întärirea planurilor sale de viitor. Cum au considerat crestinismul (protestantismul) ca o formä de manifestare spiritualä contrarä filosofiei lor, antagonicä si periculoasä au lucrat activ la distrugerea lui. Dar aceastä actiune a fost subtilä, calculatä si letalä. Dacä Inchizitia a fost o inventie violentä, asasinä si sälbaticä imaginatä de cätre iezuiti (metodele lor de torturä erau aduse de catre Loyola din lumea cazona, fiind cele folosite de cätre militari împotriva prizonierilor pentru „stoarcerea” de informatii), masoneria a fost ceea ce putem numi astäzi „columna a cincea”, forta ocultä, toxicä si mortalä care a ros din interior protestantismul lasându-l färä vlagä, färä apärare, pradä usoarä pentru ecumenismul pägân. Toate cultele neo-protestante au suferit de aceastä boalä malignä numitä masoneria ecleziasticä. Toate miscärile religioase anti- catolice au suferit modificäri ale „codului genetic” devenind în timp, forme de expresare a credintei färä continut, färä substantä, färä vlagä, moarte adicä „o formä de evlavie dar tägäduindu-i puterea” cum scria Apostolul Pavel. Ultimul stindard cäzut pe reduta crestinismului sub atacul ecumenismului a fost acela al Adventistilor de Ziua a Saptea. Cauza a fost masoneria ecleziasticä, iezuitismul infiltrat si perversitatea mai marilor poporului advent.

7180495

Simbolisticä masonä într-o publicatie adventistä timpurie. Existä multe elemente sataniste între aceste imagini constituite în tot atâtea mesaje subliminale. Faptul cä William Miller, unul dintre fundatorii Miscärii Advente a fost mason de gradul 33, a permis infiltrarea multor „frati” si „camarazi” în interior. Rezultatul activitätii lor toxice se observä în starea lamentabilä a Bisericii în ziua de astäzi si descrisä perfect în Apocalipsa 3. 14:17.
Biserica Adventistä face parte din Miscarea Ecumenicä Mondialä si este membru activ în Consiliul Mondial al Bisericilor. S-au trädat principiile doctrinei advente. „Marele Preot” de astäzi a vândut Mireasa Domnului pentru un pumn de arginti ecumenismului apostaziat.

Cum se recunoaste un mason ecleziastic? Mai jos dau câteva detalii cu mentiunea ca masonul se poate recunoaste dar nu se poate dovedi. Minciuna si înselätoria sunt principalele arme ale masonului iar dezinformarea scutul säu.
– obiectivul masonului din interiorul Bisericii este acela de a face ca Legea lui Dumnezeu sä nu mai fie respectatä. De aceea se preocupä de alterarea, modificarea si transformarea formei si a spiritului ei;
– bagatelizarea si perpetuarea päcatului punând accentul pe îngäduinta si iertarea divinä; în acest sens orice viciu este permis cu „mäsurä” sau orice päcat repetat cu bunä stiintä dar pentru care se manifestä cäintä este iertat fiindcä Dumnezeu este întelegätor cu släbiciunile noastre.
– defäimarea virtutilor credintei advente ca si a darurilor Duhului Sfânt;
– inspirä iesirea din Bisericä si înfiintarea altor biserici „reformatoare” (legi sanitare, alte sabate etc.) adicä fundametarea altor „credinte” dar färä credintä; apreciazä si favorizeazä fundamentalismul religios, fanatismul spunând cá sunt daruri ale Duhului Sfânt;
– dau explicatii bazate pe ratiune iar nu dohovnicesti despre ìntelegerea lui Dumnezeu pe care le includ ìn predici; astfel de predici sunt pline de continut si elocintä în schimb schioapätä în cäldurá, valoare spiritualä si zidire duhovniceascä;
– neagä actiunea Duhului Sfânt asupra modelärii spirituale; promoveazä darul falsei prorocii si pun accentul pe cärtile lui Ellen White, ca bazä pentru formarea unei opinii heterogene și nepersonale;
– neagä existenta unui Dumnezeu unipersonal; în predici pune accentul pe prezenta divinului în om asezând creatia Lui în centrul teologiei iar nu pe Isus Hristos care devine o anexä a acesteia;
– dispretuiesc prin toate mijloacele (scrieri, vorbiri si ilustratii etc) Supremul Sacrificiu; uneori acesti masoni vorbesc despre exigente ireale în planul de salvare si mântuire;
– imagineazä un alt Hristos si un alt „salvator”; acesta ar fi mai aproape de sufletul omului întelegându-i dorintele si släbiciunile, un hristos care permite totul, aprobä totul si iartä absolut totul.

Unii pastori sunt masoni, pe la Uniune sunt de asemenea iar printre mai marii poporului advent, cei care ocupä posturile importante sunt masoni de grade superioare. În Bisericä mai sunt masoni oameni de afaceri ori functionari importanti. Am publicat în acest blog Lista Masonilor Români în care apar divese nume interesante.

 

Mugur Tolici (functionar de stat), Daniel Piturlea (om de afaceri), Benta Remus (om de afaceri) sunt trei dintre „adventistii” care apar înscrisi în Lista Membrilor Clubului de la Roma. Vor fi si mai multi printre Lojele masone din Tarä. Acestia trei sunt masoni de rang superior. Sunt multi masoni ìnsä, plevusca, ajunsi masoni din vanitate si prostie dar färä vreo posibilitate realä sä ajungä în zona privilegiatilor.

iacob-coman-rosu

Iacob Coman, pastorul jumätate adventist, jumätate penticostal, numit pastorul mäscärici, aprobä perversiunile sexuale; printr-o teatralitate agresivä gen actorie „kabuki”, atrage atentia asupra propriei persoane si mai putin asupra protagonismului Domnului Isus. Mason de grad inferior ,”condamnat” sä rämânä la starea de camarad novice datoritä egocentrismului excesiv, Iacob Coman este plätit din zecimea poporului advent ca sä facä pe clownul si deservicii Bisericii.

Neal C. Wilson fost presedinte a Conferintei Generale AZS, a fost mason de gradul 33. A determinat sä se introducä în reteau spitaliceascä adventistä practica avortului cu un total dispret pentru viatä si pentru Legea Dumnezeului Înalt. Acestä nefastä cälcare de poruncä este activä astäzi în toate spitalele adventiste ceea ce dovedeste cä pe actualul „Mare Preot” nu-l intereseazä prea tare „mostenirea” mortalä läsatä de pärintele säu. Mai mult, perpetueazä si alt gen de ucidere, acela în a sustine industria armamentisticä prin investitii realizate din zecimea adunatä de la poporul advent.
Noua Ordine Mondialä si religia sa New Age au fost profetizate în Apocalipsa. Prorocul mincinos este deja prezent în lume. Poporul lui Dumnezeu este adormit iar aceastä amortire îl poate costa scump. Este în pregätire la Vatican, o lege a „terorismului religios” în categoria cärora vor fi inclusi toti rebelii care nu se vor supune aplicärii semnului care-i va grupa sub stindardul Noii Ordini. Doar pentru un moment Dumnezeu, va mai retine cele patru vânturi ale nenorocirilor care vor începe sä scuture lumea de la un capät la altul. Mai rämâne putin timp. Trezeste-te!

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: