TAINA FARADELEGII (Iezuiti de ieri si de astazi în Biserica Adventista 3)

57feaea3b80ca_ecumenismoG

Reuniune inter-religioasä la Moscova (2017). Marea familie ecumenicä reunitä într-un efort de pace (si liniste!?) mondialä. Primul din dreapta Ganoune Diop, director al Departamentului de Relatii Publice si Dialog Interconfesional de la Conferinta Generalä AZS. „Suflete preacurvare! Nu stiti cä prietenia lumii este vräjmäsie cu Dumnezeu? Asa cä cine vrea sä fie prieten cu lumea se face vräjmas cu Dumnezeu.” (Iacov 4,4)

„Cäci taina färädelegii a si început sä lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreste acum sä fie luat din drumul ei.” (2 Tesaloniceni 2,7)
Cu ochi profetici Apostolul Pavel a väzut dezvoltarea unui sistem satanic, ocult, perfid si toxic menit sä conducä la înlocuirea credintei autentice cu filosofii esoterice, pägâne, de inspiratie omeneascä care veneau sä caute folosul personal, minciuna, înseläciunea, oprimarea si moartea iar nu dreptatea lui Dumnezeu si nici credinta lui Isus Hristos, ca izvoare ale sfinteniei si vietii vesnice.
Reforma protestantä urmatä de miscarea de redesteptare spiritualä avea sä determine o reactie de contrareformä atât de contundentä din partea Romei, încât contabilizând cu sânge rece efectele acesteia, astäzi putem aprecia cä numärul victimelor Inchizitiei de-a lungul timpului au depäsit cu mult pe acelea fäcute de Hitler si Stalin împreunä iar dezvoltarea tehnologicä a lumii a fost retrasatä cu mai bine de 100 de ani! Färä dubii, putem afirma cä aceastä institutie a fost instrumentul mortal cu cea mai mare eficientä pe care satana l-a pus la dispozitia oamenilor contra oamenilor din toate timpurile. Biserica catolicä nu a cerut niciodatä iertare pentru crimele sale împotriva asa numitilor eretici. Nu a calificat decât de „greseli si excese” toate acele milioane de „tribunale” care au dictat torturi inimaginabile si asasinate odioase.

2017101613295091304

Inchizitia a fost o inventie diabolicä. A torturat si asasinat în cei 600 de ani de existentä oficialä mai bine de 50 de milioane de persoane. Aceastä institutie a mortii, nu a dispärut niciodatä. S-a retras, este ocultä, însä existä! Jurämântul de initiere iezuit, vorbeste despre spiritul acestui organism macabre.  Inchizitia existä în stare latentä, conservatä si este pe punctul de-a fi desteptatä. Recenta declaratie a papei Francisco I, despre „închiderea” Bibliei si rescrierea altei cärti care sä serveascä interesele noii religii din ultimele timpuri, este adierea care va redestepta monstrul inchizitiei. Pe poporul lui Dumnezeu, din Biserica Rämäsitei, îl asteaptä vremurile cele mai întunecate ale istoriei umanitätii!  

PAPA-LIBRO1

Papa Francisco I, a declarat în data de 1 decembrie 2017, cä Biblia este o carte anticä si cä nu mai corespunde timpurilor moderne. A mai spus cä se va reuni cu înalti demnitari ai bisericilor pentru a determina rescrierea altei cärti care va substitui Cuvântul lui Dumnezeu, precum si numele pe care îl va purta aceastä carte (se vehiculeazä mult acela de biblia 2000). Dupä ce la 1 octombrie 2015, cu ocazia vizitei în Statele Unite declara cu prilejul unei mise la catedrala San Patrick din New York, cä misiunea Domnului Isus pe pämânt a fost un esec iar apoi pe 9 martie 2017, afirma cä are îndoieli serioase asupra existentei lui Dumnezeu, toate aceste declaratii nerusinate si sfidätoare vin sä pregäteascä redesteptarea bestiei aflatä în hibernare: Inchizitia si o datä cu ea, începutul prigoanei crestine din ultimele timpuri!

Dupä 500 de ani de Reformä protestantä papa Francisco I, a afirmat esecul acesteia si a deschis poarta dialogului si a revenirii oilor rätäcite în sânul bisericii mamä. Ecumenismul a dobândit alte virtuti. Suntem martorii reversibilitätii procesului schismatic care se traduce printr-un schimb dinamic: biserici si administratiile cauta apropierea de Roma in timp ce credinciosii catolici si ai satelitilor ecumenici cautä refugiul religios in afara comunitätilor din care faceau parte. Este începutul unui fenomen unic în istoria umanitätii si pe care literatura teologicä  îl numeste Marea Strigare, fiind descris în cartea Apocalipsei, astfel: „Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: „Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sä nu fiti pärtasi la päcatele ei si sä nu fiti loviti cu urgiile ei!
Artizanii miscärii ecumenice mondiale sunt iezuitii, ordinul catolic cälugäresc cel mai temut, inspiratorii metodelor de torturä si asasinat ale inchizitiei, supervizorii planului mondial al unei Noi Ordini. Nu întâmlätor, papa Francisco este un iezuit si nu întâmplätor anteriorul Benedict a fost debarcat cu urgentä. Vremurile se grabesc!

foto-de-familia-de-los-jesuitas-con-el-papa-francisco_560x280

Papa Francisco I si marea familie iezuitä. Acest ordin de sorginte si structurä militarä inventat de cätre Ignacio de Loyola, a fost autorul moral a milioane de asasinate si a celor mai bestiale torturi pe care le-a fäcut inchizitia. De-a lungul timpului au eliminat regi, sefi de guverne, oameni politici, militari de rang înalt, oameni de afaceri etc. cu scopul de-a obtine puterea, controlul absolut în favoarea generalului superior. Au initiat räzboaie locale si räzboaie mondiale, au produs crize financiare si economice ca si crize umanitare, au manipulat guverne, au inventat, apoi au spulberat regimuri dictatoriale, au creat state noi si au distrus state vechi. Au fost conspiratori împotriva tuturor guvernelor care nu i-au aciuat în preajmä si au tras itele unui plan diabolic îndreptat împotriva lui Dumnezeu: Noua Ordine Mondialä. În ei este prezent spiritul de räzvrätire si räzbunare a lui Nimrod, fiul lui Cus.

Ultima confesiune religioasä crestinä protestantä care a cedat presiunii ecumenice exercitate de cätre iezuiti a fost aceea a Adventistilor de Ziua a Saptea si s-a desävàrsit dupä cäderea Cortinei de Fier si disparitia comunismului. Strategia iezuitä de-a närui miscarea de reformä si protestantismul modern, a fost aceea de infiltrare a structurilor administrative bisericesti cu elemente toxice. Aceste „elemente” au fost fie iezuiti sadea, sacerdoti ori frailes, fie simpatizanti (auxilium) îndoctrinati în spiritul Companiei. Recrutarea acestora s-a fäcut prin amenintare, santajare, presionare si mai putin prin favoritisme costoase pentru cä Vaticanul pretinde dar niciodatä nu dä! Aceastä „coloanä a cincea”, a lucrat cu eficientä din interior, a alterat, a däunat, a intoxicat si a desfiintat sub un nor veninos de erezie toate valorile crestinismului autentic fie din USA, fie din Europa. Astäzi Biserica Adventistä este unul dintre zecile de sateliti naturali ori artificiali care graviteazä pe orbita Curiei Romane, adicä a mamei curvelor si spurcäciunilor pämântului.
Infiltrarea iezuitä în Biserica Adventistä a început imediat dupä ce teologii si eruditii acestui ordin militar au înteles în ce directie „bat” interpretärile adventiste a profetiilor din cärtile lui Daniel si Apocalipsa si au identificat aceastä confesiune religioasä cu „inamicul public” numärul unu. Preocuparea a fost mare la Vatican: desi reprezentau un grup minoritar între grupärile protestante nordamericane, adventistii puteau influenta „negativ” toate aceste confesiuni cu certä reticentä la adresa catolicismului.
Persoane scolite, amabile, educate si persuasive agentii iezuiti au gäsit cu usurintä calea de-a se strecura în miezul conducerii advente si a-si începe lucrarea de intoxicare chiar de la începuturile acestei miscäri. Drumul ales a fost acela al francmasoneriei. Profitând de faptul cä William Miller (1782 – 1849), unul dintre fondatorii miscärii advente a fost mason de grad înalt în loja Arcului Real din Vermont si maestru de gradul 27 în loja Steaua Diminetii din condadul de Rutland, iezuitii care controlau masoneria din anul 1776, prin secta iudeo – iezuitä a Illuminatilor, au înteles cä drumul de-a pätrunde spre miezul si inima miscärii este acesta. Au intrat si acolo au rämas pânä în ziua de astäzi. William Miller s-a dovedit permisiv ba chiar afabil cu masonii care au aderat la miscarea adventä, declarând de nenumärate ori cä nu vedea nici o contradictie între convingerile masone si doctrina adventä (!). Astäzi, mai marii poporului advent sunt la fel de îngäduitori cu masono – iezuitii aciuati în aceastä confesiune religioasä, ba chiar ei însusi sunt înalte grade în diversele loje si rituri.
„Vai de pästorii care nimicesc si risipesc turma pasunii Mele, zice Domnul.”(Ieremia 23,1), „Turma Mea rätäceste pe toti muntii si pe toate dealurile înalte; oile mele sunt risipite pe toatä fata tärii si nimeni nu îngrijeste de ele, nici nu le cautä!” (Ezechiel 34,6)

maxresdefault

Ellen G. White împreunä cu o parte dintre fruntasii miscärii advente si membri ordinari într-o fotografie din 1888 în Reno, Nevada (USA). Toti cei semnalati au fost masoni si cel putin doi au fost iezuiti infiltrati. Postura „mâinii ascunse la piept” este semnul de recunoastere mason prin excelentä. Persoane instruite, iezuitii au avut un acces facil între micii fermieri, meseriasi ori gospodine cu putinä scoalä care compuneau miscarea. S-au dirijat spre învätämânt, edituri si departamente de relatii publice ori cele de sänätate. Fiziologul John Harvey Kellogg (1852 – 1943), a fost o victimä a ereziilor iezuite. Ellen. G. White afirma cä acesta era vizitat de cätre diavolul în persoanä  care îi dädea instructiuni cu privire la tratamentele holistice pe care le facea în sanatoriul din Battle Creek si despre pacientii celebri pe care acesta îi îmbolnävea iar Kellogg îi „vindeca” aträgându-si elogii, bani, putere si faimä.

Primul medic adventist adevärat a fost dr. Ben G. Wilkinson (1872 – 1968). A fost si teolog si filolog exceptional. Vorbea si scria în 7 ori 8 limbi. Era un tânär deosebit de inteligent. La vârsta de 25 de ani a fost angajat ca profesor de ebraicä, greacä si istorie biblicä la Universitatea Adventistä din Battle Creek, Michigan (USA). Acesta descrie cum un teolog, istoric adventist si profesor, renumit membru al Conferintei Generale, Edwin LeRoy Froom (1890 – 1974), a fost dovedit ca iezuit infiltrat. Ocazia i s-a oferit pe când era rectorul Universitätii Misionare din Washington si a putut controla corespondenta altor profesori cu catedre în aceastä Universitate între care LeRoy Froom. Unele scrisori veneau de la Georgetown (prima universitate iezuitä din Statele Unite) si contineau instructiuni de modificare a punctelor de doctrinä, a scrierilor lui Ellen G. White, idei catolice pentru a fi insuflate studentilor, metode de-a oculta activitatea de intoxicare si stergerea urmelor pentru a nu fi desconspirati etc. Alti iezuiti, proeminente figuri ale Conferintei Generale au fost Walter E. Reed si Roy Allen Anderson. Doctorul si profesorul Ben G. Wilkinson a istorisit în privat cum a suferit vexatiuni din partea acestor oameni pentru faptul cä stia cä acestia erau iezuiti.

47220357_scaled_168x256p6.Andersonbacchiocchi

În fotografii: Edwin Le Roy Froom, Allen Roy Anderson si Samuele Bacchiocchi, iezuiti de grad înalt infiltrati la vârf în Biserica Adventistä. Despre Froom se stie cu precizie cä a fost  mason. Toti au fost sacerdoti catolici scoliti la Universitatea Pontificalä (iezuitä) Gregorianä din Roma. În monumentala carte a lui Ellen G. White, Tragedia Veacurilor existä un capitol întreg dedicat ciumei iezuite si avertizeazä cä trebuie sä ne temem de activitatea interioarä a acestora mai mult ca de cea exterioarä. Acestia si altii ca ei sunt responsabili de alteräri esentiale ale unor texte din Spiritul Profetic ca si de semänarea îndoielilor doctrinare existente astäzi în Bisericä (zecimea, hirotonirea femeilor etc.).

Transformarea Miscärii advente într-o institutie (prin grija iezuitilor infiltrati!) a deschis posibilitatea controlului absolut asupra comunitätilor. Sistemul centralizat a permis impunerea cenzurii de toate felurile, a administrärii finantelor färä nici un fel de audit intern ori extern si a eliminärii oricärui control laic asupra activitätilor administrative si în special a celor din sänätate, finante si editurä. Structura de astäzi a Bisericii, nu are nimic de väzut cu modelul pasnic, patriarhal si plin de condescendentä descris de cätre Apostolul Pavel. Este o societate cu o organigramä rigidä, cu o cenzurä agresivä, dominatä de reguli si reglementäri stricte, rece, färä viatä, coruptä si degradatä. Un sistem preotesc organizat în castä, separati de credinciosii comunitätilor printr-un abism numit teamä, inventat si cultivat propagandistic de-a lungul timpului. Ignoranta celor multi, câstigul celor abili!
Acelasi sistem centralizat a permis aparitia miscärii ecumenice la portile institutiei prin anii ´60-´70 si intrarea acesteia în interiorul ei, asa cum o vedem astäzi.

csm_Seventh-day-Adventist-Church-World-Headquarters_1273d1e726-495x400

Sediul Conferintei Generale AZS, Silver Spring, Maryland (USA). Acest stat american, botezat cu numele fecioarei, a fost primul teritoriu din Noua Lume colonizat de cätre iezuiti. Un loc nimerit pentru un satelit al Romei! Aici s-au initiat multe dintre activitätile abominabile pe care le citim astäzi pe net: practicarea avorturilor în spitalele adventiste, investitii în fabrici de armament, logisticä si echipament militar, alinierea spitalelor oncologice adventiste la asa numita „industrie a cancerului” administratä de cätre Vatican prin marile companii farmaceutice asupra cärora detine controlul, aderarea la miscarea ecumenicä si primii pasi spre Noua Ordine Mondialä.

Unul dintre masonii de rang înalt (gradul 33) care au condus Conferinta Generalä a fost Neil C. Wilson (1920 – 1990), tatäl actualului presedinte Ted. Sub „obläduirea” lui, Biserica a fäcut primii pasi pentru deschiderea ferestrei ecumenice spre Roma. Terenul a fost pregätit încä din 1960, de cätre Berth Beach, Director pentru Libertatea Religioasä si Relatii Publice din cadrul Conferintei Generale. A fost un iezuit cu o participare activä în Conciliul Vatican II, aläturi de Arthur Maxwell alt fruntas adventist. A orientat Biserica adventistä spre Consiliul Mondial al Bisericilor si prin intermediul lui Karl Adams teolog german, iezuit important (al doilea în ierarhia ordinului) cu care Beach a mentinut o mare prietenie, a introdus Biserica adventistä, în secret, ca membru deplin în acest Consiliu si pe locul 5 pe Lista anualä datä publicitätii anul trecut în luna mai. Pentru aceste merite Berth Beach a fost recompensat de seful säu papa Ioan Paul II, în noiembrie 2001, cu medalia Crucea Maltezä. Nu m-as mira ca anul viitor sä fie beatificat si dupä o vreme sanctificat cu numele de sfântul Berth cel Smecher!

Eroare
Acest video nu există

Berth Beach, adventistul iezuit pus între corzi de un reporter cu întrebäri incomode asupra recompensei papale si serviciile aduse Curiei Romane. Dupä asistenta sa în Conciliul Vatican II, a publicat o carte (nominae odioso!) despre „puntile peste abis” pe care el le-a pus, adicä despre legäturile de prietenie între Biserica Adventistä si Vatican. Un nerusinat!

Ca si înaintasul säu William Miller, presedintele Conferintei Generale (1979 – 1990) Neil C. Wilson, nu a väzut nimic räu în a împärti crezul luciferian al spiritului mason cu doctrina adventä uitând si unul si celälalt cä servirea la doi stäpâni este ruinä curatä. De aceea, Neil s-a näruit de pe partea credintei si s-a consolidat ca un împlinitor a planurilor Noii Ordini Mondiale: uniunea tuturor confesiunilor religioase -crestine si necrestine- sub stindardul alb-gälbui al Vaticanului, dirijând puternic Biserica Adventistä spre miezul dezideratului, prin reducerea populatiei mondiale o datä cu  aprobarea practicii avortului în toatä reteau sanitarä adventistä si prin aceasta încälcarea poruncii a 6-a a Decalogului.
Predecesorul sau, Jan Paulsen (1935 – ) a fost un iezuit convertit. Principala sa „contributie” la decäderea moralä a Bisericii Adventiste a fost instigarea unor segmente trädätoare din conducere pentru a cere hirotonirea femeilor ca pastori dupä modelul altor confesiuni „protestante”. Astäzi Biserica este scindatä din cauza acestui päcat. Paulsen si-a întemeiat pretentia nu numai pe textele numite grele din Galateni ci si pe anumite märturii ale lui Ellen G. White, care se pare era de acord, ba chiar sustinea ca femeile sä împlineascä aceastä menire. Fiecare va da socotealä pentru päcatele sale si nu pentru ale altuia!


Aici este fata nestiutä a unei conspiratii care a lovit sub centurä Biserica Adventistä:
Joseph Ratzinger, ulterior Benedict XVI a fost profesor de teologie dogmaticä la Universitatea din Tübingen (Germania), începând cu anul 1966. Alegerea lui a fost puternic sprijinitä de cätre profesorul, teologul si scriitorul iezuit Hans Kung cu binecuvântarea lui Karl Adams, al doilea în ierarhia iezuitä, amicul de toartä a lui Berth Beach, „adventistul” vândut Curiei Romane si diavolului.
Dr. Hans Kung (partea dreaptä jos), a fost profesor de teologie ecumenicä si director al institutului de investigatie ecumenicä de la Universitatea din Tübingen. A studiat filosofia si teologia la Universitatea Pontificalä Gregorianä de la Roma. Între 1962 – 1965 a fost ales de cätre papa Ioan XXIII ca teolog consultor în Conciliul Vatican II unde l-a cunoscut si împrietenit cu „adventistul – iezuit” Berth Beach. A continuat la catedra de teologie ecumenicä. În aceastä calitate l-a cunoscut, apreciat si canalizat în studiile sale pe doctorandul Jan Paulsen.
Cardinalul Walter Kaspar (partea dreaptä sus), a fost în aceeasi perioadä de timp decanul facultätii de teologie de la Universitatea din Tübingen pânä în 1973. Apoi a servit la Vatican ca presedinte al consiliului pontifical pentru promovarea unitätii crestine. Principala laturä a functiei sale este de-a coordona toate activitätile ecumenice ale bisericii catolice.
Jan Paulsen (jos), a fost presedintele Conferintei Generale a bisericii Adventiste. În 1972, a obtinut un doctorat în teologie la Universitatea din Tübingen (Germania) având ca profesor pe Walter Kasper, îndrumätor de tezä pe Hans Kung si prieten pe Joseph Ratzinger. A fost un iezuit prin vocatie si un trädätor din dorintä.
Întrebare: Ce poate înväta cineva care se pretinde a fii copil a lui Dumnezeu, într-o scoalä teologicä care apartine fiicei celei mai întunecate a cäzutului Babilon?

Sistemul zecimii asa cum existä astäzi în Bisericä Adventistä are origini omenesti, nu se regäseste între recomandärile Bisericii Primare pauliene, genereazä coruptie si a nascut, crescut si hränit în lux o castä preoteascä între care au apärut monstri confesiunii pe care i-am descris anterior. Acest sistem a fost posibil si poate necesar atunci când Miscarea adventä s-a transformat în institutie cu toatä organigrama sa, cu toatä administratia sa si cu toatä logistica sa. Banul dezvoltä puterea. Puterea naste trufia iar aceasta putreziciunea moralä. Recentele dezväluiri ocazionate de scrisoarea adresatä de cätre  Victor Marley presedintele Uniunii norvegiene AZS, presedintelui Conferintei Generale Ted Wilson, asupra investitiilor de sute de mii de dolari din zecimea adunatä copiilor lui Dumnezeu, în fabricarea de armament, tehnologie si echipament militar, pe care Biserica Adventistä le are de ani de zile, vorbesc despre jalnica stare moralä la care conducätori verosi au cäzut sub influenta maleficä a prietenilor iezuiti. Acesta este un câstig mârsav, o „comoarä strânsä într-o zi de mäcel”! Dar cui sä-i pese? Ceea ce nu stiu multi, este faptul ca o parte din bani (vorbim de sute de mii de dolari!) sunt investiti în factorii apartinând companiei Beretta, companie care apartine…ordinului iezuit! Interesant, nu-i asa?
Sä nu creadä nimeni, dintre toti acei plätitori de zecime cä este vreunul absolvit de vinä spunând cä cei care manevreazä finantele sunt culpabili de aceste mârsävii! Nu. Ar fi ca si cum ai arunca vina pe Creator pentru piatra care l-a ucis pe Abel! Dumnezeu nu ti-a poruncit sä dai zecime, ci niste oameni! Nestiinta în definitiv este tot un päcat! Scriptura îti cere daruri iar în unele cazuri ajutoare dar zecime, nu. Domnul täu a plätit zecime? Dupä ce El s-a dus la Tatäl, sfintii au plätit zecime? Când Apostolul Pavel înfiinta primele comunitäti printre neamurile din Asia si Europa, le-a pretins acestora plata zecimii din veniturile lor pentru „Conferinta Generalä” aflatä atunci la Ierusalim? Ori pentru propria subzistentä? Nu. Viata evreilor era grea pe atunci în Iudea. Jugul roman nu era usor! Dar viata apostolilor si a putinilor credinciosi din nucleul capitalei, era aproape imposibilä. Mai marii Templului îi persecutau, îi urmäreau si-i vindeau stäpânirii ca fäcätori de rele si complotisti. Erau condamnati la moarte. Cei mai multi au sfârsit-o la Roma, sfâsiati de fiare în arene ori arsi în torte vii la Saturnalii. De fricä, träiau ascunsi si din mila altora cäci nu aveau posibilitate sä se întretinä ei singuri.  Apostolul a cerut ceva pentru sfintii din Ierusalim, de la niste frati greci, negustori mai räsäriti. Daruri si ajutoare. Tuturor însä, inclusiv celor care vestesc Cuvântul, le-a poruncit sä munceascä dându-se exemplu pe sine. Exceptie misionarii care trebuie sä träiascä din Evanghelie! Iezuiti cu state lungi de platä în Biserica adventistä din România, ca Florin Läiu de exemplu, se sträduiesc din räsputeri, sucind si räsucind traduceri, mintind semantica si bunul simt, sä demonstreze ca darul si ajutorul sunt de fapt…zecimea pe care Apostolul Pavel o numea astfel probabil din dorinta de originalitate, as zice eu! Si când te gândesti cä un astfel smecher, e plätit din banii poporului lui Dumnezeu sä facä pe profesorul de…ecumenism!
Asa ca eu te întreb, plätitorule de zecime: ochiul täu citeste ca si al meu? În Scriptura ta scriu aceleasi lucruri ca în a mea? Dacä da, atunci nu poti spune cä nu ai stiut. Din banii täi se fac lucruri urâte si sunt plätiti oameni care fac lucrarea diavolului. Tu vezi de bine, asta?
Tot din zecime sunt plätiti si acei ce sunt numiti pastori. Vestesc ei adevärul prezent? Ori „cântä” melodia care le este impusä de la Uniune si aceastora de la Conferinta Generalä, asa cum reiese din documentul adoptat în vara lui 2015, la ultima Adunare, în care acest organ dictatorial impune cea mai cruntä cenzurä asupra pastorilor si a vorbitorilor laici!?
Ted Wilson, continuä „politica” masonä a tatälui säu si inspiratia iezuitä a anturajului säu. Cä este Ted, un mason? O cred! A perpetuat în ideea Illuminati de-a reduce populatia mondialä (uciderile färä precedent prin avorturi în spitalele adventiste, uciderile suferinzilor de cancere prin administrarea de chimioterapice în clinicile oncologice adventiste, uciderile prin finantarea cu banii din zecimea poporului a fabricilor de armament si tehnicä de räzboi), aplicä salutul mason în întâlnirile oficiale (existä video-uri în You Tube, foarte explicite), dirijeazä ADRA spre actiuni cu väditä tentä Noua Ordine, gradele superioare ale masoneriei (de la 25 la 33) se mostenesc, adicä rämân în familie pentru mostenitor, desigur dupä trecerea tuturor treptelor, de la initiere si noviciat, la camarad si maestru etc.
Cä este Ted Wilson, un influentat iezuit? Probabil. Am publicat în urmä cu câtva timp „13 metode bazice de-a recunoaste un iezuit infiltrat”. Acest studiu a avut în vedere cercetarea si documentarea a zeci de cazuri istorice de activitate iezuitä ocultä. La punctul numärul 1, am arätat cä iezuitul infiltrat sprijinä särbätorile pägâne. Judecati Dvs., video-ul de mai jos cerându-mi scuze pentru faptul cä nu l-am gäsit tradus în limba românä dar important este decorul:

 

Domnul Isus, nu s-a näscut pe data de 25 decembrie. El nu ne-a fäcut cunoscutä data nasterii Sale, pentru a nu cädea în ispita idolatriei. Pägânii bisericii mutante si în special cei de origine germanicä au dictat aceastä „särbätoare”, contopind Nasterea Domnului cu solstitiul de iarnä, de fapt un imn adus mortii pentru cä natura „moare” in acest anotimp.
Ce are Ted Wilson de ìmpärtit cu aceastä särbätoare pagâno – catolicä? Priviti vä rog fundalul, decorul în care se realizeazä acest mesaj: ramurile de brad care simboliza în cultura barbarilor germanici viata perpetuä, globurile rosii care sunt reprezentarea simbolicä în aceeasi culturä, a testele însângerate ale sacrificatilor adusi ca ofrandä zeitei mortii Hel si spânzurate de crengile bradului ceremonial, lumânärile aprinse (una neagrä, alta rosie, culori masonice!) disimulate discret printre alte sute de luminite care-l reprezintä pe Lucifer, dätätorul de luminä… Mesajul lui Ted este clar: vorbeste despre Nasterea Pruncului! Nu existä urmä de îndoialä cä presedintele face apologia acestei särbätori pägâne…

La punctul 3 si altele în continuare din „13 metode bazice de-a recunoaste un iezuit infiltrat” am scris cä un iezuitul (fie iezuit sadea, fie iezuit „contrafäcut”) face tot posibilul sä abatä privirile de la lucrärile Vaticanului, împotriva poporului lui Dumnezeu. Mai jos prezint un video cunoscut, despre un apel a lui Ted Wilson, la liniste si concordie: nu existä nici un pericol în lume despre un asa- zis  decret duminical ca si despre „strädania” mai marilor de la Conferinta Generalä, de-a ne împinge spre un pact cu diavolul!

Eroare
Acest video nu există

În timp ce Ted Wilson dedica acest mesaj credinciosilor adventisti, în lume lucrurile nu erau asa de linistite dupä cum läsa presedintele sä se înteleagä. Papa ceruse deja din 22 noiembrie 2016, ca duminica sä fie o zi de odihnä generalä în lume pentru credinciosi si necredinciosi si chestiona libertatea alegerii muncii în ziua de duminicä. În Polonia si Italia existau deja legi care limita munca în ziua de duminicä la serviciile strict necesare iar în Bolivia (tarä din lumea a treia, aleasä pentru experiment) se impunea prin numita Lege 8, interzicerea propoväduirii Evanghelie, sub amenintarea cu pedeapsa de pânä la 12 ani de închisoare…
Märturisea Hugo Gambetta, un fapt surprinzätor: fratele cel mai mare din familiei Bergoglio este adventist! De mai mult de 50 de ani este pe calea Adevärului. Aceastä familie este o familie cu puternice credinte catolice. Jorge Mario este papä, câteva surori sunt cälugärite numai acesta, s-a ales „oaia neagrä”. Întâmplätor? Se confesa fratele nostru pastorului Gambetta, cä ura pe care o resimte actualul papä împotriva adventistilor este nemäsuratä. Cunoaste Ted Wilson, acest amänunt semnificativ si de aceea i-a trimis o scrisoare de iertare pentru ca am avut neobräzarea sä-l numim „fiarä” iar biserica lui „curvä”? Ted dezminte aceastä informatie dar stim cä nu este prima datä cä minte. A mai fäcut-o si când a fost întrebat despre continuitatea avorturilor, despre discutiile ecumenice cu Vaticanul, despre investitiile în fabricile mortii, despre „afacerile” comune în domeniul sänätätii cu catolicii…

 

„…Vai de pästorii lui Israel, care se pasc pe ei însisi! Nu trebuie pästorii sä poarte turma? Voi mâncati gräsimea, vä îmbräcati cu lâna, täiati ce e gras, dar nu pasteti oile. Nu întäriti pe cele slabe, nu vindecati pe cea bolnavä, nu legati pe cea ränitä, n-aduceti înapoi pe cea rätäcitä, nu cäutati pe cea pierdutä, ci le stäpâniti cu asuprire si cu asprime!” (Ezechiel 34, 1:4)

 

Ce vedem astäzi în Biserica Adventistä? Stupoare, neîncredere, teamä, räcealä, rätäcire. Învätätori de douä parale, predicatori oxidati, vorbitori aiuriti. Turma rätäceste…Valorile se pierd…Ce s-a ales de modelul comunitätilor crestine imaginat de Apostolul Pavel? Unde sunt acei prezbiteri, stâlpii credintei care trebuiau sä stie sä räspundä fiecäruia fie din interior, fie din exterior? Dorm somnul credintei iar visarea lor naste monstri deziluziei! Locul le-a fost luat de pastori fandositi, autoritari si demagogi. Sunt plätiti sä predice amortirea. Vä leagänä si vä adorm pe banii Dvs.! Dacä nu vä desteptati acum, n-o veti face niciodatä! Cäutati uleiul pentru candele cât se mai poate gäsi cäci iatä, Mirele vine sä-si ia ce-i al Lui!
Taina färädelegii lucreazä cu putere sub îndrumarea satanei. Masono – iezuitii din Bisericä fac tot posibilul sä ne târascä sub stindardul Vaticanului si toti împreunä sa alergäm spre Noua Ordine Mondialä, o orânduire unde nu mai este loc pentru Legea lui Dumnezeu si nici pentru Credinta Domnului nostru Isus. Este o lume a întunerecului, a räzvrätirii si al mortii definitive. Lumea satanei.
Astäzi vedem clar influenta iezuitä în Bisericä: obiceiuri care amintesc de cele doua mari särbätori pägâne Nasterea si Pastele si inocularea copiilor cu astfel de rätäciri, muzicä „religioasä” pe ritmuri lumesti, bagatelizarea Serviciilor Divine si propulsarea femeilor la anvon si comitetele comunitätilor, invitarea la anvon de vorbitori din alte culte religioase inclusiv iezuiti, acceptarea inträrii în comunitäti si comitete a sodomitilor nevindecati, centralizarea controlului si cenzura, amenintarea cu „excluderea” si mentinerea unui regim de teroare disimulat dar puternic prin intermediul pastorilor a „räzvrätitilor”, limitarea prin tot felul de piedici a sporirii numärului de membri în comunitäti („pregätiri” îndelungate, greoaie si inecesare în vederea botezului, atmosferä rece si distantä în comunitäti, certuri între familii, comitete de limbuti, oameni lumesti si obiceiuri asisderea etc. Toate acestea îndepärteazä, ruineazä si macinä frätietatea), banalizarea Sabatului prin vinderea de literaturä sau promovarea grupurilor ori solistilor itineranti si comercializarea de CD-uri la poarta Templului, materiale pentru Scoala de Sabat care permit interpretäri dubioase, fac apologia zecimii de exemplu, ori care imprimä o fatä „prietenoasä” särbätorilor catolice etc.
Färädelegea începe sä domine Biserica. Copiii sinceri a lui Dumnezeu, vor vorbi unul cu altul si  vor începe sä se reuneascä în ascuns, prin case pentru a pästra vie si curatä Credinta Domnului lor. Ei vor fi Biserica Rämäsitei, curatä si desävârsitä pregätitä pentru Mirele. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul ostirilor, îmi vor fi o comoarä deosebitä în ziua pe care o pregätesc Eu. Voi avea milä de ei cum are milä un om de fiul säu care-i slujeste.” Când El va veni, vom cunoaste tot ceea ce a fost ascuns inclusiv aceastä Tainä a färädelegii! Asa, sä ne ajute Dumnezeu. Amin!

coexist-300x234

Simbolurile reunite ale noii religii mondiale New Age. Va fi religia Noii Ordini Mondiale spre care mai marii poporului advent ne conduce cu siretenie, fäcându-ne pärtasi la „Taina färädelegii” aceea care lucreazä de mii de ani împotriva Bisericii Domnului Isus Hristos.

Barcelona, 1 – 3 Mai 2018

 

 

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

15 gânduri despre „TAINA FARADELEGII (Iezuiti de ieri si de astazi în Biserica Adventista 3)”

 1. Un mesaj de exceptie pentru aceste timpuri tulburi pe care le traim… Multumesc Tie Doamne pentru faptul ca ai grija ca „Adevarul” sa iasa la suprafata si sa poata fi vazut de toti aceeia care cu adevarat vor sa Te urmeze in curatenie… Frate Sorin Domnul sa se indure de sufletul tau si sa te rasplateasca pentru munca ta… Cu respect…

  Apreciază

  1. Mulțumesc, frate Mircea. Ca întotdeauna cuvintele tale ma întăresc. Am suferit când am scris acest articol. Mai sufăr și acum…Îți mulțumesc pentru prietenie și urare. Domnul sa te binecuvânteze!

   Apreciază

   1. Pace frate. Primesc articolele dumneavoastră de la fratele Mircea Vescariu și le transmit mai departe. Îmi plac sint foarte documentate și actuale. Domnul sa te ajute sa ne înformezi cu aceste realități în care conducerea AZS face eforturi sa nu se afle adevărul despre ei.

    Apreciază

   2. Pacea Domnului. Va mulțumesc pentru apreciere. Sunteți amabila. Am in pregătite un alt articol, tot actul. Ne străduim pentru slava Domnului nostru!
    O săptămâna binecuvântata impreuna cu sănătate de la El, va doresc!

    Apreciază

   3. Te va ajuta Dumnezeu să suferi cu adevărat, nu doar pentru articolul acesta, ci pentru spiritul plin de răutate amară, ură și colectare de minciuni nerușinate. Două treimi din cele pe care le scrii sunt invenții ale unora la fel de răi ca și tine, iar celelalte procente sunt exagerări și interpretări malițioase. Dacă aș fi iezuit, te-aș chema la răspundere pentru mizeriile pe care le scrii. Dar ca adventist, te las în plata lui Dumnezeu, să te disciplineze El, ca să ajungi la pocăință, dacă se mai poate. Nu ai auzit niciodată că bănuiala rea este păcat?

    Apreciază

   4. “Te va ajuta Dumnezeu sa suferi cu adevărat…”, ! Încă te mai poți ruga Laiule dorind raul semenului tău? Nu e prima data când ma blestemi și probabil nici ultima… De ce când îți lipsesc argumentele treci la amenințări? Te dai adventist? Serios? Mai poți repeta o data dar uitându-te in oglinda?
    Arata-mi concret “interpretările malițioase” de care vorbeșt!
    Așa spui despre unul care “striga de pe ziduri nelegiuirile poporului”?
    Nu ai auzit niciodată ca bănuiala rea este un pacat?

    Apreciază

 2. Domnul Isus Hristos să vă dea o îndoită putere pt lucrarea pe care o faceți și pt riscul la care vi-l asumați, încă o dată, Dumnezeu să vă poarte de grijă.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: