FEMINISMUL LUCIFERIAN ȘI BISERICA LUI ISUS

Feminismul se traduce ca o mișcare socială și politica îndreptată împotriva religiilor și dogmelor acestora, interpretate retrograd și opresoar cu natura și nevoile femeii. Se accepta doua curente importante ale feminismului contemporan: liberal și radical, ambele inventate de către sionisti, sub inspirația lui Lucifer, cu dublu scop și anume, de a fărâmița societate și a o pune la dispoziția și interesele lor (elitelor), iar celălalt, de-a anula a doua instituție definita de către Dumnezeu, la începuturi, și anume sfânta unire între bărbat și femeie. Miscarea feminista contemporană, a fost finanțată integral de către David Rockefeller, un evreu ashkenazi, unealta a Satanei in multe  razvratiri și urâciuni împotriva lui Dumnezeu. Scopul declarat al susținerii Mișcării (așa cum el însuși o marturisea altui fals evreu, jurnalist de renume) era creșterea numărului de impozitati prin agregarea femeilor in activități productive (deviza egalității) și manipularea psihică a copiilor lăsați singuri acasă, prin intermediul televizorului, preparându-i pentru o societate sclavizata și fără idealuri. Dar scopul nemărturisit a acestui pirat satanist era de-a distruge valorile morale ale Bisericii lui Isus, prin introducerea ideilor liberale și radicale din societate in Biserica și anume homosexualitatea ca nivel superior de evoluție umană, egalitatea între bărbat și femeie, adică denaturarea relațiilor de familie.

Simbolul Mișcării Feministe (se observa mesajul subliminal al crucii răsturnate – un puternic simbol satanic)

Biblic, prima femeie care a manifestat năravuri feministe, a fost Mical fiica lui Saul, soția regelui David, aceea care disprețuia pe soțul sau (2 Samuel 6:16,20), despre care putem afirma ca era precursoarea curentului liberal pe când Izabela, femeia împăratului de nimic Ahab, a fost exponenta laturii celei mai violente și mai radicale a miscarii din acele timpuri. Fără îndoiala, cel care a avut de luptat împotriva Mișcării feministe in Biserica creștina timpurie, a fost Apostolul Pavel, cel care a semnalat pentru prima data pe autorul din spatele acestei activități, adică pe satana. Astfel, in 1Timotei 2: 9-12, Apostolul se confrunta cu o situatie generală rea a Bisericii și pe care dorește ca ucenicul sau, sa o remedieze rând pe rând, in fiecare comunitate unde va duce solia Mântuirii: „Vreau, de asemenea, ca femeile sa se roage îmbrăcate in chip cuviincios, cu rusine și sfială; nu cu împletituri de par, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun ca sunt evlavioase. Femeia sa învețe in tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie sa învețe pe alții, nici sa se ridice mai presus de bărbat ci sa stea in tacere.” Apostolul asimileaza o realitate dura a timpului: temeliile Bisericii încep sa se clatine, peste doctrina sănătoasă  începe sa se suprapuna învățături nesanatoase și de aici, necesitatea unu aviz important: „…ca sa poruncești unora sa nu învețe pe alții alta învățătura…” Acei invatatori stricați aveau și nume: Alexandru și Imeneu. După nume, erau greci. Chiar destinatarul scrisorii Timotei, era grec. După tata. Acest „manual al comunității” , rânduielile și administrarea bisericilor era indreptat in primul rând Bisericii din Efes, apoi tuturor bisericilor creștine din Asia Minor. Marea majoritate a creștinilor din acele locuri erau greci, un popor civilizat, emancipat și rafinat, care numeau pe romanii barbari; erau comercianți bogați și navigatori pricepuți. Citind in „negativ” scrierea lui Pavel, rezulta ca femeile veneau in adunări îmbrăcate sumar, lejer, lumesc putem spune, ca aveau un aer straniu și nerusinat, provocativ am putea conchide, cu aranjamente capilare sofisticate, după ultima moda, și purtând cu ostentație scule de aur și scumpeturi din mărgăritare. Apostolul Pavel arată cu claritate înspre o anumită clasa dintre membri bisericilor, aceea a grecilor bogați, trufași și ostentativi. Desigur, nu toți erau așa de depravați. Grupul era restrâns. Doar doua persoane. Dar filosofia lor era stricata și mirosea urat. Nu corespundea cu simplitatea învățăturilor Mântuitorului. Contaminarea cu elementele toxice ale lumescului „a prins”, in special la femeile cu clasa, la cele bogate. Pretindeau impunerea. Vroiau întâietatea și  pretenția de-a fi învățătoarele celor umili. S-au constituit intr-o mișcare feminista liberală propovăduind o învățătura stranie, eretica, un amestec de sacru și păgân adică învățătura dracilor: ca Dumnezeu e in toate lucrurile, ca faptele trupului (de exemplu curvia împrumutată de la orgiile sexuale și practicile lesbiene de la templele păgâne), nu intervin in mântuirea sufletului. Este ceea ce in Apocalipsa 2: 3,6 citim: „… ca ai pus la încercare pe cei ce zic ca sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși… Ai însă lucrul acesta bun: ca urăști faptele nicolaitor, pe care și Eu le urăsc”, referindu-se la Biserica din Efes. Atitudinea recomandata de Pavel lui Timotei, este deosebit de dura: „femeii nu-i dau voie!”. Nici o concesie și nici un echivoc. Feminismul, aducător de păcate, nu poate intra in Biserica. Compatibilitate zero.

Simbolul libertății feministe (important mesaj subliminal: alb-negru, culori masonice, torsul despuiat simbolul amorului liber, cercul rupt adică ieșirea din normele sexuale normale, crucea întoarsă satanica)
Un alt curent al feminismului cu care s-a confruntat Biserica timpurie, a fost feminismul radical. Îl găsim descris in cartea Apocalipsei 2:20,21 „Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Izabela, femeia care se zice proorocita, sa învețe și sa amăgească pe robii Mei sa se dedea la curvie și sa mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme sa se pocăiască dar nu vrea sa se pocăiască de curvia ei!” scria Apostolul Ioan, despre Biserica din Tiatira, una dintre cele șapte biserici din Asia Minor. Aceasta Izabela, care-și zicea proorocita și nu era, avea o mare influența in Biserica. Posibil ca era o fosta sacerdota a templului lui Artemis, zeitate pagana, asociata de grecii de atunci cu Afrodita zeița procreării, sexului și al desfrâului, care s-a convertit doar pe jumătate la creștinism și a fost folosită de satana pentru a împunge Biserica. Obișnuita cu actele de desfrâu, incita la curvie pe convertitii nepredati, practicau orgii asemănătoare păgânilor și se dedau la fapte de o inimaginabila scârboșenie, in adunări. Izabela, de asemenea învața o învățătura stricata, un amestec de creștinism, gnosticism și satanism și amagea adunarea cu prostitutia ei, ca viciu de cult. Dumnezeu a pedepsit-o exemplar! 

Simbol feminist lesbic (cu triunghiul negru se marcau lesbienele, antisocialele și cele acuzate de vrăjitorie in lagărele de exterminare naziste)

Astăzi,  la Sediul ONU exista un organism mondial dedicat Mișcării feministe și care este coordonat de către o evreica falsa, actrița fracasata care a jucat intr-un serial satanic, lesbiana declarată, numita Emma Watson. Acest personaj cu titlu pompos de ambasador de bun voluntariat, este cea care incita femeile bezmetice din lumea întreaga sa se revolte împotriva „tiraniei”masculine, sa-si abandoneze copiii in centre de minorí si barbatii in pușcării,  utilizand mărturii false de violente conjugale și sa cultive relații homosexuale intr-o lume liberă de constrângeri și dogme. Este o mare apărătoare a avortului si o impotrivitoare declarată a oricărei dogme religioase. Face parte dintr-o grupare Wicca, de vrăjitorie modernă și influente păgâne adică o satanista de sânge pur. Atât feminismul liberal (mai blând sa zicem) ca și cel radical, propovăduiesc și încurajează relațiile homosexuale, renega familia clasica și militează pentru căsătoriile între persoane de același sex, aproba toate tipurile de deviati sexuali (inclusiv pedofilii), doresc castrarea chimica a unei părți din populația masculină și sterilizarea unei părți a populației feminine. Ceea ce mai rămâne dintre cuplurile heterosexuale vor face copii pentru „familiile” homosexuale. Aceste aberații grețoase se pot întâlni in parte scrise pe „pietrele din Georgia”, care este un monument Illuminati   „sădit” acolo in 1980, in secret.

Pietrele din Georgia (Un monument misterios, ocult. Un monument Illuminati sau despre ce înseamnă Noua Ordine Mondiala)

Acest „monument” satanic, conține gravate in granitul monolitic „zece porunci” despre ceea ce va fi Noua Era a Rațiunii. Sunt scrise in opt limbi planetare și conțin ideile principale despre cum va arată lumea viitorului: populație redusă, control al natalității, sclavizarea fizica și spirituală, guvern unic, limba unica, religie unica. Parte din aceste idei abundă Miscarea feminista mondiala. 

Influența pe care aceasta Mișcare o are in societate e deosebita și galopanta. Exista legi care protejează și chiar acorda privilegii „familiilor” cu parteneri de același sex (de exemplu, in Spania, o familie tradiționala, normala care dorește sa ia in adopție un copil, întâlnește dificultăți birocratice care pot dura și 2 ani, dar in cazul familiilor homosexuale acestea se reduc la câteva luni. Acesta este un privilegiu!). In centrele unde se adăpostesc femeile care au suferit violente masculine exista psihologi care „orientează” aceste persoane spre relații lesbice. De asemenea, femeile sunt sfătuite și orientate spre practica însămânțărilor artificiale făcând excepție de la căsătorie. Și dacă o fac prin ONG-uri de orientare feminista aceasta intervenție  este gratis. Unele dintre aceste idei, așa cum am văzut, de origine satanica, au pătruns și in Biserica Domnului de astăzi. Din păcate, vedem in comunitățile noastre, apărând tot mai multe femei „prezbiteri” deși Apostolul Pavel, lasa foarte clar in evidentă cine poate avea aceasta responsabilitate in prima Epistola către Timotei 3. De asemenea, folosind un text din Galateni 3:27, greu de inteles și interpretat după interesul urmărit, s-au numit femei ca pastori creând disensiuni și nemulțumiri in Biserica. Apostolul Pavel, trage un semnal de alarma și in 1Timotei 4:1, scrie: ” Dar Duhul spune lamurit ca, in vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor,” deci o avertizare serioasă asupra ” interpretărilor” unor texte grele din Biblie. Toți știm ca Sfânta Scriptura, se ” traduce” prin ea însăși si astfel in opoziția textului din Galateni, sta versetul din 1Corinteni 11:11: „Totuși, in Domnul, femeia nu este fără bărbat, și nici bărbatul fără femeie”. In Domnul. Fără discuție, ” interpretarea” acestui verset este ca pastorul trebuie sa fie căsătorit, prezbiterul trebuie sa fie căsătorit, diaconul trebuie sa fie căsătorit… In Coloseni 3:18, găsim și corolarul celor afirmate și sfârșitul feminismului in Biserica: „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine in Domnul.” Biserica Domnului va continua sa existe, in ciuda presiunilor exterioare și a loviturilor interne. Va exista in ciuda „interpretărilor” unor texte grele din Sfânta Scriptura de către unii: „abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu in însuși cugetul lor.” Faptul ca sunt însemnați cu fierul roșu in cugetul lor, înseamnă ca sunt niște tâlhari intelectuali, falși dialecticieni, rătăciți dogmatic. Biserica lui Hristos, intr-o forma ori alta, va exista pana la Sfârșit!

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: